Reddi miras dilekçesi örneği

+ Yorum Gönder
Yudumla ve Soru(lar) ve Cevap(lar) Bölümünden Reddi miras dilekçesi örneği ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  Ziyaretçi

  Reddi miras dilekçesi örneği

 2. 2
  Forumacil
  Özel Üye

  Cevap: reddi miras dilekçesi örneği

  MİRASIN REDDİ DAVASI DİLEKÇESİ

  ………….. …SULH HUKUK HAKİMLİĞİ'NE


  DAVACI :


  DAVACI VEKİLİ :

  DAVALI : Hasımsız

  DAVA KONUSU : Medeni Kanun m. 605 hükümleri gereğince mirassın reddi talebinden ibarettir.

  OLAYLAR :

  1. Müvekkilim ……………………..'in babası ……………………. …/…/………… tarihinde vefaat etmiş ve geriye mirasçı olarak ta yalnızca müvekkilim ……………………. kalmıştır.
  2. Müvekkilim ……………………… babasından kalan mirası istemediğinden kayıtsız şartsız reddetmek istediğinden kanunda belirtilmiş olan 3 aylık kanuni süre içerisinde mirasın reddine ilişkin iş bu davanın açılması zorunluluğu doğmuştur.

  HUKUKİ SEBEPLER : Medeni Kanun m. 605 md. ve ilgili maddeleri, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu ve ilgili sair mevzuat.

  SUBUT DELİLLER : Vasiyetname, nüfus kayıtları, tanıklar ve gerektiğinde her türlü hukuki deliller.

  SONUÇ ve TALEP : Yukarıda sayılan nedenlerle davamızın kabulü ile, müvekkilim ……………………………'in babası ………………………………' ten kalan mirasını reddettiğinin tesciline karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim.

  ……/……/200…
  Davacı Vekili
  .
  EK:
  1.) Onanmış vekaletname örneği
  2.) Vasiyetname fotokopisi
  3.) Nüfus kayıtları+ Yorum Gönder
reddi miras dilekçe örneği,  reddi miras dilekçesi,  reddi miras dilekçesi 2012,  reddi miras dilekçe örnekleri
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 2 kişi