İnsanlar topraktan başka hangi amaçlarla yararlanıyorlar

+ Yorum Gönder
Yudumla ve Soru(lar) ve Cevap(lar) Bölümünden İnsanlar topraktan başka hangi amaçlarla yararlanıyorlar ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  Ziyaretçi

  İnsanlar topraktan başka hangi amaçlarla yararlanıyorlar

 2. 2
  İlk Yolcu
  Bayan Üye

  Cevap: insanlar topraktan yararlanmaları

  Tarımsal İşlevi
  Toprak, üzerinde ve içerisinde yaşayan her canlının yararlanmas ı için
  çeşitli besin maddeleri içerir. Ancak insanlar ve çiftlik hayvanları bu besin
  maddelerinden doğrudan yararlanamazlar. Bu nedenle insanlar çok eski
  zamanlardan beri tarımsal etkinliklerle uğraşmaktadırlar. Tarım; toprağı
  işleyip, ekip, biçerek veya toprağa fidan dikerek topraktan bitkisel ürün elde
  edilmesi, bu ürünlerin değerlendirilmesi ve pazarlanıp satılmas ı gibi
  faaliyetlerdir. Ayrıca bazı bitkisel ürünler kullanılarak hayvan yetiştirilmesi,
  hayvansal ürünlerin elde edilmesi ve balıkçılık gibi su ürünleri çalışmaları da
  tarıma girer.
  Tarımın bitkisel ve hayvansal üretim faaliyetlerinin uygulanabildiği
  yegane alan da topraktır. Bugün yiyecek ve içeceklerimizin büyük bir
  bölümünü, toprakta yetiştirilen tarımsal ürünler oluşturmaktadır. Elma,
  portakal, üzüm gibi meyveler birer tarımsal üründür. Domates, biber, ıspanak
  gibi sebzeler ve hatta yumurta ve peynir gibi hayvansal gıdalar da birer
  tarımsal üründür. Bunların hepsi, üretilmek için toprağa ihtiyaç duyarlar.
  Toprak, bitkilerin üzerinde yetişebildiği tek ortamdır. Toprak bu yapısıyla
  tarımsal üretim girdilerinin en önemlisini oluşturmaktadır.

  Endüstriyel İşlevi
  İnsanlar, tarımsal yollarla elde ettikleri ürünlerin yanında daha başka
  ürünlere de gereksinim duyarlar. Besin maddeleri dışında, kullandığımız pek
  çok araç-gereç tarımsal ürün değildir. Örneğin bir kalem, bir otomobil ya da
  televizyon cihazı tarımsal iş lemlerle üretilmemiş lerdir. Onlar, endüstriyel
  ürünlerdir. Ama endüstri ürünlerinin pek çoğunun hammaddesini de yine
  tarımsal ürünler oluşturur. Bu yüzden endüstri, tarımdan tamamen bağımsız
  değildir. Tarımdan bağımsız olmadığı için topraktan da bağımsız sayılamaz.
  Örneğin, ayağınızdaki ayakkabı ilk bakışta endüstriyel bir üründür. Ama
  ayakkabı hayvanların derisinden yapılmaktadır. Hayvanlar ise toprakta
  yetişen bitkilerle beslenirler. Eğer toprak olmasaydı bitkiler, bitkiler de
  olmasaydı hayvanlar olmazdı. Hayvanlar olmayınca da ayakkabı yapacak deri
  bulamazdık.
  Bunun yanında doğrudan toprakta yetişen ürünleri iş leyen fabrikalar
  vardır. Örneğin, pamuğu iplik yapıp sonra da kumaş dokuyan bir fabrika
  tümüyle tarıma dayalıdır. Tarımla olan ilişkisinden dolayı toprağa da
  bağımlıdır.
  Toprak ve tarım, endüstrinin gelişmesine kaynaklık ettiği gibi, toprak
  doğrudan bir endüstriyel hammadde olarak da kullanılmaktadır. Örneğin;
  toprak sanayi, seramik sanayi, çimento sanayi. Bu durum, toprağın
  endüstriyel işlevini ortaya koyar.
  toprakiçerisindeki bazı kimyasal maddeler de çevre kirliliğine engel olurlar. Örneğin
  toprakta bol bulunan karbonik asit, çeşitli atık ve artıkları parçalayarak onları
  kirlilik yaratamayacak başka maddelere dönüştürür.
  Toprak yalnızca çevre kirliliğini önlemekle kalmaz, bunun yanısıra
  bitkilerin yetişmesi ve yaşaması için de olanak sağlar. Böylelikle çevremizi
  güzelleştiren ağaçlar, çiçekler ve tüm bitki örtüsü, toprak sayesinde varolur
  ve dünyamızı yaşanır kılar. Bütün bunlar toprağın çevresel iş levinin ne kadar
  önemli olduğunu göstermektedir.+ Yorum Gönder
topraktan hangi amaçla yararlanıyoruz,  topraktan nasil ve ne sekilde faydalariniz,  insanlar topraktan nasıl yararlanıyor,  topraktan nasil yararlaniriz,  topraktan nasıl yararlanırız
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 1 kişi