Atatürk'ü etkileyen şehirler ve olaylar

+ Yorum Gönder
Yudumla ve Soru(lar) ve Cevap(lar) Bölümünden Atatürk'ü etkileyen şehirler ve olaylar ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  Ziyaretçi


 2. 2
  Forumacil
  Özel Üye

  Cevap: atatürk'ü etkileyen şehirler ve olaylar
  Atatürk’ün fikir hayatının oluşumunda Selanik ,Manastır,Sofya ve İstanbul şehirlerinin önemli etkileri olmuştur

  SELANİK

  Atatürk’ün çocukluğu ve gençliği Osmanlı Devletinin en bunalımlı yıllarına rastlar Atatürk’ün doğduğu Selanik şehri, Osmanlı Devletine bağlı Makedonya eyaletinin liman şehriydi Bu dönemde Osmanlı Devletinin çöküşüne yol açan olaylar Rumeli de yoğunlaşmıştır Selanik de Rumeli de önemli kentiydi Bu bölge ekonomik, siyasi ve kültürel alanlarda komşu ülkelerde etkilenen bir bölge idi Hristiyan milletlerin Osmanlı Devleti’ne karşı ayaklanmaları, büyük devletlerin yayılma politikaları en çok burada hissediliyordu

  Selanik, toplumsal nedeni ile farklı fikirlerin ve birçok siyasi yapının oluştuğu yerdi Büyük bir kültür merkezi de olan Selanik de Türk okullarından başka diğer devletlerin açtığı yabancı okullar da vardır Selanik’te, Tanzimat Fermanı’nın ilanından (1839) itibaren hürriyetçilik ve milliyetçilik taraftarı aydınlar faaliyet göstermekteydi Bu yönleriyle Selanik, Osmanlı Devleti’nin siyasal, kültürel ve ekonomik açıdan önemli merkezlerinden birisiydi Selanik’in bu özellikleri Mustafa Kemal’in düşünce yapısının önemli ölçüde etkilemiştir Mustafa Kemal’in ülkenin geleceği ile ilgili kararlar alırken daha gerçekçi ve sağduyulu davranmıştır

  MANASTIR

  Makedonya’nın önemli bir şehri olan Manastır, stratejik bir öneme sahipti Atatürk, Selanik Askeri Rüştiyesi’ni bitirdikten sonra Manastır Askeri İdadisi’ne girdi 1896-1898 Manastır Askeri İdadisi’nde okudu Buradaki eğitimi sırasında şiir ve hitabet sanatı ile ilgilenmeye başladı Hatta kendisi “Eğer hitabet hocamız Alay Emini, Mehmet Asım Efendi imdadına yetişmeseydi bende şair olup çıkacaktım,çünkü hevesim vardı” Demektedir Çünkü Mehmet Asım Efendi, şiir ve hitabet ile uğraşmasının askerlikte başarılı olmasının engelleyeceğini söylemişti Mustafa Kemal, edebiyat alanın da Namık Kemal ve eserlerinden önemli ölçüde yararlandı

  İdadi de ki Fransızca öğretmeni Yüzbaşı Naküyiddin Yücekök Bey,başarılı bir öğrenci olan Atatürk’le yakından ilgileniyordu Kurmay Subay olarak mutlaka yabancı bir dil öğrenmesi gerektiğine inandığı için Fransızca öğrenmesinin büyük destek veriyordu

  Tarihe özellikle de Türk tarihine büyük merak duyan Mustafa Kemal’e tarih öğretmeni Kolağası Tevfik Bey yeni ufuklar açmıştır Atatürk’ün burada başlayan tarih sevgisi hayatı boyunca devam etmiştir

  Mustafa Kemal’i Manastır’ da iken en çok etkileyen olay 1897 yılında başlayan Türk-Yunan savaşıdır Bu savaş da önemli bir zafer kazanan Türk ordusunun anlaşma masasında zarara uğraması Atatürk’te engin bir vatan sevgisinin oluşmasında etkili oldu Gönüllü olarak savaşa katılmak istediyse de bunda başarılı olamadı

  Selanik ve Manastır şehirlerinin Avrupa kültüründen çok çabuk etkilenmesi ve Osmanlı yönetiminin bu şehirleri çok sıkı kontrol altında tutamaması, yönetime karşı olanların faaliyetlerine artırmalarına neden olmuştur Mustafa Kemal de çeşitli çevreler ile ilişkiye girerek kendisini her yönden geliştirmiştir


  SOFYA

  Mustafa Kemal’in Sofya’daki yaşantısı batılı bir toplum içinde ilk yaşayışı olması açısından yararlı bir deneme olmuştur Burada ilk kez bir Avrupa başkentindeki toplum hayatının incelikleriyle karşılaşmıştır

  Mustafa Kemal , Fethi Bey’in arkasından ataşemilliter olarak Sofya’ya geldiği zaman şehirde balkan savaşlarının acısı unutulmaya çalışılıyordu Mustafa Kemal buradaki görevine ciddi olarak sarılmıştı Bu görevin askeri olduğu kadar siyasi olduğunu düşünüyordu

  Memleketi yakından tanımak ve özellikle nüfuslu Türk azınlığıyla daha yakın ilişki kurmak çabasına girişti Türklerin oturduğu bölgeleri dolaştı Soydaşlarının bu yabancı ülke de çok iyi bir hayat sürdüklerini görerek hayret etti Bulgaristan Türkleri rahatça ticaret yapıyor, bunda da başarı gösteriyorlardı Türkler, Plevne’ de ve daha başka yerlerde endüstri kurmuşlardı Her yerde daha Türkiye’de benzeri görünmeyen güzel okullar açılmıştı Mustafa Kemal, kendi ülkesinde de kendi milletinin nasıl bir yaşam düzeyine erişebileceği ve erişmesi gerektiği üzerinde belirli bir düşünce edinmeye başladı

  Mustafa Kemal, Sofya’da parlamento rejiminin nasıl işlediğini de gözüyle görüp öğrenmiştir Arkadaşı Şakır Zümre, Bulgar meclisinde millet vekiliydi bir sürü partilerden oluşan bu mecliste, Türk milletvekillerinden kurulu küçük grup, sayısıyla ölçülmeyecek bir önem taşırdı dengeyi korur, arada birde oylarıyla bir tarafın da ağır basmasını sağlardı Mustafa Kemal, meclisin balkonun da oturur, gelişmeleri dikkatle izler, ileride yararlanmak üzere parlamento taktiklerinin derinlemesine incelerdi

  İSTANBUL

  Atatürk, 13 Mart 1899’da İstanbul’daki Harp Okulu’nda eğitime başladı Atatürk ,siyasal düşüncelerinin burada olgunlaşmaya başladığını söylemektedir Burada eğitimine devam etmekle birlikte ülke sorunlarıyla da ilgili düşünmeye başlamıştır Çünkü ülke yönetiminde yanlışlar olduğunu fark etmiştir

  Askerlik hayatı süresinde değişik görevlerde bulunan Mustafa Kemal, 13 Kasım 1918 de İstanbul a gelip Harbiye Nezaretinde göreve başladı Bu dönem de İstanbul, itilaf devletlerinin işgali altına girmişti İstanbul’un dışın da diğer Anadolu şehirleri de işgal altındaydı Buna karşılık İstanbul hükümeti işgallere karşı tepki göstermemekteydi Mustafa Kemal Paşa, İstanbul’daki zayıf kadro ile vatanın kurtulamayacağının farkındadır Herkesin umutsuz olduğu bir ortamda O, her şeyin bitip kaybolduğunu kabul etmiyordu İstanbul’da arkadaşlarıyla konuşuyor, tartışıyor,çözüm yolları araştırıyordu Sonunda kararını verdi Anadolu’ya geceçekti Orada bir milli teşkilat kurup mücadeleye başlayacaktı Tek güvencesi Türk milletinin bağımsızlık ve mücadele aşkıydı Bu durum karşısında tek çarenin Anadolu’ya geçip Türk halkını örgütlemek olduğunu anladı 19 mayıs 1919’da Bandırma Vapuru ile Samsun’a çıkarak Kurtuluş Savaşını başlattıbu tarihlerde Karadeniz bölgesindeki Rumlar,Türkleri katlediyorlardı Türklerinde kendilerini korumak için yaptıkları mücadeleler bölgede karışıklığın yaşanmasını neden oluyordu

  İtilaf Devletleri’nin bölgede ki karışıklıkları gidermek için Osmanlı Devleti’ni uyarması üzerine Mustafa Kemal Paşa,9 ordu müfettişi olarak Samsun’a gönderildi Mustafa Kemal’in asıl amacı Türk milletinin bağımsızlığını sağlamaktı Karşılaştığı bütün zorluklara rağmen yılmadı Kurtuluş Savaşını başlattığında yalnız Türk milletine olan güveni vardı Bu durumu “Benim kuvvet ve kudretim,halkın bana gösterdiği emniyet ve itimattan ibarettir” Sözü ile belirtmiştir+ Yorum Gönder
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 1 kişi