Lamarck ve darwin'in evrim hakkındaki teorileri

+ Yorum Gönder
Yudumla ve Soru(lar) ve Cevap(lar) Bölümünden Lamarck ve darwin'in evrim hakkındaki teorileri ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  Ziyaretçi


 2. 2
  Gülcan
  Usta Üye





  Cevap: lamarck ve darwin'in evrim hakkındaki teorileri

  E V R İ M

  Yıllar önce yaşamış canlıların günümüze gelinceye kadar geçirdiği değişim sürecine EVRİMLEŞME denir
  Evrimleşmeyi inceleyen bilim dalına EVRİM denir

  EVRİM
  Canlıların çok uzun zaman içinde geçirdikleri veya geçirmekte oldukları değişmelere evrim denir
  Evrim canlılardaki değişmelerin nedenlerini ve canlılar arasındaki akrabalık derecelerin araştırır
  Evrim kavramı zaman içinde bir değişmeyi açıklar
  Canlılardaki evrim zaman içinde bazı türlerin yok olması yeni türlerin oluşması ve türdeki tüm değişmeleri açıklamaya çalışır

  16 ve 17 Yüzyılda mikroskobun keşfi ve modern biyolojinin gelişmesi sonucunda kalıtım bilimiyle iş birliği yapılarak canlılardaki değişim benzerlik ve akrabalık dereceleri ortaya konulmaya çalışılmıştır

  LAMARCK ‘ın EVRİM TEORİSİ

  Lamarck evrimin canlıların vücutlarını yeni yaşam koşullarına uyum istediğinden ve çabasından olduğunu iddia eder
  Canlılar çevrelerine uyum yapmaya çalışırken bazı organlarını kullanacaklar bazılarını da kullanmayacaklardır
  Kullanılan organ gelişirken kullanılmayan organ körelecektir bu da yeni karakterlerin dölden döle geçip yeni türler oluşturacaklardır
  (kurak ve otsuz bölgede yaşayan zürafaların boyunlarının uzaması )
  (ördeklerin ayaklarındaki perdelerin yüzebilmek için ortaya çıktıkları )

  Lamarck’ın evrim ile ilgili iki görüşü vardır
  a- Canlıların çevre şartları nedeniyle kazandıkları özellikler yeni nesillere aktarılır
  b- Canlılar uzun süreler içinde bazı organlarını kullanma yada kullanmama sonucu yeni karakterler kazanırlar
  FAKAT ;
  *Lamarck bu değişikliklerin yavru bireye nasıl aktarıla bileceğini açıklayamamıştır
  *Kullanılan organın gelişmesi modifikasyondur bireye ait özelliktir yavru canlılara aktarılamazlar

  * WEİSMAN Farelerle yaptığı deneylerde 20 döl boyunca farelerin kuyruklarını kesmiş fakat her dölde farelerin kuyruklarının tamam olduğunu gözlemiştir

  *Sporcu babanın çocuğu gelişmiş kaslı doğmaz
  *Müslümanlarda erkek çocuklar sünnet olmalarına rağmen onların çocukları sünnetli doğmaz







 3. 3
  Gülcan
  Usta Üye
  D A R W İN ‘ in E V R İ M G Ö R Ü Ş Ü

  Darwin bütün canlıların uzun zaman sürecinde ortak bir kökenden evrim yoluyla ortaya çıktığını savunur

  Darwin görüşünü adaptasyon ve doğal Seleksiyon la açıklar

  Değişen çevre koşullarına ayak uyduran canlılar yaşar , uyduramayanlar ölür doğal Seleksiyon sonucunda ortamda kalan canlılar adaptasyon yeteneği olan canlılardır

  Mutasyonlar sonucunda yeni karakterler kazanan canlılardan çevre şartlarına uyum sağlayanlar yaşamını sürdürür diğerleri yok olur

  Darwin görüşlerini “ TÜRLERİN KÖKENİ “ adlı kitabıyla açıklamıştır


  Evrime göre canlılar birden bire değişikliğe uğramazlar bu çok uzun bir süreçtir

  Bir türden başka bir türün oluşum sürecinde ara form canlıların olması gerekir fakat ara form canlıya rastlanamadı

  Yapılan paleontolojik çalışmalarda yüzlerce milyon yıl önce yaşamış canlıların bugünkü ile aynı yapıda olduğu görülmüştür

  Elde edilen canlı fosilleri canlıların dünyada belli bir dönemden sonra görülmeye başlandığını göstermiştir







+ Yorum Gönder
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 2 kişi