Öğretmen nedir özellikleri nelerdir

+ Yorum Gönder
Yudumla ve Soru(lar) ve Cevap(lar) Bölümünden Öğretmen nedir özellikleri nelerdir ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  Ziyaretçi

  Öğretmen nedir özellikleri nelerdir

 2. 2
  Fashion
  Bayan Üye

  Cevap: Öğretmen formal eğitim veren kurumlarda öğretimi sağlayan kişidir. İdeal bir öğretmeni tanımlayan bazı özellikler vardır. Bunlar;

  1. Öğretmen, yaşamayı, doğayı ve insanları sever.
  2. Öğretmen, kendisi ve çevresi ile barışıktır.
  3. Öğretmen, eleştiriye açıktır ve olaylar karşısında önyargısızdır.
  4. Öğretmen, üretken, araştırıcı ve bilgilidir.
  5. Öğretmenin duyguları ve düşünceleri tutarlıdır.
  6. Öğretmen, siyasal örgütlerden uzaktır.
  7. Öğretmen, insan haklarına saygılıdır.
  8. Öğretmen, insanlarla iyi ilişkiler kurmada başarılıdır.
  9. Öğretmen, her zaman öğrenmeye açıktır ve öğrendiklerini öğrencilerine aktarır.
  10. Öğretmen, hata yapabileceğini bilir ve ona göre davranır.
  11. Öğretmen, mesleğini sever.
  12. Öğretmen, insanlara güven vericidir.
  13. Öğretmen, öğrencilere ve çevresindekilere rehberdir.

  "Milletleri kurtaranlar; yalnız ve ancak öğretmenlerdir." Mustafa Kemal Atatürk 3. 3
  Ziyaretçi
  1 Öğretmenlik; insanları, öğrenmeyi ve öğretmeyi sevenler için ideal bir meslektir Çünkü öğretmen, sürekli olarak çevresindeki insanlarla etkileşimde bulunur ve onlarla hayatı paylaşmaya çalışır Ayrıca öğretmen, öğrenmeyi kendisi için alışkanlık haline getirmiş ve bildiklerini öğrencilerine öğretmekten hoşlanan bir kişidir Bu nedenle öğretmenlik, insanları seven, öğrenmekten ve öğretmekten hoşlananlar için ideal bir meslektir

  2 Öğretmenlerin büyük bir bölümü devlet memurudur 1998-1999 öğretim yılı verilerine göre, ülkemizdeki eğitim kurumlarında 512522 öğretmen görev yapmaktadır Bu sayı Türkiye’deki tüm kamu görevlilerinin yaklaşık dörtte birini (% 25) oluşturmaktadır Özel statüdeki eğitim kurumları dışındaki tüm eğitim kurumlarında görevli öğretmenler, devlet memuru olarak çalışmaktadırlar Öğretmenlerin devlet memuru oluşu mesleğe giriş denetiminin devletçe yapılmasına neden olmaktadır

  3 Öğretmenlik, tüm ülkelerde en yaygın olarak görülen bir meslektir Tüm toplumlar 6-18 yaş arasındaki çocuk ve gençlerini planlı ve programlı olarak öğretmenlerin sorumluluğunda eğitmeye çalışırlar Özellikle genç nüfusun yoğun olduğu ve okullaşma oranının yüksek olduğu toplumlarda öğretmen sayısı fazladır

  4 Öğretmenlik, kadınların yoğun olarak çalıştıkları bir meslek alanıdır Çalışma koşulları yönünden öğretmenlik, bazı mesleklere göre kadınlar tarafından daha çok tercih edilmektedir Özellikle ikili öğretim yapan okullarda öğretmenlerin yarım gün boş kalması ve yıllık tatil sürelerinin uzun olması gibi etmenler öğretmenlik mesleğinin kadınlar tarafından tercih edilmesinde etkili olmaktadır

  5 Öğretmenlik, daha çok orta ve ortanın altında gelire sahip grupların tercih ettiği meslektir Yapılan bilimsel araştırmalar, öğretmenlik mesleğine, daha çok orta ve ortanın altında gelire sahip aile çocuklarının yöneldiğine ilişkin bulgular ortaya koymaktadır

  6 Öğretmenlik, mesleğinin gelir düzeyi düşüktür Öğretmenlik hemen hemen tüm ülkelerde gelir düzeyi en düşük olan mesleklerden birisidir Bunun en temel nedeni, meslekte çalışanların sayısının fazla olması ve mesleğe giriş denetiminin devletçe yapılmasıdır

  7 Öğretmenlik mesleğinin toplumsal statüsü yüksek değildir Öğretmenlik toplumda daima saygı duyulan bir meslek olmasına karşın, statüsü düşük meslekler arasında yer almaktadır Yeterli sayı ve nitelikte öğretmen yetiştirilememesi nedeniyle, mesleğin kapısının herkese açık ve kolay elde edilebilir oluşu, öğretmenliğin statüsünün düşmesine yol açmaktadır Ayrıca öğretmenlerin gelir düzeyinin düşük olması, eğittiği grubun yaş ve bilgi düzeyinin düşük olması gibi nedenler de mesleğin statüsünü düşürmektedir

  8 Öğretmenlik mesleğinde kariyer yapma ve mesleki gelişim olanakları sınırlı düzeydedir Öğretmenlerin mesleki gelişimleri için ayrılan parasal kaynaklar sınırlı düzeyde olup, bu kaynaklar geleneksel hizmetiçi eğitim programları için kullanılmaktadır Öğretmenlerin lisansüstü eğitim programlarına yönelmeleri tamamen kendi çabalarıyla olabilmektedir Ancak öğretmenlerin, görevli oldukları okulların ilgili üniversitelere uzak oluşu, okullardaki ders yükleri ve başka sorumluluklarının fazla oluşu vb nedenlerle lisanüstü programları izlemekte güçlük çektikleri görülmektedir

  9 Öğretmenlik mesleğinden ayrılma oranı yüksektir Subaylık, doktorluk, mühendislik gibi mesleklerle karşılaştırıldığında öğretmenlerin maaş ve statülerinin düşük olması, öğretmenleri başka alanlarda çalışmaya itmektedir Bu nedenle, öğretmenler arasında meslek değiştirme oranı yüksektir.+ Yorum Gönder
ogretmenler neden meslegini sever
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 1 kişi