İkinci dünya savaşı hakkında bilgi

+ Yorum Gönder
Yudumla ve Soru(lar) ve Cevap(lar) Bölümünden İkinci dünya savaşı hakkında bilgi ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1

 2. 2
  Gülcan
  Usta Üye

  Cevap: ikinci dünya savaşı hakkında bilgiler

  3 Eylül 1939 da İngiltere ve Fransa'nın Polonya'yı işgal eden Almanya'ya savaş ilan etmesiyle başladı.
  Almanya, İtalya ve Japonya'nın oluşturduğu Mihver Devletleri ile Fransa,İngiltere,ABD ve SSCB'nin
  oluşturduğu Müttefikler dünyanın hemen her bölgesinde savaştı. 2. Dünya Savaşı topyekun bir savaştı,
  yani savaşa giren bütün ülkelerin tüm kaynakları ve insan gücü savaş için kullanıldı. Askerlerin yanı sıra
  milyonlarca sivil insan öldürüldü. Savaş Portekiz,İspanya,İsveç,İsviçre dışında bütün Avrupa'ya yayıldı.
  ABD, deniz filosunun Japon uçaklarına bombalanması üzerine Aralık 1941 de savaşa katıldı. 2. Dünya
  Savaşı Eylül 1945 te bitti. Bu savaşın sonuçlarından dünyanın pek az bölgesi kendisini kurtarabildi.
  Almanya'da Adolf Hitler'in diktatörlüğü,büyük can kayıpları ve büyük acılar pahasına yıkılabildi. Savaşın
  sonunda, SSCB ve bazı Doğu Avrupa ülkeleri yeni topraklar kazanırken, Japon ve İtalyan imparatorlukları
  yıkıldı.


  Savaşın Nedenleri:

  1. Dünya Savaşı'nın sonunda Almanya yenilmiş ve ağır koşullar içeren bir antlaşma yapmak zorunda
  bırakılmıştı. Almanlar 1919 da imzalanan Versay Antlaşması'nın haksız maddeler içerdiğini ve yeniden
  gözden geçirilmesi gerektiğini düşünüyorlardı. 1920'lerde büyük ekonomik güçlüklerle karşı karşıya
  kalan Almanya'da 1933 te Adolf Hitler önderliğindeki Naziler iktidara geldi. Hitler,bir yandan Versay
  Antlaşmas 'nın geçersiz sayılmasına çalışırken,öte yandan da silahlı kuvvetlerini yeniden toparladı.

  1919 da barışı korumak ve uyuşmazlıkları çözümlemek amacıyla kurulan Milletler Cemiyeti,bu görevleri
  yürütebilmek için gerekli olan yaptırım gücünden yoksundu. ABD bu örgütün dışında kaldı; öbür
  üyeler arasında da kararlara uymayan devletlere karşı zor kullanma konusunda görüş birliğine
  varılamadı. Bu sorun, 1931 de Japonya'nın protestolara aldırmayarak Cin'in Mançurya bölgesini ele
  geçirmesiyle iyice açığa çıktı. Japonya 1930 'lar boyunca gücünü arttırdı. 1935 te faşist Benito Mussolini
  yönetimindeki İtalyanlar,Etiyopya'yı işgal ettiler. Milletler Cemiyeti bu kez de etkin önlemler alamadı.

  Bu zayıflıktan yararlanan Hitler, 1936 Mart da Almanya'nın Ren Irmağı'nın batısında kalan
  topraklarına askeri birliklerini gönderdi. Oysa 1925 te Almanya ile Milletler Cemiyeti arasında yapılan
  antlaşmaya göre bu bölgede hiçbir devlet asker bulunduramayacaktı. Milletler Cemiyeti bu konuda da
  protestolar dışında yaptırım uygulamadı. Ardından İtalya ve Almanya,İspanya' daki iç savaşta
  cumhuriyetçi yönetime karşı faşist General Francisco Franco'nun saflarında savaşmak üzere asker
  gönderdi ve böylece yeni silah ve uçaklarını da denediler. Yeni toprak kazanımları ve dünya egemenliği
  için Almanya,İtalya ve Japonya, Berlin-Roma-Tokyo Mihveri diye adlandırılan bir ittifak kurdular.
  Bu yüzden bu ülkeler Mihver Devleri adıyla anıldı.

  1937 de Japonya,Çin'e karşı topyekun bir savaş başlattı. Bir yıl sonra Almanya,Avusturya'yı işgal etti;
  ardından da Çekoslovakya da Alman asıllıların çoğunlukta olduğu Südet bölgesi üzerinde hakkı olduğunu
  ileri sürdü. İngiltere ve Fransa,Çekoslovakya'yı Hitler'in bu isteğine boyun eğmesinin yararlı olacağına inandırdı
  ve Eylül 1938 de yapılan Münih Antlaşması'yla bölge Almanya'ya bırakıldı. 6 ay sonra Hitler başkent Prag'ı
  bombalayacağını söyleyerek gözdağı verince Çekoslovakya Almanya'nın boyunduruğuna girdi.

  Almanya'nın sonraki kurbanı 1. Dünya Savaşı'nın ardından bağımsız bir devlet olarak yeniden kurulan
  Polonya'ydı. İngiltere ve Fransa bu kez Alman saldırısına karşı Polonyalılara yardım edecekleri konusunda kesin
  güvence verdiler. Almanya,Polonya'ya saldırınca da 2. Dünya Savaşı başlamış oldu.


  Avrupa'da Savaş Başlıyor:

  Almanya Ağustos 1939 da SSCB ile 0 yıl geçerli olacak bir saldırmazlık paktı imzaladıktan sonra,1 Eylül'de Polonya'ya girdi. İngiltere ile Fransa sözlerini tutarak 3 Eylül'de Almanya'ya savaş ilan etti. Avusturya,Kanada ve Güney Afrika'nın da aralarında bulunduğu başka ülkeler de İngiltere ve Fransa'nın yanında yer aldı. Ama Müttefikler,Alman kara ve güçlerince hızla işgal edilen Polonya'ya yardım edemdi.17 Eylül de SSCB de doğudan Polonya'ya girdi. Polonya teslim oldu. 80 bin kadar Polonya askeri mücadeleyi sürdürmek amacıyla önce Romanya'ya daha sonra da Fransa'ya giderek burada toplandı.

  Ekimde SSCB, olası bir Alman saldırısına karşı bir batıda "tampon devletler" oluşturmak amacıyla,üç Baltık ülkesini,Estonya,Letonya ve Litvanya'yı işgal etti. Ardından SSCB,Finlandiya'dan birliklerine Finlandiya topraklarına girme hakkının verilmesini istedi. Finlandiya SSCB'nin koşullarını kabul etmek zorunda kaldı.

  Bunlar olurken batı oldukça hareketsizdi. Fransa,Alman sınırında Maginot Hattı adıyla anılan savunma hattını kurdu. Kuzeydeki İngiliz birlikleri,Belçika'nın savaşa girmemesi nedeniyle Almanlar'la hiç karşılaşmadı.

  1940 Nisan da Almanlar,Norveç'e saldırdı. Amaçları denizaltıları için üsler kurmak ve İsveç'in kuzeyindeki madenlerden çıkartılarak denizyoluyla Norveç'in Narvik limanına getirilen demire el koymaktı. Alman birlikleri gemilerle geldi ve bir bölümü hiçbir engele karşılaşmaksınızın Norveç kıyılarına çıktı. Bir bölümü de İngiliz deniz güçleriyle,iki tarafın da eşit kayıplar verdiği sert çatışmalara girdi. Ama Almanlar kısa sürede Norveç'te Müttefikler'in asker çıkarma girişimlerini önleyebilecek hava üsleri kurdular. Norveç 9 Haziran da teslim oldu. Almanlar'ın nisanda saldırdığı Danimarka da pek az direnebildi.

  10 Mayıs 1940 başlayan Alman saldırısı,kısa sürede Belçika,Hollanda ve Lüksemburg'un işgaliyle sonuçlandı. Yardıma gelen İngiliz ve Fransız orduları da püskürtüldü. 13 Mayıs'ta Sedan'da Alman tankları Meuse Irmağını geçti ve Fransanın içlerine doğru ilerledi. Hollanda 14 Mayıs ta teslim oldu. Alman tankları kuzeye,kıyıya doğru ilerledi ve geri çekilen Müttefiklerin önünü kesit. Belçika 27 Mayıs ta teslim oldu.

  Belçikada sıkışıp kalan İngiliz ve Fransız birlikleri büyük kayıplar verdi. İngiliz deniz güçlerinin yardımıyla Dunkerque kıyılarından 346 bin kadar Müttefik askeri kurtarıldı; ama silah,araç ve gereçler geride bırakıldı.

  14 Haziran da Almanlar Paris'e girdiler, 22 Haziran da da Fransızlar ateşkes antlaşmasını imzaladılar. Alman güçleri Kuzey Fransayı ve bütün Atlas Okyanusu kıyılarını işgal etti. Mareşal Henri Philippe Petain Vichy'de Almanların denetiminde bir hükümet kurdu. İngilterede bulunan General Charles de Gaulle savalın sonuna kadar varlığını koruyan Özgür Fransa Hareketini kurarak işgalcilere karşı direnişe geçti. İngilterede ayrıca "özgür" Polonya,Norveç,Belçika,Hollanda ve Çek askeri birimleri de oluşturdu.

  Hitler bir sonraki hedef olarak İngiltereyi seçti. Alman hava kuvvetleri Güney İngilteredeki havaalanlarını ve limanlarını her gün bombalamaya başladı. İngilizlerin kesin direnişiyle karşılaşan Almanlar,ardından Londrayı ve İngilterenin iç bölgelerindeki kentleri de bombaladı. Bu baskınlar pek çok sivilin ölümüne ve büyük zarara yol açtı. Buna karşılık İngiliz hava kuvvetleri de Fransa ve Belçika limanlarında askerleri Manş Denizinden geçirmek üzere toplanmış Alman gemilerini batırdı. İngiltere göklerinde Ağustos-Ekim 1940 arasında yapılan üstünlük savaşından sonra,Alman hava saldırıları gece bombardımanlarına dönüştü; 1941 ortalarına kadar İngilteredeki kentler yoğun hava akınlarının hedefi oldu. Haziran 1940 tan sonraki bir yıl içinde yaklaşık 43 bin sivil yaşamını yitirdi;50 bin kişi ağır yaralandı.
+ Yorum Gönder
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 1 kişi