Sağlıklı bir çevre için okulda ne gibi çalışmalar yapılabilir

+ Yorum Gönder
Yudumla ve Soru(lar) ve Cevap(lar) Bölümünden Sağlıklı bir çevre için okulda ne gibi çalışmalar yapılabilir ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  Ziyaretçi

  Sağlıklı bir çevre için okulda ne gibi çalışmalar yapılabilir

 2. 2
  Forumacil
  Özel Üye

  Cevap: sağlıklı bir çevre için okulda ne gibi çalışmalar yapılabilir
  Sağlık Eğitiminde İşbirliği Yapma
  Eğitim Ve Öğretim - Genel Konular
  Sağlık Eğitiminde İşbirliği Yapma
  Sağlık Eğitiminde İşbirliği Yapma Her sektörün hizmet verirken karşılaştığı bazı sorunlar mevcuttur. Sağlık alanında tek başına
  tüm topluma ulaşması olanaksız olup verilen hizmetin kaliteli ve yeterli olması
  olanaksızdır. Bunun ve sağlıklı bir çevremiz olması için okulumuzda ne gibi
  çalışmalar yapabiliriz, okulumuzda sağlıklı bir çevre olması için neler
  yapabiliriz, çevremizin ve okulumuzun daha temiz olması için neler yapabiliriz,
  okulumuzun daha temiz olması için neler yapabiliriz, çevremizin temiz olması
  için neler yapabiliriz, çevremizin ve okulumuzun temiz olması için neler
  yapabiliriz, sağlıklı bir çevre için neler yapabiliriz, işbirliği yapmanın
  önemi, okulumuzun temiz olması için neler yapmalıyız

  Her sektörün hizmet verirken karşılaştığı bazı sorunlar mevcuttur. Sağlık
  alanında tek başına tüm topluma ulaşması olanaksız olup verilen hizmetin
  kaliteli ve yeterli olması olanaksızdır. Bunun için diğer sektörlerin
  kaynaklarından yararlanmasın gerekir. Böylece istenen düzeyde, istenen şekilde
  ve istenen kalitede yaygın eğitim verilebilir.
  Özellikle sağlık gibi insanın yaşamını çok etkileyen bir sektörün insanlara
  hizmet verme temel ilkesidir. Çünkü her
  kişi sağlıklı bir yaşam yaşamak ister ve buda onların en temel hakkıdır. Sağlık sektörünün yaş, cins, ırk, statü
  gözetmeksizin her insanı kapsaması gerekir. Ve böyle geniş bir hizmet yürüten
  bir sektörün bunu tek aşına başarması gibi bir şey düşünülemez. Bunun içinde
  görev, yetki ve sorumluluğun farklı sektörlerle paylaşılması gerekir.

  İşbirliğinin Aşamaları:

  ? Yapılacak sağlık konusunun ilk aşamada belirlenmesi gereklidir.
  ? Konunun çözümüne yönelik tüm hareket ve amaca ulaşmak için tutulan yollar
  belirlenmelidir.
  ? Katılacak olan sektörlerin katılım ve onunla ilgili olarak para, insan gücü,
  araçlar, fikirler, çalışmalara katılım, onay verme gibi bilgilerin hazırlanması
  gerekir.
  ? Katılacak olan sektörlerle sorun ve bu sorunlara çözüm önerileri için
  tartışılıp eylemler ve izlenecek planlar belirlenmelidir.
  ? Eldeki tüm kaynaklar gözden geçirilmeli ve ortak olarak kullanılacak program
  ve planlar hazırlanmalıdır.
  ? İşbirliğinin kurumsal bir yapısının ortaya çıkarılması gerekir.
  ? Elde edilen plan ve programlar uygulanmalıdır.
  ? Program ve planlar hakkında değerlendirmeler yapılmalı ve izlenmelidir.

  İş birliği Yapmanın Olanakları
  ? Hedef kitleye ulaşım ve verilecek hizmetin verilmesi daha hızlı ve çabuk olur.
  ? Hizmet için işbirliği yapılacak kurumun kaynak araç-gereç ve gerekli
  kaynaklarından yararlanılır.
  ? Zamandan tasarruf edilir.
  ? Hizmet daha ekonomik olur.
  ? Kurum ve kuruluşlarla etkileşim-uyum ve ortaklı artar.
  ? Halkla iletişim daha fazla olur.
  ? Yapılan hizmet daha etkin, kaliteli ve verimli olur.
  ? Özellikle toplum liderleri aracılığıyla halk eğitime katılmaya ikna olur.
  ? Hizmetin başlama aşamasından sonuna kadar hedef kitleye yardım yapılabilir.
  ? Özellikle
  öğretmenler, öğrenciler tarafından model alınıp taklit edildiği için hizmet daha verimli olup bazen ailelerle ilişkileri sayesinde aileler üzerinde
  de etkili olabilirler.
  ? Çalışmalar daha ayrıntılı ve güncel olarak tanıtılır ve yaygınlaştırılır.
  ? Yönetici, muhtar, imam vs. yaptırım gücü sayesinde hizmet ve eğitime yer
  sağlanır ve insanların ilgisi toplanır. Ayrıca çalışmaların yürütülmesi,
  izlenmesi ve değerlendirilmesinde sorumluluk yüklenmiş olunur.
  ? Gönüllüler ait oldukları kitleyi etkileyip ve bu kişilere önderli ederler.
  ? Özellikle anne-baba ve aile gibi en küçük sosyal birimler davranış
  modellerini geliştirdiği için onlarla yapılan işbirliğinde aile ve çevredeki bireyler daha
  kalıcı bir şekilde etkilenirler. Buda eğitimi daha verimli ve etkili kılar.

  Sağlık Eğitiminde İşbirliği Yapılacak Kurum ve Kuruluşlar

  - Devlet başkanları ve toplum liderleri
  - Gazete, dergi, televizyon ve radyo gibi basın mensuplarıyla
  - Aile, anne ve babalarla
  - Okullarla
  - Halk eğitim merkezleriyle
  - Öğretmenlerle
  - Muhtar ve köy imamlarıyla
  - Komutan ve askerlerle,
  - Toplumdaki yöneticilerle
  - Toplumdaki gönüllülerle
  - Dini kurum ve liderlerle(diyanet işleri başkanlığı vs.)
  - İş yerleriyle, işveren ve işçilerle,
  - Vakıf ve Derneklerle,
  - Sendika ve kooperatif yöneticilerine,
  - Meslek odaları ve birliklerine,
  - Sanatçılarla ve yazarlarla,
  - Sağlık personeli ve çalışanlarıyla
  - Kadın kuruluşları ve gençlik kuruluşlarıyla,
  - Belediyelerle,
  - Üniversitelerle,
  - Uluslar arası kuruluşlarla,
  - İl özel idareleriyle vs. gibi tüm toplumu ilgilendiren tüm kuruluşlarla
  işbirliği yapılabilir.

  İşbirliği Yapılacak Kişiler
  Bir toplum kişilerin birleşmesiyle ortaya çıkar. Bu bireylerin kendi yakın
  çevresinde oluşan sorunlarla ilgilenmesi bir birey olarak hak ve
  sorumluluklarını fark etmesi ve o konu hakkında toplumsal olarak bir kalkınma
  oluşur. Bu konular toplumu ilgilendirene her
  konu ile ilgili olabilir. (örneğin: Eğitim, sağlık vs.).yapılacak olan eğitimde öncelikle toplumu etkileyen
  kişilerle yapılır. Ve bu bireylerin önder kişilerce etkilenmesi sağlamak
  istenir. Ve böylece ulaşılacak hizmet ve verilecek eğitimler daha geniş
  kitlelere daha verimli ve etkili bir şekilde ulaştırılır.
  Bir eğitim ve hizmette işbirliği yapılacak olan kişiler
  - Yöneticiler,
  - Eğitimciler,
  - Gazeteciler,
  - Siyasi liderler,
  - İşçiler,
  - Doktorlar ve sağlık personelleri,
  - Mahalli yöneticiler,
  - Öğretmen ve mühendisler,
  - Anne ve babalar,
  - Sanatçılar,
  - Gazeteci ve yayıncılar vs. sayılabilir.

  Bu kişiler aracılığıyla toplumdaki bireylerin etkilendirilmesi
  düşünülebilir.ancak oluşturulan işbirliğinin liderlik ve gönüllülük esasına
  oturtulması sağlanır.bu nedenle işbirliği yapılacak kişiler seçilirken
  ?kişilerin özellikleri,lider olan kişilerin eğitimi ve belirlenmesi? öncelikli
  belirlenmesi gereken unsurlardır.

  İşbirliği Yapılacak Kişilerde Aranan Nitelikler
  - Gönüllü olan bu kişi istekli olmalı, çalışmalarında sürekli olmalı ve çıkarcı
  olmamalıdır.
  - Alçak gönüllü, samimi, hoşgörülü, sevecen, anlayışlı, kararlı, ilke sahibi,
  inandırıcı, demokrasi ilkelerini benimseyen ve cesur olmalıdır.
  - Çevresiyle sağlıklı ilişkiler ve iletişim
  kurabilen, yeniliklere açık, problem çözebilen, ileri görüşlü, okur-yazar, kültürlü, toplumu tanıyan ve toplum
  tarafından kabul görülen örnek bir insan olmalıdır.
  - Çevresine ayıracak zamanı olmalıdır. Bir yerleşim biriminde her iki cinsten
  gönüllü ekibi oluşturmalıdır.

  İş Birliği Yapılan Kişilerin Eğitilmesi

  Yapılacak olan eğitim ve hizmetin topluma iletilmesi ve uygulanması için
  öncelikli olarak işbirliği yapılacak kişilerin belirli bir eğitimden geçmeleri
  gereklidir.

  Verilecek eğitim eğitimi şu maddelerden oluşur.

  1.Modüller şekilde verilecek eğitim:
  Davranışların değişmesi için oluşturulacak toplumun ihtiyaç oranı ve kitlesine
  göre belirlenir. İhtiyaç duyulan her konu ve bölüm için ayrı ayrı bir eğitim
  modülü geliştirilir. Örnek olarak akraba evliliğinin eğitimim için hazırlanan
  bir modülde eğitim broşürleri, afişleri ve bunun gibi bilgilendirme bileşenleri
  hazırlanabilir.

  Öğretim modülü; belirlenen eğitim ve
  hizmet için temel bilgiler, teknik mesajlar ve eğitici için notlar vs. gibi bölümlerlerden olmalı ve 2?5 sayfalık
  herkesimden insanın anlayabileceği dilde yalın ve resimlerle desteklenmiş ve
  hedef kitlenin ihtiyaçlarına karşı doyurucu olmalıdır.
  2.Gönüllülük ağının oluşturulması:
  Verilecek hizmet ve
  eğitim için gönüllü kişilerden il, ilçe ve yerel düzeyde bir gönüllüler ağı oluşturulabilir. Hizmet ve eğitim ilk olarak iş birliği yapılacak
  gönüllülere verilir. Her eğitim verilen kişi örnek verecek olursak 10 kişiye
  eğitim vermesi istenebilir. Böylece hizmet ve eğitim geniş bir kitleyi kapsar.
  3.Gönüllülerin Eğitimi:
  Gönüllü kişilerin eğitim işini merkez eğitim grup üstlenir. Merkez eğitim grubu
  bu eğitimi gerçekleştirmek için
  tanıtım, konferans, beyin fırtınası, soru-cevap, gösteri, rol oynama, vaka çalışması, tartışma, anket gibi yöntemler kullanırlar.
  Böylece işbirliği yapılacak gönüllüler eğitilmiş olur.

  Sağlık Hizmetlerinde Kurumlarla İşbirliği
  Bir toplumun sürekli yaşam ihtiyaçlarını karşılamak, sorunlarını çözmek için
  ortaya çıkan ve toplumca benimsenen yasa ve kurallara uygun olarak çalışan
  ilişkiler dokusuna toplum ismi verilir. Örneğin; eğitim, sağlık, askerlik, din
  vs.
  Toplumsal kurumların görevlerinin şöyle sıralayabiliriz:
  - Toplumu bütünleştirir.
  - Toplumun yaşamını sürdürmesine yardımcı olur.
  - Toplumun sorunlarına ölçülendirilmiş, denenmiş olarak ortaya konulmuş çözüm
  yolları getirir.
  - Toplumun üyeleri arasında oluşacak ilişkileri yasaya, kurala bağlar.
  - Yeni oluşan kuşakların davranışlarının biçimlendirir. Ve her bireyin yasa ve
  kurallara uymasının sağlar.
  - Toplumsal birimlerin kurulup çalışmasını sağlar.(evlilik kurumu:aile,eğitim
  kurumu:okul,sağlık kurumu :hastane)

  Sağlık eğitiminde İşbirliği Yapılacak Kurumları Şöyle Sıralayabiliriz:
  A)Aile Kurumlarıyla İş Birliği
  B)Eğitim Kurumlarıyla İş Birliği
  C)Sağlık Kurumlarıyla İş Birliği
  D)Dini Kurumlarla İş Birliği
  E)İş Kurumlarıyla İş Birliği
  F)Silahlı Kuvvetlerle İş birliği
  G)Basın ve Yayın Kuruluşlarıyla İş Birliği
  H)Gönüllü Kurumlarla İş Birliği

  A)Aile Kurumlarıyla İş Birliği

  Bir toplumu oluşturun en küçük sosyal birim ailedir. Bir ailede Anne, baba ve
  çocuklar ana üyeler olur diğerleri tamamlayıcı kişilerdir. Aile yapılarının
  sağlık koşulları toplumun sağlık gelişmişliğini ortaya koyar. Toplum sağlığının
  istenen
  seviyeye gelmesi için öncelikle ailelerin eğitilmesi gerekir. Bunun için iş birliği yapılan en önemli kurumlardan birisi ailedir.
  Her birey ilk olarak ailede büyüdüğü için öncelikle aile ve bireylere eğitim
  verilmeli ve sağlık davranışları ailede verilmelidir. Çünkü bir birey aileyi
  oluşturur ve ailede toplumu oluşturur. 3. 3
  Forumacil
  Özel Üye
  Bireyin içinde olduğu evin temiz, sakin, düzenli ve sağlık koşullarına uygun
  olması bireyi sağlıklı yetişmesi ve iyi eğitilmesinin sağlar. Aynı şekilde
  evdeki bireylerinde davranış ve tutumları çocuğun gelişimini direkt olarak
  etkiler.
  Bu amaçla eğitim görevlileri özellikle anne ve babayı eğitmeli ve bu eğitim
  eşgüdümlü olarak çocuklara yansıtılmalıdır. Verilecek eğitim aile-okul iş
  birliği ilkesi doğrultusunda uygulanmalıdır. Çünkü okulda eğitim alan çocuklar
  okulda edindikleri eğitim ve bilgileri aile bireylerine taşırlar. Böyle yapılan
  eğitim daha etkili olur. Ayrıca unutulmamalıdır ki, anne-babaların sağlıklı
  davranışları çocuklarının da sağlıklı davranışları demektir.

  B)Eğitim Kurumlarıyla İş Birliği

  Toplum nüfusunun öğretmenler ve öğrencilerle birlikte büyük çoğu okullarda
  toplanmıştır.bunun için verilecek eğitimde eğitim kurumlarıyla da iş birliği
  oldukça önemlidir.
  Okul eğitim-öğretim içi,n oldukça etkili bir kurumdur.okullar öğrenci
  aileleriyle işbirliği içinde bu sistemi yürütürler.evde yeteri kadar eğitim
  almamış bireyler olabilir. Bunun için velilerle iş birliğiyle okul eğitimi
  istenilen seviyeye ulaştırabilir. Bir okul öğrenciler sayesinde tüm topluma
  ulaşabilir. Bu şekilde okulda öğrencilere verilen sağlıklı bilgi tutum ve
  davranış diğer toplum bireylerine de iletilir.
  Okullarda verilecek eğitimden öğretmenler sorumludur. Öğrenci öğretmeni bir
  model olarak alıp taklit ettiği için etki
  ve yaptırım gücü daha fazladır. Ayrıca öğretmenler aileler üzerinde de etkili olmaktadırlar. Okulda ise öğretmenden
  istenen davranış, sağlıklı olmanın ne olduğunun, öneminin ve korunma yöntemleri
  gibi konularda eğitim vermesidir. Bunun için öğretmenlere verilecek eğitimin
  hangileri olduğunu belirlemek ve önermek ve öğretmenleri bu şekilde
  bilgilendirmek gerekir.
  Ayrıca okullarda koruyucu sağlık hizmetleri ve muayenelerinde de eğitime önem
  verilmelidir.
  Eğitim Kurumlarıyla İş Birliği yapılacak sağlık eğitimim Şu Konulardan Oluşur:

  ? Kişisel sağlık bilgisi,
  ? Hastalıkların önlenmesi ve kontrolü,
  ? Aile Sağlığı,
  ? Tüketici Sağlığı,
  ? İnsan Vücudu ve Görevleri,
  ? Beslenme ve Çevre Sağlığı,
  ? Büyüme ve Gelişme,
  ? Zihinsel ve Duygusal Sağlık,
  ? İlk Yardım, Güvenlik ve kazalardan korunma,
  ? Zararlı alışkanlıklar eğitimi gibi konularda eğitim verilmelidir.

  Ayrıca okullarda sağlık hizmetlerinin yürütülmesi de gereklidir. Bunun için
  okulların temizlik ve hijyen kuralları içinde eğitim
  vermesi gerekir. Bunun için sınıfta bulunan öğrenci sayısının az, yeterli derecede ısı ve ışık, lavaboların
  temiz sabunlu olması ve okulda en az bir ilk yardım dolabı olmalıdır. Aşılama
  hizmetlerinin yapılması, sağlık taramalarının belirli zamanlarda yapılması
  gerekir. Her bireyin bilmesi gereken sağlık bilgileri verilmelidir.
  Okul dışında bulunan bazı eğitim merkezleri vardır. Halk eğitim merkezleri
  bunlardan biridir. Ayrıca bu merkezlerde örgün eğitim görmemiş bireylere de
  yaygın eğitim hizmetleri verilmektedir. Toplumdaki bireylere ulaşma bakımından
  önemli bir merkez olduğu için Halk eğitim merkezleriyle de iş birliği yapmak
  gerekir.
  Halk Eğitim Merkezlerinde Verilen Eğitim Konularında Bazıları Şunlardır:
  . Aile planlaması,
  . Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar,
  . Ana-Çocuk Sağlığı,
  . Hasta ve Yaşlı Bakımı,
  . Kazalar ve İlk Yardım,
  . Yeterli ve Dengeli Beslenme,
  . Ağız ve Diş Sağlığı,
  . Kişisel Sağlık Bilgisi,
  . Çevreyle İletişim, gibi eğitim konularından oluşur.


  C)Sağlık Kurumlarıyla İş Birliği
  Sağlık kurumları toplumdaki bireylerin sağlığını korumak ve sağlığını
  kaybedenlere de sağlığının tekrar kazandırmak amacıyla açılan kurumlardır. Bu
  kuruluşların organizasyonunda Sağlık Bakanlığı görevlidir. Bu kurumlarda
  doktor, diş hekimi, psikolog, diyetisyen, sağlık teknisyeni, tıbbi sekreter gibi
  personeller görevi yürütürler.

  Eğitimde iş biriliği yapılacak yerlerin başında sağlık hizmetlerinin etkin
  olarak yürütüldüğü kurumlar gelir. Eğitimler herkesin düzeyine göre yapılmalı
  ayrıca kendi bakımlarının da geliştirilmesi hedeflenir.

  Toplum bireyleri sadece sağlıkla ilgili bir sorunları olduğu zaman buralara
  başvurmaktadır. Fakat bu kuruluşlar sadece sorun olduğu zaman verilmeyip
  sorundan önce de verilir. Onun için herhangi bir sağlık sorunu için gelen birey
  eğitime açık olduğu için gerekli eğitim verilmelidir. Böylece hastaneler,
  doğumevleri, dispanserlerde, sağlık ocaklarında eğitim verilmiş olur.

  D)Dini Kurumlarla İş Birliği:

  İbadet yerleri bireylerin inançları, değer yargıları aynı olan insanların bir
  araya geldiği yerlerdir. İnsan topluluğu buralarda da olduğu için eğitim için
  dini kurumlarla iş birliği önemlidir. ibadet yerlerinde dini bilgiler
  bilimselleştirilerek anlatılmalıdır.

  Dini kurumlarda özellikle namaz vakitlerinde insanlar bir araya gelir ve hazır
  gruplar oluşur. Ve eğitim ortamı oluşur.

  Dinin etkileme gücü yüksek olup insanlar din adamları ve din ortamlarından
  etkilendiği için burada verilen eğitim derin izler bırakır. Bunun için din
  adamları dinimizin sağlığa verdiği önemi göz önünde bulundurarak dinimizin
  sağlığa verdiği önemi, kişisel hijyeni, çevre sağlığı, bulaşıcı hastalıkları,
  cinsel yaşam gibi konular hakkında eğitimler vermesi sağlanmalıdır. Ayrıca
  koruyucu sağlık hizmetleri hakkında da bilgilendirilmesi gereklidir.

  E)İş Kurumlarıyla İş Birliği:

  Toplum nüfusunun büyük bir bölümüm iş kurumlarına dağılmıştır. İş kollarında
  çalışan kişilerin sağlığının korunması için çalışanları meslek hastalıkları,
  kazalar, ilk yardım ve diğer sağlık konularında eğitimler verilebilir.
  Giderek artan endüstriyle birlikte iş ortamları büyümekte ve iş yeri
  yöneticisine, mühendisine vs. Eğitimler verilmelidir. Özellikle işçilerin
  dikkatinin çekmek için afiş, broşür, yazı vs. hazırlanabilir.
  İşçilerin sağlık eğitiminde yapılan işte sağlığın önemi, iş yerindeki çalışma
  koşulları, meslek hastalık ve kazaları hakkında eğitimler verilmeli ve işçiler
  bilinçlendirilmelidir.
  Özellikle sanayi kuruluşlarında çevre sağlığına
  önem verilmelidir. Ayrıca olacak bir kazada ilk yardım ve yapılacaklar hakkında etkili bir eğitim verilmelidir.
  İşçilere kişisel sağlık bilgisi, aile planlaması, beslenme vs. konularda da
  eğitimler verilmesi ve yeterli bir biçimde kullanılmaları sağlanılmalıdır.


  F)Silahlı Kuvvetlerle İş Birliği:

  Toplumdaki bireylerin toplanmış olduğu bir yerde ordudur. Türk ordusu 800000
  kişi civarındadır. Burada verilen eğitim savaşa hazırlamak yanında hayatta
  kalmaya hazırlar.
  Ordu içinde bu eğitimleri verebilecek revirler, hastaneler gibi birimler
  mevcuttur. Ordu eğitimcisi olan subay, astsubay ve erbaşlar sağlıkla ilgili
  eğitimler verilmeli ve tüm topluma yayılmasını sağlanması sağlanmalıdır.
  Orduda verilen eğitim sadece bilgi olarak kalmayıp alışkanlık düzeyinde
  olmalıdır. Bununda terhisten sonrası örnek davranışlar gösterip başka bireylere
  yansıtılması şeklinde devam eder.
  Verilen eğitim ise ?insan vücudu ve işlevleri, kişisel salık bilgisi, beslenme,
  aile planlaması, spor, beslenme, ilk yardım vs.? eğitimler verilmelidir.

  G)Basın Ve Yayın Kuruluşlarıyla İş Birliği

  Toplu
  üzerinde oldukça etkili olduğu dergi, gazete, televizyon, radyo gibi basın ve yayın kuruluşlarıdır. Bu etki yaygı olup süreklidir. Bu yolla verilecek
  eğitim toplumun her kesimine ulaşır. Bunun için kurumlarla iş birliği yapılmalı,
  verilecek eğitimlerde toplum ihtiyacını karşılayacak düzeyde eğitim
  verilmelidir. Ayrıca güncel olmalı ve çift yönlü iletişim şekline önem
  verilmelidir.
  İş birliği organizasyonunda bu kurumların yöneticilerine, programcılarına ve
  sağlık uzmanları gibi halkın benimsediği kişiler
  alınmalıdır. Ayrıca eğitimlerde eğlendirme işlemleriyle etkin bir hizmet verilmelidir.


  H)Gönüllü Kurumlarla İş Birliği:

  Vakıflar, dernekler, birlikler gönüllü kurumlar olup pek çok üyesi vardır. Bu
  nedenle bu kurumlarda daha çok kitleye ulaşırız.
  Bu kurumlarda gönüllü bireyler çalışır. Emekliler, yaşlılar, hayırseverler ve
  toplum için bir şeyler yapmak isteyen kişiler çalışır.
  Bu potansiyelin bazen harekete geçirilmesi yeterli
  olmaktadır. Bunun için onları cesaretlendirmek ve yönlendirmek yeterli olacaktır. Bu adımlar sonrası mutlaka
  güzel çalışmalarla sonuçlanacaktır.

  Kuruluşlarla İş Birliği:

  Toplumun bütününe hizmet vermek amacıyla oluşturulan ve belirli bir merkezden
  yerel alanlara doğru hiyerarşik bir dizi içinde örgütlenmiş kurumlar ağına
  kuruluş denir. Örneğin;
  Milli eğitim bakanlığı merkez(Ankara) il, ilçe düzeyinde kurumlar arası ağı
  şeklinde örgütlenmiş olan bir kuruluştur.
  Kuruluşlarla yapılan iş birliğine sektörlerarası iş birliği denir. Kuruluşların
  hazır olan
  yapılanmasını ve imkânlarını eğitim amacıyla harekete geçirmek sağlık alanında toplumsal değişmeyi kolaylaştırmakta ve daha verimli yapmaktadır.
  Kuruluşlarla iş birliğinde çok sayıda sektör birlikte çalışmakta ve gönüllü
  katılımını sağlayabilmektedir. Sektörler sağlığı geliştirmek için ortak proje ve
  stratejiler oluşturmakta ve bu uygulamaların hayata geçirilmesini
  kolaylaştırmaktadır. Böylece sağlık eğitimi daha etkili ve verimli olması
  sağlanmış olur.
  Kuruluşlarla iş birliğinde merkezden uygulama birimlerine kadar her kademede
  gerçekleştirilebilir. Ancak bunun için sektörler eşit görev ve sorumluluklar
  almalı ve bir arada çalışma tarzı oluşması sağlanmalıdır.  A)Merkezi Kuruluşlarla İş Birliği:

  Sağlık bakanlığı?nın öncülüğünde oluşturulan iş birliği, eğitim ve hizmetin
  yollarını belirleme, katılımını sağlama ve toplumun harekete geçirilmesi
  açısından oldukça önemlidir. Ayrıca uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği
  merkezi düzeydedir.
  B)İl Kuruluşlarıyla İş Birliği:

  Merkezi düzeyde ya da il düzeyinde planlanan eğitim ve hizmet çalışmaları için
  il kuruluşları ve yetkilileriyle de iş birliği yapılır.

  C)İlçe Kuruluşlarıyla İş Birliği:

  Merkezi ve il düzeyinde ya da ilçe düzeyinde planlanan eğitim veya hizmet
  çalışmalarının yürütmek için içe yetkilileri ve kuruluşlarıyla yapılır+ Yorum Gönder
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 2 kişi