Anadoluda kurulan ilk uygarlıklar hangileridir

+ Yorum Gönder
Yudumla ve Soru(lar) ve Cevap(lar) Bölümünden Anadoluda kurulan ilk uygarlıklar hangileridir ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  Ziyaretçi

  Anadoluda kurulan ilk uygarlıklar hangileridir

 2. 2
  Forumacil
  Özel Üye

  Cevap: anadoluda kurulan ilk uygarlıklar hangileridir

  ANADOLU: (Küçük Asya) Tarih boyunca bir çok göç ve istilaya uğramıştır.
  Neden?:
  1- Üç tarafının denizlerle çevrili oluşu Avrupa ve Afrika arasında deniz ve karadan kolayca
  bağlantı kurulması
  2- Olumlu iklim şartları verimli toprakları bol su kaynaklarına sahip olması
  ANADOLU’DA UYGARLIK NEDEN GELİŞMİŞTİR?
  1- Göçler ve istila amacıyla gelen topluluklar sahip oldukları kültür ve medeniyeti Anadolu’ya
  taşıdılar.
  2- Anadolu’nun Mısır Ege ve Yunan Medeniyetlerine yakın bir konumda olması bu medeniyetlerden
  etkilenmesini sağlamıştır.
  ANADOLU MEDENİYETLERİ: Anadolu’da kurulan uygarlıklar sırasıyla şunlardır:
  1) Hititler FriglerLidyalılar İyonlar Urartular (MÖ 2.bin-Mö.600 yılları arasında)
  2) Persler (M.Ö 543-333)
  3) İskender İmparatorluğu
  4) Roma İmparatorluğu
  5) Bizanslılar (395-1071)
  6) Türkler (1071-….)
  1)-MÖ.2.BİN- MÖ.600 YILLARI ARASINDA ANADOLU MEDENİYETLERİ
  A)-HİTİTLER:
  * Anadolu’ya Kafkaslar’dan geldikleri tahmin edilmektedir.
  * Kızılırmak çevresinde kurulmuştur. Başşehirleri HATTUŞAŞ (Boğazköy)’dır.
  * Hititler Suriye toprakları için Mısır ile yaptıkları savaş sonucunda KADEŞ ANTLAŞMASINI imzaladılar. Kadeş Antlaşması tarihte bilinen ilk antlaşmadır.
  * Hititler’de asillerden oluşan PANKUŞ denilen bir meclis vardı. Bu meclis kralın yetkilerini kısıtlıyordu.
  * Hititlerde kraldan sonra en yetkili kişi TAVANANNA denilen kraliçeydi.
  * Hititler krallarının hayatlarını anlatan etkin adını verdikleri yıllıkları hazırlayarak tarafsız TARİH YAZICILIĞI’nı başlatmışlardır.
  * Hititler kayaları düzleştirerek tanrı kabartmaları yapmışlardır.( İvriz ve Yazılıkaya Kabartmaları Hititlere aittir.)
  * Hititler Asurlular tarafından yıkıldılar.
  B)-FRİGYALILAR(FRİGLER):
  * Orta Anadolu’da(Sakarya nehri çevresinde) MÖ. 800 yıllarında devlet kurdular. Başşehirleri GORDİON’du.
  * Kimmerler tarafından yıkıldı.
  * Friglerin en büyük Tanrıları KİBELE ‘dir.
  * Frigler dokumacılıkta ileri gitmişlerdir. Frigyalılar TAPETES adı verilen halı ve kilimleri ile ünlüdürler.
  C)-LİDYALILAR:
  * Bugünkü Gediz ve Menderes ırmakları arasındaki bölgeye eski çağlarda LİDYA deniliyordu.
  * Başkentleri SARDES(Sard)’dır.
  * Lidyalılar ticarette geliştiler. Tarihte PARA’yı ilk kez kullanan Lidyalılar’dır.
  * Lidyalılar Efes’ten başlayıp Mezopotamya’daki Ninova’ya kadar uzanan KRAL YOLU’nun açılmasında
  etkili oldular.
  * Lidyalılara Persler son vermiştir.
  * Lidyalıların kısa zamanda yıkılmasının sebebi ordularının çeşitli kavimlerden toplanan ücretli
  askerlerden oluşmasıdır.(Düzenli ve sürekli milli ordusunu oluşturamamıştır.)
  D)-İYONYALILAR(İYONLAR):
  * İzmir Körfezinden Güllük Körfezine kadar olan bölgeye İYONYA denilirdi.
  * Yunanistan’dan gelen AKALAR buradaki yerli halkla karışarak şehir devletleri halinde yaşadılar.
  Başlıca İyon şehirleri şunlardır: Efes Milet İzmir Foça Bodrum.
  * Efeste’ki ARTEMİS tapınağı İyonlara aittir.
  * İyonlar deniz ticaretinde gelişmişlerdi.
  * İyon Edebiyatının en önemli eseri Homeros’un “İlyada ve Odesa destanı” dır.
  * İyonlar bilim ve sanatta gelişmişlerdir. Matematikte Tales ve Pisagor Tarihte Heredot Tıpta Hipokrat Felsefede Diojen)
  E)- URARTULAR:
  * Van Gölü ve çevresinde devlet kurmuşlardır. Başşehirleri TUŞBA(Van)’dır.
  * Urartular’da kral ülkeyi savaş tanrısı HALDİ adına yönetirdi.
  * Urartular madencilik ve maden işletmeciliğinde ileri gitmişlerdi.
  * Urartular kaleler ve su kanalları ile ünlüdür. (Toprakkale Çavuştepe Patnos ve Kayalıdere kaleleri+ Yorum Gönder
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 3 kişi