Özel haklar hangileridir

+ Yorum Gönder
Yudumla ve Soru(lar) ve Cevap(lar) Bölümünden Özel haklar hangileridir ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  Ziyaretçi

  Özel haklar hangileridir

 2. 2
  Fashion
  Bayan Üye

  Cevap: Özel hukuk tarafından hak süjesine tanınan hukuksal yetkilerdir Genellik ilkesi geçerlidir (herkes yaralanır) Eşitlik ilkesi geçerlidir Her hakkın karşısında kural olarak bir hukuksal yükümlülük yer alır Genel yükümlülük Verme, yapma, kaçınma  Malvarlığı Hakları
  Malvarlığı, aktif ve pasif iki kısımdır
  Aktif malvarlığı, kişinin parayla ifade edilebilen bütün haklarıdır.
  Pasif malvarlığına kişinin borçları ve parasal yükümlülükleri girer
  Kişinin aktif malvarlığına giren haklarına malvarlığı hakları denilir
  Malvarlığı kural olarak başkalarına devredilebilir ve mirasçılara geçer ÖR:Alacak hakkı,ayni haklar
  Malvarlığına Girmeyen Haklar
  Ekonomik bir değer taşımayıp para ile ölçülemeyen haklardır (kişi varlığı hakları)
  Kişiye sıkı sıkıya bağlı olup kural olarak ölümle sona erer, mirasçılara geçmez, devredilemez (fikri haklar istisnadır) ÖR:Kişinin kendi bedeni,sağlığı,şerefi, ismi,resmi…

  Devredilebilen haklar
  Başkalarına devredilebilirler
  Miras yoluyla geçerler
  Temsilci aracılığıyla kullanılabilirler
  Özel hakların hemen hepsi bu türdendir ÖR:Mülkiyet hakkı,telif hakkı
  Devredilemeyen Haklar (kişiye bağlı haklar)
  Sadece hak sahibi kişi, tarafından kullanılabilirler
  Kural olarak mal varlığı hakları bu kategoriye girmez (oturma ve yaralanma hariç)
  Kişilik hakları sıkı biçimde kişiye bağlı haklardandır. Bunlar mirasçıya geçmez, temsilci aracılığı ile kullanılamaz. Maddi sonuçlu olanlar karşı taraf kabul etmedikçe devredilemez, ileri sürülmüş olmadıkça mirasçılara geçmez. ÖR:Nişanı bozma hakkı,boşanma davası açma hakkı,nişanlanma,nesebin reddi vs.
  Bağımsız Haklar
  Her hangi bir hakka bağlı olmayan haklardır, hak sahibi bunlara doğrudan sahiptir.
  Başkalarına devredilebilir, mirasçılara geçer (istisna : oturma, yararlanma)
  ÖR:Mülkiyet hakkı; alacak hakkı; fikri haklar
  Bağımlı Haklar
  Bağımsız bir hakka belirli bir bağlılığı bulunan haklardır. Doğumu,devamı ve devri asıl hakka bağlıdır.
  Asıl hak bulunmazsa bu haklar da olmaz.
  Bu hakların amacı:
  Asıl hakkın amacına ulaşmasına yardımcı olmak (alacaklının kefile olan hakkI)
  Asıl hakkı güçlendirmek (ipotek hakkı gibi)
  Asıl hakka güvence vermek yada genişletmek
  Bağımlı Hakların Türleri
  Eşyaya Bağlı Sınırlı Ayni Haklar: Bir kimsenin bir mala malik olduğu için sahip olduğu haklardır (Paylı mülkiyette ön alım hakkı)
  Alacağa bağlı Haklar (Fer’i haklar): Bir alacak hakkına arızi olarak eklenen, doğumu, devamı, sona ermesi alacağa bağlı haklardır. (Faiz isteme, cezai şart, teminat, dava ve takip masrafları)

  Borç ilişkisine Bağlı Haklar:Bir borç ilişkisine taraf olunması nedeniyle sahip olunan haklardır.
  Borç ilişkisinden doğan yan yükümler
  Bir topluluğa mensup olmaya bağlı haklar

  Yenilik Doğuran Haklar
  Kurucu YDH:yeni bir hukuksal ilişki doğuran haklardır.
  Yetkisiz temsilcinin işlemine icazet
  Alım, gerialım, önalım hakları
  Değiştirici YDH: Mevcut bir hukuksal durumu tek taraflı irade beyanı ile değiştirir
  Alacağın ihbarı ile borcu muaccel hale getirme
  Gecikmiş ifadan vazgeçip sözleşmeden dönme
  Bozucu YDH: Mevcut bir hukuksal ilişkiyi sona erdirir
  İptal, fesih, geri alma beyanları

  Yenilik Doğuran Hakların Özellikleri
  1- Bir kez kullanılmakla sona erer
  2- Sahibinin tek taraflı irade açıklamasıyla kullanılır
  3-Yardımcı hak olması sebebiyle diğer hak ve hukuki ilişkiler üzerinde sonuç doğurur; bir kişi veya eşya üzerinde sonuç doğurmaz
  Bu haklar kullanıldıktan sonra dönülemez
  Hakkın kullanımı şarta bağlanamaz+ Yorum Gönder
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 1 kişi