Biyoteknolojinin gelişmesi için neler yapılabilir

+ Yorum Gönder
Yudumla ve Soru(lar) ve Cevap(lar) Bölümünden Biyoteknolojinin gelişmesi için neler yapılabilir ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  Ziyaretçi


 2. 2
  İlk Yolcu
  Bayan Üye

  Cevap: biyoteknolojinin gelişmesi için yapılabilecek bazı öneriler

  Biyoteknoloji alanında farkındalık ve bilinç oluşturmak için eğitim kurumlarında ve basın yayın kuruluşlarında kullanılacak yöntemlerin belirlenmesi ve bir seferberlik ilan edilmesi.

  Ulusal politikaların belirlenmesi için TUBİTAK, DPT ve AB 7. Çerçeve bazlı bir
  Uluslararası işbirliği oluşturulması. İşbirlikleri için gelişmiş ABD ve AB ile olduğu kadar, bizler gibi gelişmekte olan, ancak biyoteknolojide iyi örnek oluşturan Kore gibi ülkeler de düşünülmeli.

  Araştırma elemanlarına girişimcilik eğitimi verilmesi. Bu eğitimler, DTP sposnsorluğunda bütün katılımcılara verilecek kısa tanıtıcı kurslarla başlayıp, daha sonra eğitime devam etmek isteyenler için belirli konularda (Fikri Mülkiyet Hakları, lisans anlaşmaları, girişim finansmanı, vb.) daha detaylı eğitimlerle devam edebilir.

  Türkiye’de ağırlıkla akademik yayın amaçlı çalışmalar yapılmaktadır. Akademik çevrelerde, biyoteknoloji konusundaki ticari başarının geleneksel akademik yayın başarısına eşdeğer görülmesinin sağlanması gerekmektedir. Ticari şirketlerle işbirliği, teknoloji lisansları, üniversitelerden şirket oluşumlarında (“spin-offs”) ve insan kaynakları terfi politikalarında ticari başarının dikkate alınması buna birer örnek olabilir. Bu konuyla ilgili olarak YÖK, TÜBİTAK, DTP, Milli Eğitim Bakanlığı ve bu değişikliğe paydaş bütün kurumlar arasında uzlaşı sağlanmalıdır.

  Üniversitelerdeki mükerrer çalışmaları azaltmak ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamak için üniversitelerde biyoteknoloji alanlarında mükemmeliyet merkezleri ve ihtisas alanları oluşturarak odaklanma sağlanması. Bu mükemmeliyet merkezlerinin odak konulardaki uzmanları bünyesinde toplaması, teknoparklar ve sanayi kuruluşları ile entegrasyonunun sağlanması. Yöresel dikey ve yatay sinai entegrasyonlar ile kümeleşmelerin sağlanması gerekmektedir.

  Ya belli başlı araştırma altyapısına sahip üniversitelerde oluşturulacak teknoloji transferi birimleri, ya da başlangıç itibariyle belki daha gerçekçi bir yaklaşım olarak, dışarıdan danışmanlık sistemiyle çalışacak bir teknoloji transferi şirketi aracılığı ile belli başlı araştırma üniversitelerinde teknoloji denetimi yapılması ve ileriye dönük örnek teşkil edecek teknoloji transferlerinin gerçekleştirilmesi.

  Ünivertsitelerde yapılacak teknoloji bazlı iş planı yarışmaları, “gap” finansmanı, kuluçka desteklemeleri ve eğitim programları gibi bazı insiyatifler var olan girişimci enerjiyi hızlandırmak için kullanılabilir.

  Yeni biyoteknoloji girişimleri için yönetici gruplarını oluşturacak nitelikli ve deneyimli insan kaynakları havuzlarının oluşturulması. Bu, doğal olarak, bugünden yarına gerçekleştirilebilecek birşey değildir; ancak oluşturulması için daha fazla beklenilmemelidir. Yurtdışında yaşayan Türkler bu bağlamda başlangıç noktası olabilirler. Söz konusu insan kaynakları havuzları sektör için en değerli varlık olacağından, bilinçli olarak kullanılmalıdır. Özellikle başlangıç aşamasındaki şirketler tam zamanlı çalışacak CEO, iş geliştirme ve Fikri Mülkiyet Hakları uzmanlarına ihtiyaç duymayacaktır. Bilim başkanı (CSO), yarım zamanlı bir CEO’nun gözetimi altında şirketi günlük çerçevede yönetebilir. Böylece kısıtlı yönetim kaynaklarının en iyi şekilde kullanılması sağlanacak ve firmalar arasında bilgi paylaşılımının yolu açılacaktır.

  AB 7. Çerçeve Programı bünyesindeki Bilgi Temelli Biyo- Ekonomi (KBBE Knowledge Based Bio- Economy) programından daha yüksek düzeyde yararlanılmalı. TÜBİTAK, DPT, STB, TTGV ve AB kaynakları tarafından desteklenen akademik araştırma konularında kısa vadeli ürün ve hizmet geliştirmeye dönük projelere öncelik verilmesi, Üniversitelerle işbirliği modellerinin kullanılması.

  Günümüz Türkiyesinde biyoteknoloji ile ilgili faaliyetlerin birçoğu iç pazara yönelmiştir. Türk biyoteknoloji ürünlerini global düzeyde tanıtmak için çalışılmalı ve daha fazla firmaya, ürünlerini global arenada pazarlayıp satması için destek / insentiv verilmelidir. 3. 3
  Ziyaretçi
  Biyoteknoloji; hücre ve doku biyolojisi kültürü, moleküler biyoloji, mikrobiyoloji, genetik, fizyoloji ve biyokimya gibi doğa bilimleri yanında mühendislik ve bilgisayar mühendisliğinden yararlanarak, DNA teknolojisiyle bitki, hayvan ve mikroorganizmaları geliştirmek, doğal olarak var olmayan veya ihtiyacımız kadar üretilemeyen yeni ve az bulunan maddeler (ürünleri) elde etmek için kullanılan teknolojilerin tümüdür.

  Biyoteknoloji İle Üretilebilecekler

  Canlıların iyileştirilmesi ya da endüstriyel kullanımına yönelik ürünler geliştirilmesini, modern teknolojinin doğa bilimlerine uygulanmasını kapsar.
  İnsan sağlığına yönelik olarak proteinlerin üretilmesi
  Bazı hormon, antikor, vitamin ve antibiyotik üretilmesi
  Çok zor şartlara sahip çevrelerde (sıcak, kurak,tuzlu…) yaşayan organizmaların enzimlerini ve biyomoleküllerini saflaştırarak bunların sanayide kullanılması
  Yeni sebze ve meyve üretimi
  İnsandaki zararlı genlerin elemine edilmesi
  Aşı, pestisit, tıbbi bitki üretimi+ Yorum Gönder
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 2 kişi