Müziğin toplum ve birey üzerindeki etkileri

+ Yorum Gönder
Yudumla ve Soru(lar) ve Cevap(lar) Bölümünden Müziğin toplum ve birey üzerindeki etkileri ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  Ziyaretçi


 2. 2
  Gülcan
  Usta Üye

  Cevap: müziğin toplum ve birey üzerindeki etkisi

  Müziğin Toplum Üzerindeki Etkileri


  Müzik gerçek anlamda, insan yapan en güzel sanat dalıdır Uygarlığın gelişimi, müziğin gelişimi ile eş gider , çünkü müzik, insanı duygusal yönden geliştirdiği için onu daima iyiye, doğruya, güzele ve çalışmaya iten büyük bir gücü vardır Bireyleri ve toplumları biçimlendirme, değiştirme ve geliştirmede eğitim en etkili süreçtirİnsanın kültürel bütünlüğünü sağlamada müziğin eğitim aracı olarak kullanılması tüm dünyada yaygınlık kazanmıştırBu çalışmada, müzik eğitiminin insan yaşamındaki yeri ve önemi artmıştır Toplumla etkileşip bütünleşen sanatların başında yer alır müzik Bir milletin gelişmişlik düzeyini belirlemede müzik, önemli bir göstergedir Toplumsal bir olgu olan mü
  ziğin geldiği nokta, toplumun geldiği noktayla paralellik gösterir Bireyler üzerinde sevgi, sorumluluk, yaratıcılık duygularının gelişmesini sağlayan müzik eğitiminin amacı, insana, müziği sevdirmekten başka müzik dinleme, yargılama becerisiyle birlikte insanın beğeni düzeyini yükseltmektir İnsanda güzellik duygusu oluşturmakla birlikte, aynı zamanda insanı düşündürmesi de gereken müzik sanatının amacını “tüm sanat dallarında olduğu gibi, öncelikle güzellik duygusunu oluşturmak, dolayısıyla, bu duygunun oluşmasını arzuladığı insan ruhuna uyarıcı bir etki yapabilmektir”Müzik insanda aşk,sevgi,dostluk gibi düşünceler yarattığı gibi;umutsuzluk, karamsarlık, kıskançlık gibi psikolojik sorunlar da ortaya çıkarabilir Müzik yoluyla ruhsal durumu etkileme yöntemi, akıl bozukluğunun tedavisinde uygulanmıştır Yatıştırıcı, heyecanlandırıcı, fantazi uyarıcı ya da başka özellikleri bakımından, belli müzik parçaları seçilir; hastalar bunları genellikle grup halinde dinlerler Çocuklar arasında perküsyon grupları yahut daha sofistike müzik grupları kurulabilir; sonucunda gösterilen faaliyet, ruhsal bozukluğu olan çocuğu topluma alıştırmada yararlı olmaktadır Genel müzik eğitimi ile, müziğin zengin anlatım gücü, birleştiriciliği, insanlarımızın bütününe aşılanmalı, insanı yücelten bu değer ile birlikte gelişmiş bir toplum olma yolundaki adımlarımız hızlandırılmalıdır

  MÜZİĞİN İNSAN ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

  Müzik her yerde, hayatın her döneminde ve alanında insanı saran onsuz yaşayamayacağımız bir olgudur. Evde, sokakta, alışverişte, radyoda, televizyonda, konserde, okulda, işyerinde, yolculukta v.s. müziksiz yapamayız.

  Müzik genel anlamda insanların duygu ve düşüncelerini seslerle anlattıkları sanat dalıdır. İşitilerek algılanır ve insanın ruhuna kulaktan geçer. Müzik ses üzerinde oluştuğu için insan yaratılışından bugüne kadar gelişmektedir ve geliştikçe insanın ruhunu ,varlığını ve düşüncesini geliştirir.

  İnsanoğlu müzikle anne karnında tanışmaya başlar. Çünkü insanın kalp atışları bile düzenli bir ritme bağlıdır. Demek ki müziğin girmediği hiçbir yer yoktur. Müzik duygunun yanında düşünce ve mantık içerir. İnsanın mantığının gelişmesini ve düşüncesinin yüksek boyutlara ulaşmasını sağlar. Bu yüzden müziğin insanla olan bağlantısı iki çeşittir; duygu ve mantık. Müziğin diğer varlıklar gibi bir formu (kuruluşu) vardır. Müzik bir biçimselliğe bağlı olduğu için insan kafasına belli biçimlerle yerleşir ve farklı biçimlerde olduğundan insan bu müzikleri farklı algılar. Örneğin küçük formlu bir şark ile klasik sonat aynı seviyede algılanmaz. Ancak müzik eserinin biçimden başka önemli bir yanı da çeşittir. Çeşitten bahsettiğimiz farklı sesler de, farklı müzik aletlerinde icra olunmasıdır. Çok çeşitli sesleri barındırır içerisinde; doğa sesleri,insan sesleri v.s.Hem insanı rahatlatan hem de insanda gerginlik yaratan bütün sesler vardır. Belli bir forma sahip müzik eseri farklı çeşitlerde insanda farklı etkiler bırakır.

  İnsanoğlu her an müzikle iç içe olduğu için çeşitli davranışlar kazanır. Müzikle dinlenme, müzikle çalışma, müzikle yürüme, müzikle uyuma, müzikle oynama, müzikle kendini gerçekleştirme gibi kapsamlı davranışlar geliştirilir. Müzik, insanı bu dünyadan alır düşler diyarına götürür, orada yaşatır. Bazen gerçeklerden uzaklaştırır bazen de gerçeklerle yaşamayı öğretir. Müzik direk ruhumuzla bağlantı kurduğu için insan üzeride en etkileyici sanat dalıdır. Müziğin ritmine göre ruh halimiz bile değişir; hareketli müzikte sevinçli bir ruh hali, slow bir müzikte ise duygusallaşır insan. Kimi halk müziği, kimi slow, kimi sanat, kimi de rock sever ve dinlediği müzik tarzı insanın ruh halini yansıtır.

  Güzellik insanı çektiğine göre, müzik güzelliktir diyebiliriz. İbadete çağırmada bile bir melodi olduğuna göre biraz düşünmeliyiz, müziğin ne kadar hayatımızı etkilediğini ve hayatımızda yer aldığını eğer ki; etkileyici kısmı olmasaydı “ezan” konuşma sesinde yüksek sesle okunabilirdi. Ezan bir melodiye bürünerek okunur ve insanı ruhen etkileyerek ebedi dünyayı düşünmeye sevk eder.

  Müzik, sanatlar içerisinde felsefeye en yakın sanat dalıdır diyebiliriz. Çünkü müzik evrenseldir. Her ülkenin, her yörenin insanı müziği kabul eder.Edebiyat, görsel sanatlar, el sanatları,v.b. sanat dallarında genellikle milli ve yöresel düşünce ağır basmaktadır.Müziğin dili sese bağlı olduğundan daha çabuk yayılan ve sınırsız bir sanattır.Bu nedenle; müzik insan düşüncesini taşıyan en demokratik ve bağımsız bir sanattır.Örneğin;Çin dilini anlamayabiliriz ama müziği bizi etkiler. Farklı dillerde verilen düşünce anlaşılmayabilir, ancak müzikleri sevilmese de müzikle uğraşan kişi o müziği anlayabilir.

  Müzik düşünce taşıdığı için tarihi bilgileri de kendinde barındıran bir olgudur. Bir söz başka bir sözle anlatılabilir fakat müzik öyle değildir;”do” notasından verilen müzik “la” notasıyla anlatılamaz.

  Müzik insanın ruhuna, yüreğine hitap edip dinlendirici bir etkisi olduğu için terapilerde de müzikten yararlanılmaktadır. Müzik bir estetik kavramdır ve insanda estetik duygu ve düşünceyi geliştirir. Daha kibar bir insan olmamızı sağlar, hareketlerimizde daha kontrollü olmamızı, karşıdaki insanı kırmamaya, incitmemeye dikkat etmemizi sağlar, içimizdeki sevgiyi artırır,güzelleştirir, merhamet duygusu yerleştirir insana.

  Sıra bana geldiğinde, müzik bana ne kattı diye kendime sorduğum zaman, aldığım cevap şudur; ilk önce dinlediğim değişik tarzdaki müzikleri daha bilinçli bir şekilde anlamamı sağladı, kendimi daha iyi ve daha derinden tanımamı sağladı, duygularımı ayırt etmemde yardımcı oldu, kendi gözümle kendime daha gerçekçi bakmamı sağladı, daha kararlı olmamı ve hayata daha melodik ve şiirsel bir gözle bakmamı sağladı, müzik yüreğime ve sevgime bambaşka bir güzellik kattı, sevgimi anlamlaştırdı.

  Müziği özetleyecek olursak; müzik güzelliktir ve insan ruhuna güzellik ekler.+ Yorum Gönder
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 1 kişi