Cumhuriyet yönetimi nedir türkiye cumhuriyeti nerede nasıl ilan edildi

+ Yorum Gönder
Yudumla ve Soru(lar) ve Cevap(lar) Bölümünden Cumhuriyet yönetimi nedir türkiye cumhuriyeti nerede nasıl ilan edildi ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  Ziyaretçi

  Cumhuriyet yönetimi nedir türkiye cumhuriyeti nerede nasıl ilan edildi

 2. 2
  Gizliyara
  Frmacil.com

  Cevap: cumhuriyet yönetimi nedir türkiye cumhuriyeti nerede nasıl ilan edildi

  Cumhuriyet, başta devlet başkanı olmak üzere, devletin başlıca temel organlarının belli aralıklarla yinelenen seçimlerle göreve getirildiği bir “yönetim biçimi”dir. Cumhuriyet adı verilen yönetim biçimleri, yöneticilerin göreve getirilmesinde veraset yöntemini reddetmiştir.
  Cumhuriyet adı verilen yönetim biçimlerinde halk, yönetimini beğenmediği yöneticileri, belli aralıklarla yinelenen seçimlerde değiştirebilmek olanağına sahiptir.Bu nedenle yöneticiler, toplumu keyfi biçimde yönetemezler; halkın isteklerini ve beğenilerini gözönünde tutmak zorunda kalırlar. Bir başka deyişle, yöneticilerin iradesi mutlak değil, halk iradesi ile sınırlıdır.
  Cumhuriyetlerde bu özellikler, yönetenleri siyasal bakımdan halka “sorumlu”duruma getirir: yönetilenleri tebaa, kul olmaktan çıkarıp vatandaşlık konumuna yüceltir.
  Yönetilenler, “hükümdarlık (monarşi)” adı verilen yönetim biçimlerinde tebaa veya kul durumundadırlar.
  “Tebaa” veya “kul” olmak, hükümdarın iktidarına ve tüm buyruklarına baş eğmekle yükümlü olmak demektir.
  “Tebaa” veya “kul”, hiçbir zaman hükümdarın iktidarını sınırlayıcı veya denetleyici bir rol oynamaz.
  “Tebaa” veya “kul” hükümdarı seçimle değiştirmek olanağına sahip olmadığı için, hükümdarın “tebaa”ya karşı hiçbir siyasal sorumluluğu da yoktur.

  Türkiye’de Cumhuriyet Nasıl İlân Edildi?

  Türkiye’de Cumhuriyet yönetimine, 29 Ekim 1923 tarihinde geçilmiştir; ancak 23 Nisan 1920 tarihinin, Cumhuriyet yönetiminin de fiilî başlangıcı olduğunu söylemek gerekir.
  23 Nisan 1920′de “egemenliğin kayıtsız şartsız ulusa ait olduğu” ilân edilmiş; ulusun seçtiği TBMM’nin denetimindeki hükümet, ulusun kaderini belirlemek üzere çalışmaya başlamıştır.
  Bu gelişmelere karşın, Padişahlık ve Saltanatın hukuken kaldırılması için 1922 yılına kadar beklemek gerekmiştir.
  TBMM, 1 Kasım 1922 gecesi verilen bir kararla, “Halifelik”le “Saltanatı” birbirinden ayırmış; Saltanatı kaldırmıştır.
  Halifeliğin ise, bir süre daha korunması uygun bulunduğu için, İngiltere’ye sığınmış olan Vahdettin’in yerine, Osmanlı Ailesi’nden Abdülmecit, Halife seçilmiştir.

  Cumhuriyet’in ilânından sonra, Halife’nin, iktidar odağı haline getirilmesi için çalışmalar başlayınca, 3 Mart 1924 tarihinde de Halifelik kaldırılmıştır.
  Bu aşamalardan geçilerek kurulmuş olan Türkiye Cumhuriyeti, tarihimizdeki en önemli dönüşümdür.

  “Hukuk devleti” ilkesinin ve “hukukun üstünlüğü” kavramının da Türkiye’de, Cumhuriyet yönetiminin getirileri arasında olduğu söylenebilir.Cumhuriyet nerede ilan edildi

  1921 Anayasası’nın getirdiği millî egemenlik ilkesi ile padişah iradesi ortaya bir çelişki çıkardı. Saltanat makamı boşlukta kalmıştı. 1 Kasım 1922′de TBMM aldığı kararla saltanatı kaldırdı. Padişahlık lağvedilmiş kişisel egemenlik hukuken tarihe karışmıştı. Bu kararın doğal sonucu Cumhuriyet rejiminin kurulması olacaktı.

  13 Ekim 1923′de Ankara’nın başkent olması kararı alındı.
  29 Ekim 1923′de Atatürk ve arkadaşlarının Anayasanın bazı maddelerini değiştiren teklifi TBMM’de alkışlarla ve oybirliği ile kabul edildi.
  Anayasanın birinci maddesinde “Türkiye Devletinin hükümet biçimi Cumhuriyettir”
  hükmü yer aldı. Aynı günün gecesi Mustafa Kemal Paşa (Atatürk) Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk Cumhurbaşkanlığına seçildi.
  Saltanatın kaldırılması ve cumhuriyetin. ilanı ile sistem içinde varlığını sürdüren “Halifelik” de gereksiz ve işlevsiz bir duruma gelmişti. 3 Mart 1924′de Urfa Milletvekili Şeyh Saffet Efendi ve arkadaşlarının verdikleri kanun teklifi TBMM’de kabul edilerek hilafet kaldırıldı halifelik de tarihe karıştı+ Yorum Gönder
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 4 kişi