Dilekçe hakkı ve bilgi edinme hakkı nedir

+ Yorum Gönder
Yudumla ve Soru(lar) ve Cevap(lar) Bölümünden Dilekçe hakkı ve bilgi edinme hakkı nedir ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  Ziyaretçi

  Dilekçe hakkı ve bilgi edinme hakkı nedir

 2. 2
  Forumacil
  Özel Üye

  Cevap: Dilekçe hakkı ve bilgi edinme hakkı nedir

  Bilgi edinme hak ve özgürlüğünün temelini, idarenin elindeki bilgi ve belgelere (aynı zamanda ses, görüntü ve bilgisayar kayıtlarına) ulaşma serbestliği, oluşturmaktadır.
  24.04.2004 tarihinde yürürlüğe giren Bilgi Edinme Hakkı Kanunu'nda, demokratik ve şeffaf yönetimin gereği olan eşitlik, tarafsızlık ve açıklık ilkelerine uygun olarak kişilerin bilgi edinme hakkını kullanmalarına ilişkin esas ve usuller düzenlenmiştir.
  Vatandaşların, sadece kendilerini ilgilendiren idari eylem ve işlemler kadar, kamuyu ilgilendiren idari eylem ve işlemlere karşı da duyarlı olmaları demokratik katılımın gelişmesi ve yönetimin denetlenmesi açısından büyük önem taşımaktadır.
  Hazırlanan bu çalışmada "dilekçe hakkı" ve "bilgi edinme hakkı" konuları ele alınıp incelenmiştir.
  Kitap dört bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde, "dilekçe hakkı konusu ele alınmakta; ikinci bölümde, "bilgi edinme hakkı" konusunda genel bilgi verilmekte; üçüncü bölümde, bilgi edinme hakkı, ilgili Kanun ve Yönetmelik çerçevesinde ve uygulamaya ışık tutacak şekilde konu başlıklarına göre incelenmekte ve dördüncü bölümde, konu ile ilgili mevzuata yer verilmektedir.

  Kitapta bulunan Konulardan Bazıları:
  • Bilgi Edinme Kanununu Amacı ve Kapsamı
  •Bilgi Edinme Başvuru Usulü
  • Bilgi ve Belgeye Erişim ve Süreleri
  • Bilgi Edinme Değerlendirme Kuruluna İtiraz Usulü
  • Bilgi Edinme Hakkı Kapsamı Dışında Kalan Bilgi ve Belgeler
  • Gerçek ve Tüzel Kişiler İçin Bilgi edinme Başvuru Formları
  • Bilgi Edinme Hakkının Kullanılmasında Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Cezaî Sorumluluğu
  • Mevzuatımızda Dilekçe Hakkı ve Kullanılması
  • Dilekçede Bulunması Gereken Zorunlu Unsurlar ve İncelenemeyecek Dilekçeler
  • Bilgi Edinme ve Dilekçe Hakkı ile ilgili Mevzuat 3. 3
  Ziyaretçi
  1982 Anayasası’nın 74. maddesi “Dilekçe Hakkı” başlığı altında, vatandaşına kendileriyle ya da kamuyla ilgili dilek ve şikayetler hakkında, yetkilimakamlara ve TBMM’ye başvurma hakkı tanımıştır. Ayrıca kişilerin bilgi edinme hakkını kullanmaları ise; 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun ve 4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkındaki Kanunu ile düzenlenmiştir. Bu kanunlar belgelere ulaşma özgürlüğünü ve halkın bilgi alma hakkını güvence altına almayı amaçlayarak hazırlanmıştır.+ Yorum Gönder
dilekçe ve bilgi edinme hakkı nedir,  dilekçe hakkı nedir,  dilekçe ve bilgi edinme hakkı nedir kısaca,  dilekce hakki nedir,  bilgi edinme hakkı nedir
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 6 kişi