Seçme ve seçilme hakkı nasıl kullanılır

+ Yorum Gönder
Yudumla ve Soru(lar) ve Cevap(lar) Bölümünden Seçme ve seçilme hakkı nasıl kullanılır ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  Ziyaretçi

  Seçme ve seçilme hakkı nasıl kullanılır

 2. 2
  Gizliyara
  Frmacil.com

  Cevap: seçme ve seçilme hakkı nasıl kullanılır  seçme ve seçilme hakkı nasıl kullanılır hakkında bilgiler


  Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk yıllarında, 1926 - 1934 yılları arasında gerçekleştirilen Atatürk Devrimlerinin bir kısmı, kadınların sosyal ve kültürel alanlarda, eğitimde, hukukta, aile içinde, çalışma hayatında, toplumsal yaşamda ve siyasette erkeklerle eşit haklara sahip olmasını hedeflemiştir.
  Bu konuda yapılan yasal düzenlemeler, Türkiye Cumhuriyeti'nde toplumsal alanda yapılan en önemli yeniliklerdendir ve birçok Avrupa ülkesinden daha önce gerçekleştirilmiştir. Fransa ve İtalya’da kadınlara 1946’da, İsviçre’de ise 1971’de seçme ve seçilme hakkı tanınmıştır.
  Atatürk'ün girişimiyle kadınların iktisadi ve siyasal yaşama katılmaları yönünde bir dizi değişiklik yapılarak, 1930'da belediye seçimlerinde seçme, 1933'te çıkarılan Köy Kanunu'yla muhtar seçme ve köy heyetine seçilme, 5 Aralık 1934'te Anayasa'da yapılan bir değişiklikle de milletvekili seçme ve seçilme hakları tanınmıştır.
  Eski Türk Devletlerinde kadınlar aile hayatında, mirasta, devlet yönetiminde hak sahibiydiler. Osmanlı Devleti’nde ise İslamiyet'in de etkisiyle kadınlar birçok sosyal, kültürel ve siyasi haktan mahrumdu. Örneğin; nüfus sayımında toplama dahil edilmiyorlardı, aile hayatında haremlik-selamlık vardı, yüzlerini peçeyle örtmek kanunlar nedeniyle zaruriydi, evlenme, boşanma ve miras işlerinde ikinci plandaydılar ve devlet memuru olamıyorlardı.
  Çağdaş, demokratik ve laik bir Türk toplumunu hedefleyen başta Mustafa Kemal Atatürk, dönemin hükümetleri ve TBMM, kadınların insan haklarından eşit olarak yararlanması için gerekli düzenlemeleri yapmışlardır. 3. 3
  Forumacil
  Özel Üye
  seçme ve seçilme hakkı nasıl kullanılır  seçme ve seçilme hakkı nasıl kullanılır ile ilgili yazı  Seçme ve seçilme hakkı yurttaşların temel hak ve özgürlüklerindendir. Bu konuda her ülkenin kendi yönetim anlayışına uygun yasal düzenlemeleri vardır.

  Ülkemizde oy kullanmak zorunludur. Seçmen kütüğüne kayıtlı olmayanlar oy kullanamazlar. Her muhtarlık bir seçim bölgesidir. Her seçim bölgesi için bir seçmen kütüğü düzenlenir ve yurttaşlar bu kütüklere yazılır. Seçim bölgesi de, her biri üçyüz seçmeni kapsayacak şekilde, gerektiği kadar sandık bölgesine ayrılır ve seçmen kütükleri buna göre tanzim olunur. Sayısı dörtyüzü aşmayan seçim bölgelerinde seçmenler oylarını bir sandıkta kullanabilirler.

  Oy vereceklerin tayininde seçmen kütüğü esas alınır ve seçimlerin yapıldığı yılda ay ve gün hesabına bakılmaksızın onsekiz yaşını bitiren her yurttaş seçmen kütüğüne yazılır.

  Yalnızca izinli dahi olsalar silah altında bulunan erler, onbaşılar ve kıt’a çavuşları, askeri öğrenciler, ceza infaz kurumlarında hükümlü veya tutuklu olarak bulunanlar oy kullanmaları yasak olduğundan; kısıtlı olanlar, kamu hizmetinden yasaklı olanlar da seçmen olmaları yasak olduğundan seçmen kütüğüne yazılamazlar. Yazımda nüfus kimlik cüzdanı,ehliyet gibi seçmenin kimliğini tereddütsüz ortaya koyan belgelerdeki bilgiler esas alını
+ Yorum Gönder
seçme ve seçilme hakkı nasıl kullanılır,  seçme ve seçilme hakkını nasıl ve nerede kullanılır
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 2 kişi