Sendika kurma hakkı nedir

+ Yorum Gönder
Yudumla ve Soru(lar) ve Cevap(lar) Bölümünden Sendika kurma hakkı nedir ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  Ziyaretçi

  Sendika kurma hakkı nedir

 2. 2
  Gizliyara
  Frmacil.com

  Cevap: sendika kurma hakkı nedir


  sendika kurma hakkında kısa bilgi  İşçilerin çalışma yaşamına ilişkin sorunlarını çözmek, ortak haklarını ve çıkarlarını korumak, geliştirmek için kurdukları örgüte sendika denir.


  Sendika diline, dinine, siyasi görüşüne bakmadan bütün işçileri kapsar.


  Sendika, çalışanların ortak hak ve çıkarları uğruna birliğinin ifadesidir.


  Sendika devlete, siyasi partilere, siyasi iktidara karşı bağımsız bir örgüttür.


  Daha genel biçimde ifade edersek:


  Sendika işçinin birliğini, sorunlarının çözümü konusunda etkin bir güce dönüştüren örgüttür.


  NEDEN SENDİKALI OLMALIYIZ ?


  İş güvencesi için sendikalı olmalıyız.


  İşçi sendikasız ise herhangi bir şekilde hak aramak isterse veya işverenin keyfine göre işten atılabilir, hem de haklarını bile almadan. İşimizi ve haklarımızı korumanın en iyi yolu sendikalı olmaktır. Sendika işçiyi hem işçilerin birliğinin verdiği güçle hem de hukuki yardım yoluyla korur.


  İnsanca yaşanacak ücret, eşit işe eşit ücret için sendikalı olmalıyız.


  İşçilerin sendikalı olmadığı işyerlerinde ücret artışlarının ne zaman ne oranda yapılacağı belli değildir. İşçiler üç kuruş zam için yıllarca beklemek zorunda kalır.


  Sosyal haklarımız için sendikalı olmalıyız.


  Servis, kreş, eğitim yardımı, doğum ölüm yardımı gibi haklarımız için sendikalı olmalıyız.


  Yönetimde söz hakkı için sendikalı olmalıyız.


  Sendikalı olmak işyerinde çeşitli konularda söz sahibi olmak demektir. Yani sağlık hizmeti üreten bizlerin, hizmeti üretirken yaşadığımız sorunların çözüm sürecine ortak olmak demektir.sendikalaşmayla beraber işçiler işyerinde başları öne eğik olmak yerine işyerine yaptığı işe, emeğine sahip çıkar, işleri hakkında söyleyecek sözü olan işyerinde olup bitene müdahale edebilen saygın birer işçi olurlar.


  Sendikalı olmak işçiler işin bir koruma kalkanına sahip olmak demektir.


  İşçiler ne kadar sıkı bir birlik kurmuşlarsa bu kalkan o kadar sağlam demektir


  SENDİKALAR YASAL MI ?


  Sendikalaşma yasalarla güvence altına alınıyor mu?


  Sendikal haklar yasalarda ve uluslararası sözleşmelerde, sosyal ve ekonomik haklarımız arasında düzenlenmiştir.


  Sendikal haklarla ilgili yasalarımızdaki düzenlemelerden örnek verecek olursak:


  Anayasa Madde 51: Sendika kurma hakkı. “Çalışanlar ve işverenler, üyelerinin çalışma ilişkilerinde ekonomik ve sosyal hak ve menfaatlerini korumak ve geliştirmek için önceden izin almaksızın sendikalar ve üst kuruluşlar kurma, bunlara serbestçe üye olma ve üyelikten serbestçe çekilme hakkına sahiptir. Hiç kimse bir sendikaya üye olmaya veya üyelikten ayrılmaya zorlanamaz”


  Sendikalar Kanunu Madde31: “İşçilerin işe alınmaları, belli bir sendikaya girmeleri veya girmemeleri veya belli bir sendikadaki üyeliği muhafaza veya üyelikten istifa etmeleri veya sendikaya girmeleri veya girmemeleri şartına bağlı tutulamaz.”… “işçiler sendikaya üye olmaları veya olmamaları, iş saatleri dışında veya işverenin rızası ile iş saatleri içinde işçi sendika veya konfederasyonlarının faaliyetlerine katılmalarından dolayı işten çıkartılamaz veya herhangi bir nedenle farklı muameleye tabi tutulamaz.”


  Türk Ceza Kanunu - Sendikal hakların kullanılmasının engellenmesi


  Madde 118: (1) Bir kimseye karşı bir sendikaya üye olmaya veya olmamaya, sendikanın faaliyetlerine katılmaya veya katılmamaya, sendikadan veya sendika yönetimindeki görevinden ayrılmaya zorlamak amacıyla, cebir veya tehdit kullanan kişi, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.


  Türkiye’nin de imza koyduğu ILO (Uluslararası Çalışma Örgütü) 87 nolu sözleşmesi Madde 2: Çalışanlar ve işverenler herhangi bir ayırım yapılmaksızın önceden izin almadan istedikleri kuruluşları kurmak ve yalnız bu kuruluşların tüzüklerine uymak koşulu ile bunlara üye olmak hakkına sahiptirler.

  Yine de işveren işçiyi sendikal nedenle işten çıkarabilir mi?


  İş Kanunu 18. maddesinde “Sendika üyeliği veya çalışma saatleri dışında veya işverenin rızası ile çalışma saatleri içinde sendikal faaliyetlere katılmak. İşyeri sendika temsilciliği yapmak” işten çıkartmak için geçerli neden sayılamaz der.


  Yani sendikal nedenle işten çıkarma geçersiz sayılacaktır. Sendika üyeliğinden sonra gerçekleşen işten çıkarmalar başka gerekçelere dayandırılsa bile işçinin çok açık bir hatası veya işyeriyle ilgili özel bir durum olmadığı sürece iş mahkemelerinde üyelik gerekçesiyle işten çıkarma sayılmaktadır.

  Peki sendikal nedenle işten çıkartılan işçinin hakları nelerdir?


  İş Kanunu madde 21 geçersiz sebeple işe son vermenin sonuçlarını düzenler: “İşverence geçerli sebep gösterilmediği veya gösterilen sebebin geçerli olmadığı mahkemece veya özel hakem tarafından tespit edilerek feshin geçersizliğine karar verildiğinde, işveren, işçiyi bir ay içinde işe başlatmak zorundadır. İşçiyi başvurusu üzerine işveren bir ay içinde işe başlatmaz ise, işçiye en az dört aylık ve en çok sekiz aylık ücreti tutarında tazminat ödemekle yükümlü olur… Kararın kesinleşmesine kadar çalıştırılmadığı süre için işçiye en çok dört aya kadar doğmuş bulunan ücret ve diğer hakları ödenir.


  Buna ek olarak Sendikalar Kanunu madde 31/6 da yapılan özel düzenlemeyle işçinin işe iade edilmemesi durumunda verilecek tazminatın alt limitini 4 aydan 12 aylık ücrete çıkarmıştır.+ Yorum Gönder
sendika kurma hakkı nedir,  sendika kurma hakkı,  sendika kurma hakkı nedir kısaca,  sendika hakkı nedir,  sendika kurma hakki ile ilgili yazı
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 2 kişi