Yüce allah niçin peygamber ve kitap gönderdi

+ Yorum Gönder
Yudumla ve Soru(lar) ve Cevap(lar) Bölümünden Yüce allah niçin peygamber ve kitap gönderdi ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  Ziyaretçi

  Yüce allah niçin peygamber ve kitap gönderdi

 2. 2
  Gezgin
  Özel Üye

  Cevap: Allah bu dünyaya insanları imtihan yapmak için göndermiştir. Peygamberleri de onun yolunda gitmeleri ve kendisinin tanıtmak için göndermiştir. 3. 3
  Ziyaretçi
  yüce allah niçin peygamber ve kitap gönderdi

  Allahü teâlâ, kullarına çok acımakta, onların dünyada rahat ve huzur içinde yaşamalarını, âhirette de sonsuz saâdete kavuşmalarını istemektedir. Bunun için, insanlar arasından seçtiği en üstün, en iyi kimseleri peygamber yapmış, bunlara kitaplar göndererek huzur, saâdet yolunu göstermiştir. Saâdete kavuşmak için, önce kendisine ve peygamberlerine inanmak lâzım olduğunu bildirmiş, sonra kitaplarındaki tekliflere uymayı emir etmiştir. Böyle inanan ve teklifleri beğenen insana “Mü’min” ve “Müslüman” denir.

  Allahü teâlâ, insanları olgunlaştırmak ve kalblerindeki hastalıklarını tedâvi etmek için, ezelde merhamet ederek, peygamber göndermeyi dilemişti. Peygamberlerin, bu vazifelerini yapabilmeleri için, itaât edenlere müjde bildirmeleri lâzımdır. Âhirette, inanmıyanlar için azap, itaât edenler için sevap bulunduğunu haber vermeleri lâzımdır. Çünkü insan, kendine tatlı gelen şeylere kavuşmak ister. Bunlara kavuşabilmek için, doğru yoldan sapar, günah işler. Başkalarına kötülük yapar. İnsanları kötülük yapmaktan korumak, dünyada ve âhirette rahat ve huzur içinde yaşamalarını sağlamak için peygamberlerin gönderilmesi lâzımdır. Dünya hayatı kısadır. Âhiret hayatı sonsuzdur. Bunun için, âhiret hayatındaki saâdeti sağlamak önce gelmektedir.

  Allahü teâlâ, kullarına kurtuluş yolunu göstermek için peygamberlerini göndermiştir. Onlardan dördüne büyük kitap göndermiştir. Bunlar Zebur, Tevrat, İncil ve Kur’ân-ı kerîmdir. Kitaplarının hiçbirinde çarpık, sapık ve bozuk bir şey yoktur. O’nun son peygamberi Muhammed aleyhisselâma indirdiği kitabı Kur’ân-ı kerîmdir. Kur’ân-ı kerîmde, kullara lâzım olacak herşey bildirilmiştir. Bunlara inanmayanlar azap ile korkutulmuş, İslâmın Şartlarını yapanlar ise, Cennet ile müjdelenmiştir.

  Allahü teâlâ kullarının dinlerini, Muhammed aleyhisselâmı göndermekle tamamladı. İslâm Dîninde olanlardan râzı olacağını bildirdi. Geçmiş zamanlarda da, açık âyetleri ve büyük mu’cizeleri bulunan peygamberleri kullarına gönderdi. Muhasmmed aleyhisselâmdan sonra hiçbir peygamber gelmeyeceğini Kur’ân-ı kerîmde bildirdi. A’mâ (kör) olanların yol göstericiye teslim olmaları gibi ve çaresizlikten şaşırmış olan hastanın merhametli doktorlara kendini teslim etmesi gibi, insanların da aklın eremiyeceği faydalara kavuşabilmeleri ve felaketlerden kurtulabilmeleri için, gönderdiği peygamberlere teslim olmalarını diledi.

  Muhammed aleyhisselâmı, peygamberlerinin en üstünü, en merhametlisi yaptı. O’nun milletini, en âdil ümmet eyledi. O’nun dinini, hepsinden olgun eyledi. O’nun hâlinde aşırılık ve noksanlık olmadığını, derecesinin üstünlüğünü ve bütün varlıkların Peygamberi olduğunu Kur’ân-ı kerîmde, çeşitli âyetlerde bildirdi. Birliğini ve hiçbir şeye benzemediğini anlatmak için ve kullarının bilgilerinin ve işlerinin düzenlenmesi ve hasta kalplerinin tedâvisi için, O’nu kullarına son Peygamber olarak gönderdi.+ Yorum Gönder
yüce allah niçin peygamber ve kitap göndermiştir
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 1 kişi