T.c devletinin temel amaç ve görevleri nelerdir

+ Yorum Gönder
Yudumla ve Soru(lar) ve Cevap(lar) Bölümünden T.c devletinin temel amaç ve görevleri nelerdir ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  Ziyaretçi


 2. 2
  İlk Yolcu
  Bayan Üye

  Cevap: t.c devletinin temel amaç ve görevleri hakkında bilgi

  Devlet her şeyden önce, topluma hizmet etmek ve onun sorunlarını çözmek için oluşturulan bir hizmet kurumudur.Bir amaç değil, hizmet aracı olan devlet, insanın insanca yaşama hak ve hürriyetini sağlamak, bütün bireysel ve toplumsal ilişkilerin adalet ilkesine göre düzenlenmesini gerçekleştirmek için vardır. Ayrıca devlet, yeryüzünde adalet ve esenliğin sağlanmasına katkıda bulunmaya çalışmaktadır.

  Devletin temel amacı, bir sosyal düzen içinde toplumun genel ve müşterek menfaatlerini sağlamak ve ülkede hak, adalet, ahlak ve kamu düzenini korumaktır. Bu amaçla devletin toplumsal ilişkiler sisteminin işleyişine devamlılık ve güven kazandıracak bir hukuk sistemi ve sağlıklı işleyen bir yargı düzeni kurması, halka iyilik, lütuf ve ihsan sağlaması söz konusudur. Kısaca devlet, halka kamu hizmeti sunmak için vardır. Kamu hizmeti, devletin vatandaşlarının genel, ortak, temel ve insani ihtiyaçlarını karşılamak için kamu kaynaklarını kullanarak verdiği hizmetlerdir.

  Devletin görevleri, devletin niteliğine, idare şekline ve uyguladığı ekonomik politikalara göre değişmekle birlikte her devlet, güvenliği sağlamak, halkın günlük ihtiyaçlarını karşılamak ve insanların bir arada yaşamları için gerekli olan asgari şartları sağlamak zorundadır.

  Çağdaş devletler, sosyal devlet anlayışının bir gereği olarak ekonomik ve sosyal hayatı yönlendirmekte, kalkınmayı plana dayandırmakta, kişilere isteme hakları vererek toplumsal dengeyi sağlamaktadır. Ayrıca çalışanların adil ücret almasını sağlarken herkesten kazancına göre vergi alır. Gelir dağılımında adaleti sağlar ve herkesi sosyal güvenliğin şemsiyesi altına alır

  Anayasanın 5. maddesine göre ülkemizde devletin temel amaç ve görevleri,“Türk Milletinin bağımsızlığını ve bütünlüğünü, ülkenin bölünmezliğini, Cumhuriyet ve demokrasiyi korumak, kişilerin ve toplumun refah, huzur ve mutluğunu sağlamak; kişinin temel hak ve hürriyetlerini, sosyal hukuk devleti ve adalet ilkeleriyle bağdaşmayacak surette sınırlayan siyasal, ekonomik sosyal engelleri kaldırmaya, insanın maddi ve manevi varlığının gelişmesi için gerekli şartları hazırlamaya çalışmaktır.”

  Anlaşıldığı üzere devletin en büyük vazifesi ulusal düzeyde düzen ve adaleti sağlarken, uluslararası düzeyde ise bağımsızlığı ve egemenliği sağlamaktır.+ Yorum Gönder
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 3 kişi