Cennette ne gibi nimetler vardır maddeler halinde

+ Yorum Gönder
Yudumla ve Soru(lar) ve Cevap(lar) Bölümünden Cennette ne gibi nimetler vardır maddeler halinde ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  Ziyaretçi

  Cennette ne gibi nimetler vardır maddeler halinde
  Soru: İslam inancına göre her insan yaptığı kötülükten, işlediği günahtan kendisi sorumludur. Ancak
  Yüce Allah merhametli ve affedicidir. Tövbe eden, kendisinden bağışlanma dileyen kullarını affeder.
  Bu nedenle insan ben günahkârım veya çok günah işledim, diye ümitsizliğe kapılmamalıdır.
  İşlediği günahlardan pişmanlık duymalı, tövbe etmelidir. Bu konuyla ilgili bir ayette, “De ki: Ey
  kendi nefisleri aleyhine haddi aşan kullarım! Allah’ın rahmetinden ümit kesmeyin! Çünkü
  Allah bütün günahları bağışlar. Şüphesiz ki o, çok bağışlayan, çok esirgeyendir.”1 buyrulur.
  Başka bir ayette ise şu ifade yer alır: “Rabb’inizden bağışlanma dileyin; sonra ona tövbe
  edin. Muhakkak ki Rabb’im çok merhametlidir, çok sevendir.”2
  İnanan insan, dünyada yaptığı her şeyin karşılığını ahirette mutlaka göreceğini bilir. Bu bilinç
  içerisinde daima iyi, güzel ve faydalı davranışlarda bulunmayı ilke edinir. Kendine ve topluma
  zararlı olacak davranışlardan kaçınır. Kimseye kin tutmaz, düşmanlık etmez. Sabırlı, çalışkan,
  dürüst, adaletli, iyiliksever bir insan olur. Başkalarıyla iyi geçinmeye önem verir. Küçüklerini
  seven, büyüklerine saygı duyan, güzel ahlaklı bir insan olmaya çalışır. Böylece hayatını anlamlı
  bir şekilde sürdürür.
  Sonuç olarak her Müslüman dinî ve ahlaki ilkelere uymalıdır. Allah’a inanıp ibadet etmeli, hem
  kendine hem de başkalarına faydalı olacak güzel işler yapmalıdır. Yüce Allah’ın, yapılan iyiliklerin
  karşılığını ahirette vereceğini, inananları ödüllendireceğini bilmelidir. Kur’an-ı Kerim’de bu gerçeği
  dile getiren birçok ayet bulunur. Bunlardan birinde şöyle buyrulur: “İman edip yararlı işler
  yapanlara gelince onlar cennetliktirler. Onlar orada devamlı kalırlar.”3 Aynı konuyla ilgili olarak
  Kâf suresinde ise şu ifadeler yer alır: “Cennet Allah’a karşı gelmekten sakınanlara uzak
  olmayacak şekilde yaklaştırılacak… Oraya esenlikle girin. İşte bu ebedilik günüdür. Orada
  kendileri için diledikleri her şey vardır…”4 Sevgili Peygamberimiz de bir hadisinde cennetliklerin
  durumu hakkında şu bilgileri vermiştir: “Ahirette cennetliklere şöyle denecek: Hep sağlıklı
  olacaksınız, hiç hastalanmayacaksınız. Hep yaşayacaksınız; hiç ölmeyeceksiniz. Hep
  genç kalacaksınız; hiç yaşlanmayacaksınız. Nimetler içinde yüzeceksiniz; hiç yokluk çekmeyeceksiniz.”

  Yukarıdaki paragrafta yer alan hadise göre cennette ne gibi nimetler vardır?
  Verilen örneği de dikkate alarak maddeler hâlinde yazınız.
  ? 2. 2
  İlk Yolcu
  Bayan Üye

  Cevap: Cennetteki Bazı Nimetler

  “CENNETTE ZITLIKLAR YOKTUR, HERŞEY POZİTİFTİR”
  “CENNETTE YENİ RENKLER, YENİ SESLER, YENİ TATLAR VARDIR”
  “CENNET HURİLERİ, GILMANLARI VE VİLDANLARI MÜMİNLERE HİZMET EDERLER”
  “CENNET EHLİ PEYGAMBERLERLE SOHBET EDER”
  “MÜMİNİN DÜNYADA ZEVK ALDIĞI HERŞEY CENNETTE DE YARATILACAK”
  “CENNET EHLİNDE KUSUR VE ACZ ALAMETİ OLMAYACAK”
  “CENNETTE KİRLENME, TOZLANMA YOKTUR”


  1- Altlarından ırmaklar akan, birbiri üzerine bina edilmiş yüksek köşkler (ez-Zümer, 39/20), güzel meskenler (et-Tevbe, 9/72)

  2- Türlü ağaç ve meyvalara, akar kaynaklara, görünüş ve kokusu güzel, isteyenlerin yanına kadar sarktığından koparılması kolay, türlü bol meyvelere sahip (er-Rahmân, 55/58-54)

  3- Gönlün çekeceği her türlü yemek ve etler, türlü kokulu içecekler, temiz şaraplar ve çeşit çeşit tükenmez nimetleri içeren bir mekân.

  "Onlara Cennet'te bir meyve, içlerinin çekeceği bir et verdik (vereceğiz)" (et-Tûr, 52/21).

  "Canların isteyeceği ve gözlerin hoşlanacağı ne varsa, hepsi oradadır. Siz de orada devamlı olarak kalacaksınız. İşte bu, sizin çalıştığınız ameller sebebiyle mirasçı kılındığınız Cennet'tir. Sizin için orada çok meyveler vardır, onlardan yiyeceksiniz." (ez-Zuhruf 43/71-73).

  "Cennet şarabından (dünya Şarabı gibi) mide ızdırabı yoktur" (Saffât, 37/47).

  4- Cennet'te hayat sonsuzdur, kin yoktur, boş lâf ve günah'a sokacak söz işitilmiş. "Biz o Cennetliklerin kalblerindeki kinleri çıkarır atarız. Hepsi kardeşler olarak tahtlar üzerinde karşı karşıya otururlar. Orada kendilerine hiç bir zahmet dokunmaz ve onlar oradan çıkarılacak da değillerdir" (el-Hicr, 15/47-48).

  "Onlar Cennet'te ne bir boş laf işitirler ne de bir hezeyan. Ancak bir söz işitirler: Selâm.. (birbirleriyle selâmlaşır dururlar)." (el-Vâkıa, 56/25-26).

  5- Cennet nimetleri insan hayalinin erişemeyeceği güzelliktedir. Cennet'i aslında dünya ölçüleriyle tarif etmek mümkün değildir. Bununla beraber Cennet'teki eşsiz nimet ve saltanatı anlayabilmemiz için Allah Teâlâ onu bize şu şekilde tasvir etmiştir:+ Yorum Gönder
cennetin özellikleri maddeler halinde
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 1 kişi