Denizlerin ekonomiye katkıları nelerdir

+ Yorum Gönder
Yudumla ve Soru(lar) ve Cevap(lar) Bölümünden Denizlerin ekonomiye katkıları nelerdir ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  Ziyaretçi

  Denizlerin ekonomiye katkıları nelerdir

 2. 2
  HARBİKIZ
  Bayan Üye

  Cevap: denizlerin ekonomiye katkıları nelerdir
  Denizcilik sektörü ülkelerin dünyaya açılımını ve entegrasyonunu
  sağlayan en önemli sektörlerden biridir. Bu açılım ve entegrasyon ne derecede
  güçlü olursa ülkelerin ekonomik gücü de o derece yüksek olmaktadır.
  Türkiye; Türk Boğazları yolu ile Karadeniz’e sahildar ülkelere, Orta
  Asya’ya, Uzak Doğu’ya, Doğu Akdeniz’deki konumu nedeniyle Orta Doğu’ya ve
  Kuzey Afrika’ya, Cebelitarık’la Atlantik’e, Süveyş’le uzak doğuya açılmakta olup
  jeo-politik ve jeo-stratejik öneme haizdir.
  Dünyada değişen ekonomik şartlar, siyasi olaylar ve teknolojik
  gelişmelere paralel olarak deniz taşımacılığı dökme taşımacılıktan konteynır, roro
  taşımacılığına doğru kaymıştır. Ancak bu gelişmelerde coğrafî konumu, Asya
  ile Avrupa arasında bir köprü durumunda olmasına rağmen Türkiye oldukça
  gerilerde kalmıştır. Türk Deniz Ticaret filomuzun taşıma taleplerini
  karşılayabilecek seviyede değildir.
  Denizcilik faaliyetlerinin önemli bir bölümünü teşkil eden Türk gemi inşa
  sanayi, uzun vadeli ve istikrarlı bağımsız bir gelişme politikasına sahip değildir
  ve yeterince teşvik görmemektedir.
  Türkiye’nin denizcilik sektöründe uluslararası platformda hak ettiği yere
  gelebilmesi için dünya standartlarına ve teknolojik gelişmelere uygun limanlara
  sahip olması, gelişen taşımacılık ve liman teknolojilerine ayak uydurması, ulusal
  ve uluslararası denizcilik politikalarını oluşturması, dış ticaret taşımalarında
  payını yükseltilmesi, deniz turizmi ve yatçılığa, balıkçılığa önem vermesi ve
  uluslararası platformda saygılığımızın artması için Liman ve Bayrak Devleti
  kontrol mekanizmasını sağlaması ve geliştirmesi gerekmektedir.

  DENİZ ULAŞTIRMASI

  Denizlerdeki ekonomik potansiyelin artması ve uluslararası hukuki
  düzenlemeler nedeni ile dünya ülkeleri denizlerdeki çıkarlarını korumaya
  yönlenmiş ve denizi rantabl kullanan ülkeler dünya ticaretine de hakim
  olmuşlardır. Ülkemizin, uluslararası deniz ulaşım yollarının kavşağında bulunan
  jeo-stratejik coğrafik konumuna, 8333 km. kıyısı bulunmasına rağmen dünya
  ticaretinde hak ettiği yerde değildir.
  Bu gün dünya ticaretinin yaklaşık % 80’nin, ülkemizin ithalat ve ihracat
  taşımalarının ise yaklaşık %90’lık bölümü deniz yoluyla yapılmaktadır. Son
  yıllarda dünyada kapıdan kapıya taşımacılık önem kazanmış, demiryolu,
  havayolu, karayolu ve denizyolunu bütünleşmesi olan çoklu taşımacılık sistemi
  “kombine” taşımacılık gelişmeye başlamıştır. Önümüzdeki dönemde kombine
  taşımacılığın ağırlığını artırması beklenmektedir. Türkiye sahip olduğu stratejik
  ve coğrafik konumu nedeniyle avantaj sağlamasına rağmen ülkenin nakliye ve
  lojistik sektörüne özellikle Avrupa, Orta Doğu ve Kuzey Afrika’ya verilen
  hizmette bu avantajı kullanamamaktadır.
  Bu nedenle Türkiye’yi doğu-batı, kuzey güney ulaşım koridorunda transit
  uğrağı konumuna getirmek için Türk Deniz Ticaret Filosunun nicel ve niteliksel
  olarak taşıma talepleri ile uyumlu, dünya standartlarına ve teknolojik
  gelişmelere uygun bir yapıya kavuşturulmasına önem verilecektir. Ancak Türk
  bayraklı gemilerimizin bu taşımalardan aldığı pay son on yılın en düşük
  yüzdesidir (% 23).

  LİMANLAR

  Türkiye limanları konteynır taşımacılığında dünyadaki gelişmeleri
  izleyememiş, ana aktarma limanlarına sahip bir ülke konumuna gelememiş ve
  dolayısıyla limanlarının Akdeniz’deki avantajlı konumunu değerlendirememiştir.
  Limanlarımız gelişen teknoloji ve taşıma şekillerine ayak uyduramamakta
  ve rasyonel ve çağdaş işletmecilik esasları içerisinde etkin ve verimli olarak
  çalıştırılamaması nedeniyle liman hizmetleri verimli olarak verilememekte,
  limanlarımız dünya standartlarında çalışamamakta ve bölge limanları ile rekabet
  şansı düşük olmaktadır. Bu nedenle, Türkiye’nin limanlarımızın geliştirilmesi,
  modernleştirilmesi, kapasitelerinin arttırılması ve transit taşımacılık
  faaliyetlerinde trafiğin geçiş koridoru olma özelliğini kazanmalıdır.
  Bugün dünya konteynır trafiğinin % 25’i Akdeniz koridorunu
  kullanmaktadır. Uzakdoğu ülkeleri ile Avrupa ülkeleri arasındaki uzun mesafe
  konteynır taşımacılığı, Doğu Akdeniz, Süveyş Kanalı, Kızıldeniz üzerinden
  geçmekte ve günümüzde ana liman olarak Malta, Pire, Limasol, İskenderiye
  Limanlarından hizmet almaktadır. Doğu Akdeniz ile Mısır’ın; Damietta ve Port
  Said, İsrail’in; Haifa, Kıbrıs Rum Kesimi’nin Limasol ve Larnaka, Malta’nın;
  Valetta, Yunanistan’ın Pire, İtalya’nın Ravenna gibi limanları aktarma limanı
  olarak ön plana çıkarken Türkiye, Limanlarının Akdeniz’deki konumunun ortaya
  koyduğu şansı henüz kullanamamıştır.
  Denizyolu taşımacılığının multimodal (kombine) taşımacılığa
  dönüşmesiyle hinterlandına yük dağıtan tesisler haline gelen limanlar
  ekonomiyi doğrudan etkileyen stratejik tesisler konumuna gelmiştir. Bu
  nedenle; AB’ne entegrasyon sürecinde kısa ve uzun vadeli tüm önlemlerin
  alınması gerekmektedir.

  TÜRK BOĞAZLARI

  İstanbul Boğazı dünyanın en dar ve tehlikeli suyollarından biri olup
  tarihin ilk dönemlerinden itibaren büyük bir jeo-stratejik öneme sahip olmuştur.
  Karadeniz’i Akdenize bağlayan tek suyolunu teşkil eden Türk Boğazları ülkemiz
  için olduğu kadar, Karadeniz’e kıyıdaş ülkeler için de önem taşımaktadır. Türk
  Boğazları jeo-politik ve jeo-stratejik öneminin yanısıra, Karadeniz ülkelerini
  dünya piyasalarına bağlayan ana ticaret güzergâhıdır.

  GEMİ İNŞA SANAYİ VE TERSANECİLİK

  Gemi inşa sanayii, bir üretim ve montaj sanayii olup gemi inşaatı, onarımı
  ve yan sanayisinin ülkelere sağladığı faydalar; döviz getirmesi ve/veya ikame
  etmesi, yan sanayii geliştirmesi, yabancı sermaye girişini, teknoloji transferini
  ve istihdamı sağlaması, milli deniz ticaret filosunu desteklemesi ve ülkenin
  savunma sanayii ihtiyaçlarına katkı sağlamasıdır. Denizcilik faaliyetlerinin
  önemli bir bölümünü teşkil eden gemi inşa sanayii emek-yoğun niteliğinde olup
  bütün ülkelerde önemli bir istihdam potansiyeli yaratmaktadır.

  DENİZ TURİZMİ VE YATÇILIK

  Deniz turizmi denizde deniz araçları ile yapılan, turizm amaçlı meslek
  faaliyetleri ve doğrudan destekleyen diğer meslek faaliyetleridir. Deniz turizmi
  ve yatçılığın ülkelere büyük kazançlar sağlaması ve turizm gelirlerinin önemli bir
  kısmının deniz turizminden elde edilmesi nedeniyle deniz turizmi bir ülke için
  önem taşımaktadır.+ Yorum Gönder
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 2 kişi