Felsefenin eğitime katkıları nelerdir

+ Yorum Gönder
Yudumla ve Soru(lar) ve Cevap(lar) Bölümünden Felsefenin eğitime katkıları nelerdir ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  Ziyaretçi

  Felsefenin eğitime katkıları nelerdir

 2. 2
  HARBİKIZ
  Bayan Üye

  Cevap: felsefenin eğitime katkıları nelerdir
  Eğitim felsefesinin konusu eğitim dediğimiz süreçtir.Amaç eğitimin dayandığı ilke ve kavramları aydınlatmak amaç ve araçları irdelemek temel sorunları tartışmaktır.Kısaca eğitim felsefesi eğitim sorununa felsefi bir açıdan bakmaktır.
  Eğitimle felsefe arasındaki ilişkiler şu maddeler altında toplanabilir:

  1-Eğitim sistemi kurulurken öncelik hedeflere verilmelidir.Hedef davranışlar hangi ölçütlere dayandırılırsa istendik olacağı konusunda bir karara varmada felsefe ölçüt alınmalıdır.Bu düşünülmezse sistem kendi içinde çelişkiye düşebilir.

  2-Hedef davranışlar içerik eğitim ve sınama durumları temele alınan felsefenin ölçütlerine uyuyorsa iç tutarlılık vardır.Yoksa çelişkiler bulunacaktır.

  3-Eğitimin nesnesi insandır.İnsan aynı zamanda felsefenin de konusudur.İnsana bakış açısı eğitim sisteminin tüm öğelerini etkileyebilir.

  4-Her ekonomik toplumsal ve politik sistem en azından bir felsefeye dayanır.örneğin kapitalist sistem genellikle idealist ve pragmatik kominist sistem ise materyalist felsefenin ölçülerine göre kurulmuştur.Eğitim ekonomik politik ve toplumsal sistemlerin bir alt sistemidir.Bu bağlamda eğitimdeki felsefe ekonomik politik ve toplumsal sistemlerin felsefesiyle aynı olmalıdır; çünkü eğitim politik ekonomik toplumsal sistemlerin istediği insanları yetiştirmek üzere işe koşulmuştur.Bu yapılmazsa hedefler gerçekleşmeye bilir.

  5-Felsefe bir açıdan insanın yaşama bakış açısını belirler.İnsanoğlu bu nedenden dolayı felsefeden kaçamaz.

  6-Eğitim disiplinler arası bir bilimdir.Bu bağlamda her bilim dalının ve konu alanının ve eğitimle doğrudan ilişkili olan psikoloji ekonomi hukuk sosyoloji antropoloji biyoloji genetik v.b. disiplinlerin bilgi ve yöntemleri arasındaki bütünlüğün sağlanması gereklidir.Bunu ancak felsefe yapabilir.

  7-Eğitim sistemini denetlemede felsefeden yararlanılmalıdır.Sözgelişi eğer temele idealist felsefe alınmışsa sistem elit insan yetiştirmelidir.Eğer pragmatik felsefe kullanılıyorsa her insan yetenek ve ilgisine göre eğitilmelidir.

  8-Felsefenin eğitime katkısı olduğu gibi eğitimin de felsefeye katkısı vardır.Eğitim yoluyla insanlara bilimsel sanatsal felsefi alanlarda istendik davranışlar kazandırabilir.Bunlar hem insanın kendi felsefesini hem de toplumsal felsefeleri geliştirmede katkıda bulunabilir.Eğitim yeni felsefelerin doğmasına neden olabilir.

  9-Eğitim sisteminin işlemler bölümünün şimdilik en etkili öğelerinden biri de öğretmen yönetici ve hizmetlilerdir.Kurulan eğitim sisteminin dayandığı felsefeye inanan onu bilen uygulayan ve savunan öğretmenyönetici ve hizmetli yetiştirip görevlendirmek sistemin etkili ve verimli işlemesi için kaçınılmazdır.Yani sistemin savunduğu felsefeyle öğretmen yönetici ve hizmetlilerin felsefeleri birbirlerine ters düşmemelidir.Eğer ters düşerse sistem entropiye kayar ve bozulur .

  10-Felsefe zaman zaman eğitim kurumlarından dışlanmaya çalışılmaktadır.oysa bilinmesi gerekir ki; felsefeyi dışlamaya çalışmak da aslında bir tür (!) felsefedir.
  Felsefenin eğitim üzerindeki bu etkilerini yakından tanıyan ve değerlendirebilen bir öğretmenindaha başarılı olacağı da açıktır.Bu amaca hizmet etmek üzere aşağıda üç önemli felsefi akımın eğitim programları üzerindeki etkilerinden bahsedilmiştir.+ Yorum Gönder
felsefenin eğitime katkıları,  felsefenin egitime katkilari
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 1 kişi