Çevre için ağaç neden önemlidir

+ Yorum Gönder
Yudumla ve Soru(lar) ve Cevap(lar) Bölümünden Çevre için ağaç neden önemlidir ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  Ziyaretçi

  Çevre için ağaç neden önemlidir

 2. 2
  Gizliyara
  Frmacil.com

  Cevap: çevre için ağaç neden önemlidir

  çevre için ağaç neden önemlidir


  Ağaç dikmenin nedeni: Çevre bilimi  Çevre biliminin temel kaynağı ekoloji bilimidir. Ancak önemli bir noktayı hemen belirtmemiz gerekir. Çevre bilim ve ekoloji bilim kavramlarını bağdaştıramayız. Ya da aynı anlamda kullanamayız.

  Buna göre ekoloji’yi “Bitki ve hayvanların çevreleriyle olan ilişkilerini” inceleyen bir bilim dalı olarak; aynı şekilde çevre bilimi ise “insan-çevre veya insan-doğa İlişkilerini” inceleyen bir bilim dalı olarak tanımlayabiliriz. Çevre bilimine, ekoloji biliminin yanı sıra, çok çeşitli, bilim dallarının da (ki bunların arasında tarım, ormancılık, tıp, coğrafya, fizik, sosyoloji, antropoloji, mühendislik, ekonomi, hukuk, siyasal bilimler gibi bilim dallarını sayabiliriz) önemli katkıları olmuştur. Ve bu bilim dallarının ilkeleri de kadar çevre biliminin ilkelerinin oluşumunda kullanılmaktadır.

  Uzun bir süre boyunca ekoloji bilimi ile ilgili yapılan araştırma ve çalışmalarda ekologlar genellikle, çeşitli veya tek tür bitki ve hayvanların çevreleriyle olan ilişkilerini incelemiş ve bu ilişkileri basite indirgeyerek çözmeye çalışmışlardır. Ne var ki bütün bu çalışmalar sırasında homo-sapien’in (insan’ın) çevreye olan önemli etkileri -ki bunlar çoğunlukla olumsuz etkilerdir. - göz ardı edilmiştir.

  Ancak her geçen gün, gerek Türkiye gerekse diğer ülkeler bir çok çevre sorunlarıyla karşı karşıya kalmış ve kalmaktadır. Çevre sorunları denildiğinde ilk başta hava-su kirliliği, hızlı nüfus artışı, düzensiz ve aşırı kentleşme gibi konuları düşünebiliriz.

  Bütün çevre sorunlarının kökeninde insan unsuru bulunmaktadır;insan’ın giderek daha da artan bir şekilde doğa’ya yabancılaşması, doğayı tükenmeyen bir hammadde kaynağı olarak düşünmesi ve doğayı bilinçsizce kullanması gibi nedenlerden ileri gelmektedir.

  Çevre bilinciyle ilgili ilk eserlerin yazıldığı 19.yy’a gelindiğinde çok değişik bir görünüm ile karşılaşmaktayız. Çevre bilimine değişik bilim dallarının katkısı olmakla birlikte 19.yy’da ortaya çıkan eserlerin temel olarak ekoloji bilimine değil de fiziksel coğrafya’ya dayandığı görülmektedir.

  Çevre bilimde ekolojik yaklaşımın üstünlük kazanması ancak 1960’lı yıllarda ortaya çıkmaktadır. Bunun sebebini ise ekoloji biliminin bütünsel yaklaşımında aramak çok yerinde olacaktır.

  Ayrıca, ekoloji’de önceleri bitki ve hayvanların çevreyle olan ilişkilerine önem veren ekologların, daha sonraları insan-doğa ilişkilerine de önem vermeleri ve hepsini bir bütün olarak ele almalarının katkısı da göz ardı edilemeyecek niteliktedir.

  Bütün bu gelişimlerin sonucunda , çevre biliminin temel kaynak olarak ekoloji bilimine dayanması, bunun yanı sıra diğer bilim dallarını ve bunların ilkelerini de kendi kapsamı içine alması bugünkü çevre biliminin bir bilim dalı olarak ortaya çıkmasına neden olmuştur.+ Yorum Gönder
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 1 kişi