Kadrolu atanan öğretmenlerin yapması gerekenler

+ Yorum Gönder
Yudumla ve Soru(lar) ve Cevap(lar) Bölümünden Kadrolu atanan öğretmenlerin yapması gerekenler ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  Ziyaretçi

  Kadrolu atanan öğretmenlerin yapması gerekenler

 2. 2
  Gizliyara
  Frmacil.com

  Cevap: kadrolu atanan öğretmenlerin yapması gerekenler


  kadrolu atanan öğretmenlerin yapması gerekenler


  Bilgisayar ortamında gerçekleştirilen atama sonuçları, atamaların yapıldığı tarihte Bakanlığın
  http://personel.meb.gov.tr internet adresinden duyurulacaktır.
  Atama kararnameleri, PDF formatında il millî eğitim müdürlüklerine internet aracılığıyla
  gönderilecektir. Atananlara, 7201 sayılı Tebligat Kanunu’na göre tebligat yapılarak tebliğ
  tarihinden itibaren yasal 15 günlük süre içerisinde göreve başlamaları gerektiği bildirilecektir.
  Tebligatı beklemeksizin göreve başlamak isteyen öğretmen adayları, atama sonuçlarının
  duyurulduğu günü takip eden iş gününden itibaren, atandıkları il millî eğitim müdürlüklerine
  başvurmak suretiyle göreve başlayabileceklerdir.
  Sözleşmeli öğretmen olarak görevli iken kadrolu öğretmenliğe atanmış olanların tebligatları,
  bulundukları eğitim kurumu müdürlüklerine yapılacaktır. Bu durumdaki sözleşmeli öğretmenler,
  bulundukları eğitim kurumu müdürlüklerine dilekçe ile başvuru yaparak kadrolu öğretmen olarak
  atanmaları nedeniyle “sözleşmelerinin feshi”ni isteyeceklerdir. “sözleşmenin feshi” istenmesi
  hâlinde, bulundukları eğitim kurumu müdürlüklerince göreve başlama esnasında gerekli olan ve
  hâlen geçerliliği bulunan belgelerin birer örneği, ataması yapılan öğretmenlerin dosyalarında
  bırakılmak kaydıyla “asıl”ları öğretmene teslim edilecek, dosyaları da en kısa sürede atandıkları il
  millî eğitim müdürlüğüne gönderilecektir.
  Göreve başlayacak adaylardan, bu “Kılavuz’un “Adaylardan İstenecek Belgeler” başlıklı
  7.2’nci maddesinde belirtilen belgeler” istenecektir. Belgeler üzerinde yapılacak inceleme
  sonucunda, sabıka sorgulama belgesinde “Adli sicil kaydı vardır.” ibaresi bulunanlara ait “sabıka
  sorgulama belgesi” ile buna ilişkin “mahkeme kararı”, Personel Genel Müdürlüğü Öğretmen Atama
  ve Yer Değiştirme Dairesi Başkanlığına gönderilecektir. Bu adaylar hakkında Bakanlıkta
  oluşturulacak “Sicil Kaydını İnceleme Komisyonu”nun vereceği karar doğrultusunda işlem
  yapılacaktır.
  MEB Öğretmenlik İçin Başvuru ve Atama Kılavuzu (Kasım 2010)

  Adayın sağlık durumunun, öğretmen olarak görev yapmasına engel oluşturabileceği
  hususunda tereddüt oluşması hâlinde, göreve başlatılmayıp “yurdun her bölgesinde ve iklim
  şartlarında öğretmenlik yapabileceği”ne ilişkin tam teşekküllü hastanelerden son altı ay içinde
  alınacak “sağlık kurulu raporu” istenecektir. Rapor, açıklayıcı bir resmî yazı ekinde Personel
  Genel Müdürlüğü Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Dairesi Başkanlığına gönderilerek görüş
  istenecektir.
  Göreve Başlamada İstenecek Belgeler:
  Öğretmen olarak ataması yapılanlar, başvuru esnasında istenilen belgeler yanında;
  a) Son altı ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğraf (2 adet),
  b) Mal bildirimi (il millî eğitim müdürlüklerinden temin edilecektir.),
  c) Elektronik Başvuru Formu’nun onaylı örneği ile birlikte,
  ç) Millî sporcular, yukarıdaki belgelerin yanında, ilgili mevzuatına göre “millî sporcu
  unvanını kazandığına dair belge” veya kurumca onaylı örneği ile birlikte,
  atandıkları il millî eğitim müdürlüğüne başvuruda bulunacaklardır.
  Tüm atama çeşitlerine göre başvuru yapanların “sağlık, adli sicil, askerlik durumları” ile
  açıktan atama ve açıktan ilk atama çeşidine göre başvuru yapanların “Sosyal Güvenlik Kurumundan
  (Devredilen Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur) emekli olmadığına ilişkin kişisel durumları”,
  Elektronik Başvuru Formu’nda beyan edilmiştir.
  1- Göreve başlayacaklardan istenen belgelerin, il ya da ilçe millî eğitim müdürlüklerince ilgili
  kurumlardan elektronik ortamda alınabilmesi durumunda, buna ilişkin belgeler, adaydan ayrıca
  istenmeyecektir.
  2- İstenilen belgeleri tam olarak ibraz edenler göreve başlatılacak, belgelerinde eksiklik
  görülenler ya da belgeleri eksik olanlar göreve başlatılmayacaktır. Öğretmenliğe Başvuru
  Formu’ndaki beyanları ile ibraz ettikleri belgeler arasında farklılık olduğu tespit edilenlerin durumu
  valilikçe değerlendirilecektir. Durumu uygun bulunanlar göreve başlatılacaktır. Göreve
  başlatılmasında tereddüde düşülenler ise değerlendirilmek üzere Personel Genel Müdürlüğüne
  bildirilecektir.+ Yorum Gönder
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 1 kişi