Teknolojik gelişmelerin ekonomiye katkıları

+ Yorum Gönder
Yudumla ve Soru(lar) ve Cevap(lar) Bölümünden Teknolojik gelişmelerin ekonomiye katkıları ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  Ziyaretçi

  Teknolojik gelişmelerin ekonomiye katkıları

 2. 2
  Gizliyara
  Frmacil.com

  Cevap: teknolojik gelişmelerin ekonomiye katkıları

  Teknolojik gelişmelerin ekonomiye katkıları hakkında bilgi

  Teknolojinin tanımı


  Teknoloji terimi konusunda genel kabul görmüş bir tanım olmamakla birlikte en basit ve dar tanımıyla teknoloji:Bir mal veya hizmetin üretim için gerekli ve uygulanan bilgi ve deneyimdir.
  Daha geniş kapsamlı tanımıyla teknoloji:Malların veya hizmetlerin üretiminin planlanmasındandağıtımın gerçekleştirilmesine kadar geçen süre içerisindeki teknik veya yönetsel yöntemlerin ve bilgilerin tümüdür.
  Teknoloji;insanın bilimi kullanarak doğaya üstünlük kurmak için tasarladığırasyonel disiplindir.
  Teknolojik gelişme ve büyüme


  Dünya iktisadında yaşanan büyüme ile ilgili iki gerçeğin açıklanması gerekmektedir.
  Bunlardan ilki çok uzun süredir bazı ülkelerde kişi başına düşen gelirin önemli oranlarda yükselmekte olmasıdır.
  İkincisi ise zaman dilimi sabit tutulduğunda ülkelerarası büyüme oranlarının farklı olması ve ülke sabit tutulduğunda ise çeşitli zamanlarda büyüme oranlarının farklılık göstermesidir.
  Gelişmekte olan ülkelerde araştırma ve geliştirme için yapılan harcamalar son yıllarda belirgin bir şekilde artış göstermiştir.
  Teknolojik yeniliğin iktisadi büyümeye katkısını ölçmek zordur.İktisadi büyüme ile üretim fonksiyonundaki emek ve sermaye faktörlerinin verimlilik oranları mukayese edilmekte emek ve sermaye faktörleri ile açıklanamayan büyümenin teknolojik yenilikten kaynaklandığı kabul edilmektedir.
  Gelişmekte olan ülkelerde ise teknolojik yenilik iktisadi büyüme sürecinde belirleyici bir faktör değildir. Sözkonusu ülkelerde araştırma ve geliştirme faaliyetlerine önem verilmemektedir.
  Gelişmekte olan ülkeler grubu dünya iktisatı açısından orjinal yenilikler gerçekleştirememektedir. Ancak sözkonusu ülkelerdeki sanayileşme sürecinde teknolojik değişim yaşanmaktadır.
  Teknolojik gelişme nasıl sağlanır

  Yoğun rekabet nedeniyle giderek azalan kârsızlığın ilacı muhakkak ki farklılaşma ve yenilik. Ancak farklılaşma ve yenilik de yeni teknolojilerin geliştirilmesi ve uygulanması ile mümkün olabiliyor.
  Doğal olarak sanayinin yabancı kaynak ihtiyacını azaltacak bu formülle büyüme hızlanacaktır. Elbette ki bu sonuca bir sihirli değnekle hemen ulaşılamaz. Öncelikle çalışmaların yapılacağı zeminin hazırlamak gerekecektir. Ürettiğimiz ürünleri emsallerine göre daha katma değerli hale getirecek olan bu teknolojiler bilginin paylaşıldığı merkezlerde geliştirilebilir.

  Teknolojik gelişmelerin ekonomiye katkıları


  1970′lerde dünya kapitalizminin içine girdiği krizde ekonomik ortamın yarattığı belirsizlik özellikle teknolojik değişim karşısında hem firmalar hem de hükümetler açısından doğru değerlendirmeler yapılıp doğru politikalar ve stratejiler saptamayı çok önemli kılıyordu.
  Dünya ekonomisinde kriz sonrası ortaya çıkan tüm bu gelişmeler rekabetin koşullarını da değiştirdi ve Batılı ülkelerin sanayilerini bir yeniden yapılanmaya zorladı. 1970′lerden bu yana dünya pazarlarında dalgalanan ve sürekli değişen talebe karşı esneklik kazanma çabası içinde üretim süreçlerinde teknolojik bir dönüşüm gerçekleştiriliyor.
  Üretim süreçlerinde ortaya çıkan bu teknolojik dönüşümün doğası yönü nedenleri ve sonuçları üzerine farklı alanlarda yapılan çeşitli çalışmalar bu dönüşümün çok farklı yanlarını ön plana çıkarıyor.
  Bu çalışmaların hemen tümünün vurguladıkları nokta ürün geliştirmenin ve yeni teknolojilerin yaygın kullanımının ülkelerin ekonomik büyüme süreçleri üzerinde çok önemli rolleri olduğudur.
  Genellikle gelişmiş ülkelerde yapılan bu çalışmalarda ulaşılan teknolojik yeniliklerin ekonomik büyümenin itici gücü olduğu sonucu kabul görmüştür.
  Son dönemlerde uluslararası ticaret alanında yürütülen teorik ve ampirik çalışmalarda da ülkelerin rekabet gücü kazanmasında teknolojinin önemi vurgulanıyor.+ Yorum Gönder
5 üzerinden | Toplam : 0 kişi