Kimya bilimine katkıda bulunan bilim adamlarının hayatları

+ Yorum Gönder
Yudumla ve Soru(lar) ve Cevap(lar) Bölümünden Kimya bilimine katkıda bulunan bilim adamlarının hayatları ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  Ziyaretçi

  Kimya bilimine katkıda bulunan bilim adamlarının hayatları

 2. 2
  Forumacil
  Özel Üye

  Cevap: kimya bilimine katkıda bulunan bilim adamlarının hayatları  kimya bilimine katkıda bulunan bilim adamlarının hayatları hakkında bilgi


  Amedeo Avogadro
  Torino İtalya'da köklü ve asil bir aile olan Piedmont ailesinin bir üyesi olarak dünyaya geldi. 20 yaşında kilise eğitimi bitirip çalışmaya başladı. Ancak kısa bir süre sonra kendini fizik ve matematik alanındaki çalışmalara adadı. 1809'da bu dalları Vercelli'deki bir lisede (liceo) öğretmeye başladı. 1820'de Turin Üniversitesi'nde fizik profesörü oldu.1821'deki Sardinia Kralı'na karşı olan ayaklanmalarda aktif rol aldı. Bunun sonucu olarak da 1823'te üniversitedeki görevinden alındı. Ancak Avogadro'nun da sahip olduğu fikirler zamanla - Savoy krallarının da katkılarıyla - daha kabullenilir oldu ve 1848'de Charles Albert modern anayasayı açıklayınca Avogadro Turin'deki görevine geri getirildi. 20 yıl daha burda profesörlüğe devam etti. Çok düzgün ve dinine uygun bir hayat sürmüşe benzeyen Avogadro'nun özel hayatı ve politik yaşamı hakkında çok az şey bilinmektedir. Felicita Mazzé'yle evliydi ve altı çocukları oldu. Bazı tarihi çalışmalar Sardinya'da Charles Albert'ın modern anayasasıyla son anda önlenen bir ayaklanmayı maddi açıdan desteklediğini savunmaktadır. Ancak bu konuda çok az bilgi olduğundan iddialar ancak kuşku olarak kalmıştır. Avogadro istatistik meteoroloji ve ölçü sistemlerinde önemli rollar oynamıştır. Aynı zamanda Halk Bilgilendirilmesi Kraliyet Üstün Konseyi'nin de bir üyesiydi. Avogadro'nun molarite ve moleküler ağırlık konusundaki çalışmalarının anısına bir mol Avogadro sayısı olarak adlandırılmıştır. Bunun değeri yaklaşık olarak 6.02214199 × 1023'tür. Johann Josef Loschmidt Avogadro sayısını ilk hesaplayandır ki sabit hala Loschmidt sayısı olarak da anılır. Avogadro sayısı genellikle kimyasal tepkimelerinin sonuçlarını ölçmede kullanılır ve kimyagerlerin maddelerin tam olarak hangi oranda tepkimede bulunduklarını belirlemelerine yardımcı olur.
  == Çalışmaları ==
  Vercelli'de kaldığı dönemde defterine şöyle bir not düşmüştü:aynı hacimdeki gazlar aynı sıcaklık ve basınç sağlandığı halde aynı sayıda moleküle sahiptirler Bu not kimyanın geleceği için çok önemliydi; çünkü bugün Avogadro yasası olarak adlandırdığımız yasa bu hipotezi öne sürer. Bu notu De Lamétherie'nin Journal de Physique de Chimie et d'Histoire naturelle'e (Fizik Kimya ve Doğa Tarihi Dergisi) yolladı ve 14 Temmuz 1811'de Essai d'une manière de déterminer les masses relatives des molecules élémentaires des corps et les proportions selon lesquelles elles entrent dans ces combinaisons (Ana moleküllerin göreceli kütlelerini ve tepkimeye girdikleri oranları belirlemeye dair bir deneme) başlığıyla yayınlandı. Avogadro yasasına göre değişik gazların aynı hacimlerinin kütlelerinin arasındaki ilişki aralarındaki moleküler ağırlık farklarıyla doğrudan ilişkiliydi. Bu nedenle de değişik moleküler ağırlıkların gaz örneklerinin kütlelerinden hesaplanabileceğini söylemiştir. Avogadro bu fikrini Joseph Louis Gay-Lussac'ın 1808'te yayınladığı yasasının ardından öne sürmüştür. Avogadro'nun en zorlandığı şey zamanın bilimadamlarının atomlar ve moleküller hakkındaki kesin fikirlerinin tam oluşmamasıydı. Nitekim ki Avogadro'nun en büyük katkılarından biri molekülle atom kavramlarını birbirinden ayırmada basit parçaların da moleküllerden oluştuğunu ve bunların atomlardan oluşabileceğini göstermesidir. Mesela John Dalton bu olasılığı göz önünde bulundurmamıştır. Avogadro aslında "atom" kelimesini kullanmamıştır; çünkü hem "atom" hem de "molekül" kelimeleri aynı anlamda kullanılıyordu. Onun yerine Avogadro üç çeşit "molekül" olduğunu ve bunlardan birinin de "ana molekül" (bizim kullanımımızla "atom") olduğunu savunmuştur. Aynı zamanda kütleyle ağırlık kavramlarını ayırmaya özellikle önem vermiştir. Avogadro 1814'te Mémoire sur les masses relatives des molécules des corps simples ou densités présumées de leur gaz et sur la constitution de quelques-uns de leur composés pour servir de suite à l'Essai sur le même sujet publié dans le Journal de Physique juillet 1811'u (Fizik Dergisi'nde 1811 Temmuz'unda yayınlanan aynı konudaki bir denemeyle uyuşması için moleküllerin göreceli kütleleri ya da gazların yoğunlukları ve oluşturdukları yapılar üzerine birkaç not) yayınladı. 1821'de kısa süre arayla iki tane daha yayınladı: Nouvelles considérations sur la théorie des proportions déterminées dans les combinaisons et sur la détermination des masses des molécules des corps (Tepkimelerdeki sabit oranlar teorisi ve molekül kütlelerinin belirlenmesi üzerine yeni değerlendirmeler) ve Mémoire sur la manière de ramener les composès organiques aux lois ordinaires des proportions déterminées (Organik yapıları belirlenmiş oranlar yasasına göre geri getirme üzerine gözlem). 1841'de tüm çalışmalarını tamamlayarak dört cilt halinde Fisica dei corpi ponderabili ossia Trattato della costituzione materiale de' corpi'de bastı.+ Yorum Gönder
kimya bilimine hizmet eden bilim adamları,  kimya bilimine hizmet eden bilim adamlarının hayatları,  kimya bilimine hizmet eden bilim adamlarının hayatları ve çalışmaları,  kimya bilimine katkıda bulunan bilim adamlarının hayatları,  kimya bilimine hizmet eden bilim adamları hayatları
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 2 kişi