Çembersel bölge ile çember arasındaki fark nedir

+ Yorum Gönder
Yudumla ve Soru(lar) ve Cevap(lar) Bölümünden Çembersel bölge ile çember arasındaki fark nedir ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  Ziyaretçi

  Çembersel bölge ile çember arasındaki fark nedir

 2. 2
  Gizliyara
  Frmacil.com

  Cevap: çembersel bölge ile çember arasındaki fark nedir

  Çembersel bölge ile çember arasındaki fark hakkında bilgi


  1. ÇEMBER VE DAİRE
  Sabit bir noktadan eşit uzaklıktaki noktalar kümesinin oluşturduğu şekle çember denir.
  Bir çemberde merkez O, M... gibi büyük harflerle gösterilir. Yarıçap veya yarıçap uzunluğu r; çap veya çap uzunluğu 2r ile ifade edilir. O merkezli, r yarıçaplı bir çember Ç(O,r) veya (O,r) ile gösterilir.
  Bir çember düzlemi üç bölgeye ayırır: çemberin içi, çemberin kendisi ve çemberin dışı.
  Çember ile iç bölgesinin birleşim kümesine çembersel bölge veya daire denir.
  O merkezli, r yarıçaplı bir daire D(O, r) şeklinde belirtilir.
  Çember ile daire arasındaki farklar:
  Çember ait olduğu dairenin alt kümesidir.
  Çember kapalı bir eğridir.
  Daire bir düzlem parçasıdır. Bu yüzden alanı ve çevre uzunluğu vardır. Çemberin uzunluğu dairenin çevresinin uzunluğudur.
  2. BİR DOĞRUNUN ÇEMBERE GÖRE DURUMLARI
  Bir doğru ile çember birbirlerine göre üç farklı durumda bulunabilirler.
  1. Durum: Doğru ile çember kesişmezler.
  2. Durum: Doğru çembere bir noktada değer. Çemberle yalnızca bir ortak noktası olan doğruya teğet denir.
  3. Durum: Doğru, çemberi iki noktada keser. Bu doğruya kesen denir.
  Çember üzerinde iki farklı noktayı birleştiren doğru parçasına kiriş denir.
  Kirişin özelikleri:
  1)Bir kirişin orta noktasını çemberin merkezine birleştiren doğru, kirişin orta dikmesidir.
  2) Bir çemberde merkezden eşit uzaklıktaki kirişlerin uzunlukları eşittir.
  3) Kirişler merkezden uzaklaştıkça boyları kısalır.
  3. ÇEMBERDE YAYLAR VE AÇILAR
  Çember üzerindeki iki nokta, çemberi iki parçaya ayırır. Bu parçaların her birine yay denir.
  Bir yay uç noktaları yada uç noktaları arasında üçüncü bir nokta alınarak ifade
  ??
  edilir. Bir AB yayı "AB" olarak gösterilir.
  Kirişler ve yaylar:
  Bir çemberde kirişlerle gördükleri yaylar arasında ilişki vardır.
  1) Eş kirişlerin gördüğü yayların ölçüleri eşittir.
  2) Büyük kirişlerin gördüğü yayın ölçüsü, küçük kirişin gördüğü yayın ölçüsünden büyüktür.
  3) Merkezden geçen kiriş çemberi iki eşit parçaya ayırır.
  Köşesi çemberin merkezi olan açıya merkez açı denir. Merkez açı ile gördüğü yayın ölçüleri eşittir.
  Köşesi çember üzerinde ve kenarları çemberin kirişleri veya kesenleri olan açıya çevre açı denir. Çevre açının ölçüsü gördüğü yayın ölçüsünün yarısına eşittir.
  4. DAİRENİN ÇEVRESİ VE ALANI
  Dairenin veya çemberin çevresinin uzunluğunu, çapının uzunluğuna böldüğümüzde bulduğumuz sayıya pi sayısı denir. Pi sayısı, "?" sembolüyle gösterilir. (??? 3,14).
  "r" yarıçaplı çemberin çevresi: Ç=2.?.r
  "r" yarıçaplı bir çemberde bir AB yayının uzunluğu

  ?
  Yayın uzunluğu = ----- . Ç
  360
  "r" yarıçaplı dairenin alanı : A= ? r2
  "r" yarıçaplı bir dairede merkez açısı bilinen bir daire diliminin alanı
  ?
  A= -------- . A
  360
  5. DİK SİLİNDİR VE ÖZELİKLERİ
  Dik silindirde alt ve üst daireler arasındaki uzaklığa yükseklik denir. Yükseklik "h" ile gösterilir.
  Silindirin altında ve üstünde bulunan dairelere taban denilmektedir.
  Tabanlar arasındaki kapalı eğriye yanal yüz denir.
  6. DİK SİLİNDİRİN ALANI VE HACMİ
  Dik silindirin taban alanı : Ta = ?.r2
  Dik silindirin yanal yüzünün alanı : Ya = 2?r.h
  Dik silindirin alanı : A= 2.Ta + Ya = 2. ?r2 + 2 ?r.h
  Dik silindirin hacmi : V = Ta. h= ?r2.h+ Yorum Gönder
çembersel bölge ile çember arasındaki fark nedir,  çembersel bölge,  çembersel bölge ile çember arasındaki fark,  cembersel bolge,  cembersel bolge ile cember arasindaki fark nedir
5 üzerinden | Toplam : 0 kişi