Sosyalleşmenin aşamaları nelerdir

+ Yorum Gönder
Yudumla ve Soru(lar) ve Cevap(lar) Bölümünden Sosyalleşmenin aşamaları nelerdir ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  Ziyaretçi

  Sosyalleşmenin aşamaları nelerdir

 2. 2
  Forumacil
  Özel Üye

  Cevap: sosyalleşmenin aşamaları nelerdir  sosyalleşmenin aşamaları nelerdir hakkında bilgi  Sosyalleşmenin temel amacı toplumsal yaşamdır.İnsanlar doğduğu andan itibaren sosyalleşme süreci içine girerler.Bu sürecin sağlıklı devam etmesinde çeşitli ortam ve grupların rolü söz konusudur.Çünkü bu grup ve ortamlar insanları hem kendine göre hem de toplu yaşama uyum sağlayacak biçimde sosyalleştirir.
  Toplumsal yaşam için insanların sosyalleşmelerini sağlayan bazı temel araçları şöyle sıralamak mümkündür:

  (1) Aile
  İnsanların sosyalleşmesinde ilk ve en etkili araç ailedir.
  Çocukların ilk toplumsal ilişkileri ailenin bir ferdi olarak gördükleri muamele doğrultusunda aile ortamında belirlenir.Aileçocuğun ilk hayat derslerini aldığı yani tecrübeler kazandığı bir sosyal kurumdur.

  (2) Arkadaş Grubu
  Arkadaş grubu aileden sonra çocuğun sosyalleşmesinde önemli etkilere sahiptir.Çocuk arkadaşları arasındamücadele etmeyi hakkını korumayıpaylaşmayıbaşarıyı sevilmeyi öğrenir.
  Okul çağındaki arkadaş grupları genellikle kurallar doğrultusunda nasıl hareket edileceği konusunda çocukları sosyalleştirir.Arkadaş gruplarıboş zamanları değerlendirmede görünümcinsel yaşam gibi konularda insanların sosyalleşmelerine yardımcı olurlar.

  (3) Okul
  Çocukların her bakımdan sosyalleşmelerini sağlayan en önemli sosyal kurum okuldur.Okulda çocuklar kendi yaşıtları içinde yaşar onlarla yaşamı ve çalışmayı paylaşır.
  Okul daha resmi ve örgütlü bir sosyalleşme kurumudur.Okul insanlara yalnızca bilgi ve beceri kazandırmaz aynı zamanda toplu yaşamanın sorumluluklarını da öğretir.Okul çocuğun yaşamında bilmediği ve daha sonraki yaşamını kolaylaştıran bir çok şeyi öğretir.Özetle okulsosyalleşmenin kalıplarını genelleştirir ve çocukların daha üst seviyelerdeki toplumsal problemlerle mücadele etmelerini kolaylaştırır.Aynı zamanda geçerli olan toplumsal değerleri benimsemelerine yardımcı olur.

  (4)Kitle İletişim Araçları
  Günümüz toplumlarında insanların sosyalleşmelerindeaile okul ve arkadaş grubu kadar kitle iletişim araçlarının da etkisi vardır.İnsanlar kitle iletişim araçları sayesinde iyi bir yaşam tarzı dünyadaki diğer toplumlar ülkenin sorunları toplumsal sorumluluk ve vatandaşlık görevleri gibi konularda bilgi sahibi olurlar ve öğrendiklerine paralel olarak da davranış tarzları sergilerler.

  e.SOSYALLEŞME SÜRECİ

  Bir sosyal olgu olarak sosyalleşme süreci bireyin doğuştan başlayarak toplum üyeliğine kabul edilmesine kadar geçen tüm evreleri kapsamaktadır.Sosyalleşme süreci ile fert toplumun sosyal merkezine doğru ilerler ve toplumun kabul ettiği bir kişi durumuna gelir.
  Sosyalleşme sürecinin temel unsurlarından biri uyarılardır.Gerçekten çocuklar günlük yaşantılarında birçok şeyi ‘yap’’yapma’ uyarıları sonucunda öğrenir.Sosyalleşme insanın yaparak deneyerek yanılarak karmaşık etkileşimler ve duygusal ilişkiler içinde tamamladığı bir sürecdir.

  f.SOSYALLEŞME ÇEŞİTLERİ

  Toplumda bazı insanların daha uyumlu bazılarının ise daha uyumsuz davranışlar sergilediği bir gerçektir.Bunun nedeni sosyalleşme sürecinde geçirdiği evrelerle yakından ilişkilidir.Buna göre sosyalleşmeyi başarılı ve başarısız diye ikiye ayırmak mümkündür.

  (1)Başarılı Sosyalleşme
  Başarılı bir sosyalleşmeyi bireyin yeni öğrendiği tutum ve davranışların daha önce öğrendiklerinden ayırt edilebilmesi toplumsal normların ve bunlara uygun davrandığı veya davranmadığı zaman karşılaşabileceği ödül ya da cezaların bilincinde olması biçiminde tanımlamak mümkündür.Başarılı bir sosyalleşme istenilen tutum ve davranışlar engellendiği zaman oluşan bunalımlı durumdan bireyi başka yönlere kanalize ederek veya bundan kurtulmanın yol ve yöntemlerini öğreterek sağlıklı bir kişiliğin gelişmesine yardımcı olur.

  (2) Başarısız Sosyalleşme
  Kişisel veya çevresel faktörlerden dolayı bazı insanlar içinde doğdukları çevreye uyum sağlayamazlar.Böyle durumlarda insanlar ya kendi içinde çelişen ya da toplumun değer ve normlarıyla çatışan davranış kalıpları geliştirirler.Bu duruma başarısız sosyalleşme denir.Kısaca başarısız sosyalleşme bireyin sosyal hayatına veya kişiliğine etki eden kalıtım fiziki çevre ve kültürel şartların biri ya da bir kaçının etkisi sonucu oluşan bir durumdur.+ Yorum Gönder
sosyalleşmenin aşamaları,  başarılı sosyalleşme,  basarili ve basarisiz sosyallesme,  toplumsallasma sürecini etkileyen unsurlar,  sosyalleşme ve unsurları
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 1 kişi