Bilim insanlarının matematiğe katkıları

+ Yorum Gönder
Yudumla ve Soru(lar) ve Cevap(lar) Bölümünden Bilim insanlarının matematiğe katkıları ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  Ziyaretçi


 2. 2
  Forumacil
  Özel Üye

  Cevap: bilim insanlarının matematiğe katkıları
  bilim insanlarının matematiğe katkıları hakkında bilgi  ARŞİMED M.Ö. 287-212
  Arşimed, belki de suyun kaldırma kuvvetine ilişkin ilk fizik yasasını bulduğu için hepimizin tanıdığı bir matematikçi. Roma' lı asker Arşimed' i kumlara matematiksel bir diyagram çizerken bulur. Askerin teslim ol ikazına karşın Arşimed diyagramıyla ilgilenmeyi sürdürür ve "beni rahatsız etme" der ancak bu davranışını canıyla öder.  GALİLEO 1564-1642

  İlk astronomik teleskop Galileo tarafından Venedik'te yapılmıştır(1609).(İlk teleskopu 1600'lerde Lippershey adlı Hollandalı optisyen yaptı.)Sonuç olarak teleskopu gökyüzünü incelemek için kullanan ilk bilim adamıdır.

  “Kainat dediğimiz kitap ,yazıldığı dil ve harfler öğrenilmedikçe anlaşılamaz.O, matematik dilinde yazılmış;harfleri üçgen, daire ve diğer geometrik şekillerdir.Bu dil ve harfler olmaksızın kitabın bir tek sözcüğünü anlamaya olanak yoktur.”
  HAREZMİ (MS 770-840)

  Matematiğin önemli ana dallarından biri olan ‘cebir’ dalının kurucusu, bu konunun öğreticisi ve bu konuda kuramsal içerikli ilk yapıt veren bilim adamıdır.  RENE DESCARTES, 1596-1650

  Descartes, bir Fransız matematikçisi, bilim adamı ve filozofudur. Modern felsefenin babası olarak bilinir.

  Descartes bilimin ve özellikle matematiğin tümevarım metodunu felsefeye uygulamaya çalışmıştır.Meşhur "Cogito, ergo sum", " I think, therefore I am" "düşünüyorum öyleyse varım" sözü ona aittir.

  Matematiğe olan en büyük katkısı ise analitik geometri üzerine olmuştur.Cebirin geometriye uygulanması üzerine çalışmıştır


  ÖKLİD (Eukleides), (M.Ö.365 - M.Ö.300)

  Öklid, Mısır'ın İskenderiye şehrinde doğdu. "Temel Öğeler" adlı yapıtıyla , son zamanlara dek geçerliliğini koruyan matematiğin temellerini atmıştı. Bu geometri, halen lise öğrencilerine okutulmaktadır.

  Zamanın Kralı olan I. Batlamyus, Öklid' in bu okulunu ziyaret etmiştir. Bir süre Öklid' in derslerini izlemiştir. Herhalde Öklid' in anlattığı matematik derslerini anlayamamış veya anlaşılması ona zor gelmiş. Öklid' e, matematiğin öğretimini ve öğrenilmesini kolaylaştıracak yöntemler bulunmasını emretmek istemiş. Herkese boyun eğmeyen bu gerçek alim, tarihe geçen sözüyle, "İlim için kral yolu yoktur" diyerek karşılık vermiştir.
  PİSAGOR, (Yaklaşık M.Ö. 580 - M.Ö. 500)

  Yunan felsefeci

  Pisagor, öğrencilerini iki bölüme ayırıyordu: Dinleyiciler ve Matematikçiler. Örgüte dinleyicilikle başlanıyor ve belirli bir deneme süresinden sonra başarılı olunursa matematikçiliğe geçiliyordu.

  Pisagorculuk; evrende herşeyin bir sayıya bağlı olduğunu öne sürer. % rengin, 6 soğuğun, 7 sağlığın, 8 aşkın nedenidir. Pisagor'un öğretisinde; düzgün geometrik şekiller de önem taşır. Örneğin Pisagor yeryüzünün düzgün altı yüzlüden, ateşin piramitten, havanın düzgün sekizyüzlüden, suyun yirmiyüzlüden yaratıldığına inanır.
  Pisagorcuların sayılara ve şekillere verdikleri gizemci anlamlar bu kişilerin sayıları ve geometrik şekilleri yakından incelemesine de neden oldu doğal olarak. Bunlar arasında en önemlileri Pisagor Teoremi ile İrrasyonel Sayının bulunmasıdır.  Sir Isaac Newton (1642-1727)
  1667'de Trinity Kolleje öğretim üyesi olarak döndüğünde diferansiyel ve integral hesabın temellerini atmış,beyaz ışığın renkli bileşenlerine ayrıştırılabileceğini saptamış ve cisimlerin birbirlerini, uzaklıklarının karesi ile ters orantılı olarak çektikleri sonucuna ulaşmıştı.Çekingenliği yüzünden Newton her biri bilimde devrim yaratacak nitelikteki bu buluşların çoğunu uzun yıllar sonra (örneğin diferansiyel ve integral hesabı 38 yıl sonra) yayımlamıştır. Gelmiş geçmiş bilim adamlarının en büyüklerinden biri olarak kabul edilen Newton matematik ve fizikte çok önemli buluşlar gerçekleştirdi. Matematikte (a+b)ª ifadesinin üstel seriye açınımını veren genel ikiterimli teoremini buldu.
  ÖMER HAYYAM, 1048-1131

  Pascal üçgeni diye bildiğimiz şey aslında bir Hayyam üçgenidir.Selçuklu döneminin yetiştirdiği büyük matematikçi ve astronomlardandır.
  THALES, M.Ö. 640 – 550

  Antik tarih, Thales’in Mısır’daki piramidlerin yüksekliğini piramidlerin gölgelerin uzunluğunu ölçerek, nasıl hesapladığını anlatır. Thales güneşin konumuna göre bir insanın boyunun kendi gölgesinin uzunluğuna eşit olduğu anda, pramidlerin gölgelerinin uzunluğu ölçülerek piramidlerin yükseklikleri hesaplamıştır. Ayrıca, hayran olunacak derecede mantıksal bir disiplin olan geometrinin tümden gelen bir bilim olduğunu ortaya koymuştur. Thales’in hayatı ve yaptıkları hakkında fazla ve kesin bir bilgiye sahip olmasak da, bazı matematik keşiflerinin atfedildiği ilk bilim adamı olduğunu biliyoruz.Günümüz geometrisinin başka dört temel teoremi de yine Thales'e mal edilmektedir:

  Daire ,çapıyla iki eşit parçaya bölünmektedir.
  İkizkenar bir üçgenin tabanındaki açılar eşittir.
  İki doğru çizgi kesişirse doruktaki ters açılar birbirine eşittir.
  Bir yarım daire içindeki açı,diktir.  diğer bilim adamları:
  Baire
  Bernoilli
  Bolzano
  Boole
  Borel
  Cartan
  Cauchy
  Christoffel
  Cramer
  D'alambert
  De L'Hopital
  Dedekind
  Euler
  Fermat
  Fourier
  Galois
  Hardy
  Hilbert
  Gödel
  Gauss
  Laplace
  Lebesque
  Legendre
  Leibniz
  Lipschitz
  Maclaurin
  Minkowski
  Rolle
  Schwarz
  Taylor
  Thales
  Weierstrass
  Zermelo+ Yorum Gönder
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 1 kişi