Unicefin görevleri nedir

+ Yorum Gönder
Yudumla ve Soru(lar) ve Cevap(lar) Bölümünden Unicefin görevleri nedir ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  Ziyaretçi

  Unicefin görevleri nedir

 2. 2
  İlk Yolcu
  Bayan Üye

  Cevap: unicefin görevleri hakkında bilgi

  UNICEF, Birleşmiş Milletler Genel Asamble'si tarafından çocuk haklarını korumaları alanında destek sağlamaları, çocukların temel ihtiyaçlarının karşılanmaları ve çocukların tam potansiyellerine ulaşmak üzere imkanlarını genişletmek amacıyla görevlendirilmiştir.
  UNICEF, Çocuk Hakları Sözleşmesine göre hareket etmekte ve çocukların değer
  yargılarını ve uluslararası standart davranış biçimlerini koruyarak çocuk haklarını oluşturmayı çaba sarf etmektedir.
  UNICEF, Çocukları yaşatma, koruma ve geliştirmenin insanlığın gelişmesinin bir parçası olarak dünyaca kalkınma için zorunlu olduğu konusunda ısrar etmektedir.
  UNICEF, özellikle gelişmekte olan ülkelere yardımda bulunmak amacıyla politik yaklaşımı ve malzeme kaynaklarını harekete geçirir, "çocuklara öncelik ilkesi" gerekleri doğrultusunda çalıþır ve bu ülkelerin uygun politika oluşturmaları için kapasitelerini geliştirmelerine, çocuk ve ailelerine hizmet sunar.
  UNICEF, en fazla dezavantajda olan çocukların - savaşzede, felaketzede, aşırı yoksulluk, her türlü şiddete maruz kalan ve sömürülen ve sakat çocukların özel olarak korunmalarını sağlamakla yükümlüdür.
  UNICEF, acil durumlarda çocukların haklarını korumak amacıyla çocukların ihtiyaçlarına cevap verir. Birleşmiş Milletler'in işbirliği içinde olduğu kurum ve insani kuruluşların koordinasyonunda, UNICEF çocukların ve onlara bakan kişilerin ıstırabını hafifletmek için işbirliği yaptığı kuruluşların ihtiyaçlarına hızla cevap verecek şekilde imkan sağlar.
  UNICEF partizan bir kuruluş değildir ve işbirliği çerçevesinde ayırımcılık yapmamaktadır. Yaptığı her işte, en çok dezavantaj durumunda bulunan çocuklarla, en fazla ihtiyacı olan ülkelere öncelik tanır.
  UNICEF'in amacı, ülkelerde yürüttüğü programlarıyla kadın ve kız çocuklarının haklarını eşit şekilde teşvik etmek, bulundukları toplumların politik, sosyal ve ekonomik kalkınmalarına tam olarak katılımlarını desteklemektir.
  UNICEF, dünya toplumları tarafından kabul edilen insan gelişimine yönelik hedeflerin sürekliliğini korumayı ve Birleşmiş Milletler Anlaşmasında yer alan barış ve sosyal alanlardaki gelişmelerin gerçekleşmesini sağlamayı amaçlayacak şekilde işbirliği yaptığı tüm kuruluşlarla çalışır.+ Yorum Gönder
unicef görevleri,  unicefin görevleri,  unicefin görevleri nelerdir,  Unicefin gorevi nelerdir,  unicef in görevi nedir
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 4 kişi