Günümüzde kullanılan ingilizce kelimeler

+ Yorum Gönder
Yudumla ve Soru(lar) ve Cevap(lar) Bölümünden Günümüzde kullanılan ingilizce kelimeler ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  Ziyaretçi


 2. 2
  Forumacil
  Özel Üye

  Cevap: günümüzde kullanılan ingilizce kelimeler  günümüzde kullanılan ingilizce kelimeler hakkında bilgi

  About : hakkında
  An : bir / an error : bir hata / an hour : bir saat
  Back : geri / arka / Go back : geri git
  Been : be fiilinin 3. hali (be / was / been)
  Before : önce / before the party : partiden önce
  Big : büyük / big man : büyük adam
  By : ile / vasıtasıyla / by car : arabayla
  Call : çağırmak / telefon etmek / I called my brother : Kardeşimi aradım
  Came : gelmek - dili geçmiş / I came to work : İşe geldim
  Can : yardımcı fiil .. bilir / I can go : Ben gidebilirim
  Come : gel / I come to work at 8 : Ben 8 de işe gelirim
  Could : can yardımcı fiilinin dili geçmişi / I could go oto school : Ben okula gidebildim
  Did : do fiilinin dili geçmişi / I did my work : Ben işimi yaptım
  Do : Yapmak fiili / I do my work every day : Ben hergün işimi yaparım
  down : aşağı / sit down : otur aşağı
  first : birinci / first lesson : birinci ders
  from : den / dan / from Ankara : Ankara’dan
  get : almak / elde etmek / ulaşmak / I will get water for you : Senin için su alacağım
  go : gitmek / I go to school every morning : Her sabah okula giderim
  has : have fiilinin 3. şahıs çekimi / He has a book : O bir kitaba sahiptir.
  Her : Onun (kadın için) / Her book is on the table : Onun kitabı masanın üzerindedir.
  Here : burada / buraya
  İf : eğer / if you come early we will g oto the cinema (eğer erken gelirsen ….)
  İnto : içine / Come into the room : odanın içine gel / odaya gir
  Just : yalnızca
  Like : beğenmek / hoşlanmak / I like music : Müzik severim
  Little : az / little Money : az para / we have little Money / Az paramız var
  Look : bak / Look at me : Bana bak
  Made : make (yapmak) fiilinin dili geçmişi / I made a mistake / Ben bir hata yaptım
  Make : Yapmak / I make a toast every morning : Her sabah bir tost yaparım
  More : daha fazla / I have more Money : Benim daha fazla param var
  Me : beni / bana (zamir) / Give me Money : Bana para ver
  Much : çok (sayılamayan isimler için) / much love : çok sevgi / much patience : çok sabır
  Must : meli.. malı (yardımcı fiil) / I must go : Ben gitmeliyim
  My : benim / my book : benim kitabım
  No : hayır / hiç / No I dont have a book : Hayır, bir kitaba sahibim
  New : yeni / New chance : yeni şans / new car : yeni araba
  Now : şimdi / I will go now : Şimdi gideceğim
  Off : kapalı / edat / the radiator is off : radyatör kapalıdır
  Old : eski / yaşlı / an old lady : yaşlı bir kadın
  Only : yalnız / only children : yalnız çocuklar
  Or : veya
  Our : bizim / our friends : arkadaşlarımız
  Other : diğer / other ways : diğer yollar
  Out : dışarı / go out : dışarı git
  Over : üzerinde / üzerinden / jump over the wall / duvarın üzerinden atla
  Right : sağ / doğru / haklı / You are right : Haklısın
  She : O (kadın için) / She is a good girl : O iyi bir kızdır
  See : gör / I see a woman : Bir kadın görürüm (görüyorum)
  Some : bazı / we need some Money : Bizim biraz paraya ihtiyacımız var
  Their : onların / their friends : onların arkadaşları
  Them : onlara / onları / I love them : Onları severim (seviyorum)
  Then : o zaman / ondan sonra / öyleyse / Then I went to work : Ondan sonra işe gittim
  There : Orada / oraya / I will go there : Oraya gideceğim
  This : bu / this book : bu kitap
  Two : iki / two girls : iki kız
  Up : yukarı / stand up : Ayağa (yukarı) kalk
  Want : istemek / I want Money : Para isterim (istiyorum)
  Well : iyi (zarf) / He speaks well : O iyi (şekilde) konuşur.
  Went : gitmek (dili geçmiş hali) / I went to work : Ben işe gittim
  Were : be fiili dili geçmiş zaman / They were friends : Onlar arkadaştılar
  What : ne / What do you want / Ne istersin (istiyorsun)
  When : Ne zaman / When do you go to school ? : Ne zaman okula gidersin?
  Where : Nerede / Nereye / Where are you ? : Neredesin ?
  Which : hangi / Which car do you want ? : Hangi arabayı istersin ?
  Who : kim / kime / Who are you : Sen kimsin ?
  will : cek / cak / I will go to school : Ben okula gideceğim
  your : senin / sizin / Your school : senin okulun+ Yorum Gönder
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 1 kişi