Günümüzde insan ve insanlar sosyal psikolojiye giriş

+ Yorum Gönder
Yudumla ve Soru(lar) ve Cevap(lar) Bölümünden Günümüzde insan ve insanlar sosyal psikolojiye giriş ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1

 2. 2
  Forumacil
  Özel Üye

  Cevap: günümüzde insan ve insanlar sosyal psikolojiye giriş
  günümüzde insan ve insanlar sosyal psikolojiye giriş hakkında bilgi  Yönetim ve Organizasyonda okurken, Davranış Bilimleri derslerinde benzer konular vardı. Ayrıca Kişilik adlı bir kitap okumuştum. Onun içerisinde de kişilik değerlendirmeleri vardı. Dolayısı ile konular hiç yabancı gelmedi. Sizlere kitap içeriğini aktarmakla yetineceğim.

  İÇERİK :
  ◦ BÖLÜM 1 : SOSYAL PSİKOLOJİ NEDİR? ◦ Sosyal Psikolojinin Diğer Sosyal Bilimler Arasındaki Yeri
  ◦ Sosyal Psikolojiye Yöneltilen Eleştiriler
  ◦ Sosyal Psikolojinin Tarihsel Gelişimi
  ◦ Sosyal Psikolojinin Bir Çalışma Alanı Olarak Belirmesi

  ◦ BÖLÜM 2: SOSYAL PSİKOLOJİ ARAŞTIRMALARINDA YÖNTEM VE ÖRNEKLER ◦ BİLİMSEM YÖNTEMİN MANTIĞI
  ◦ BİLİMSEL ARAŞTIRMANIN AMAÇLARI ◦ OLAYLARIN BETİMLENMESİ
  ◦OLAYLAR ARASINDAKİ İLİŞKİLERİ BULUP ÇIKARMA
  ◦ OLAYLARI ANLAMA VE AÇIKLAMA
  ◦ OLAYLARIN ÖNCEDEN TAHMİNİ
  ◦OLAYLARIN KONTROLÜ  SOYSYAL PSİKOLOJİNİN TEMEL YÖNTEMLERİ
  ◦LABORATUVAR DENEYİ
  ◦ALAN DENEYİ
  ◦DOĞAL DENEY
  ◦ ALAN ARAŞTIRMASI
  ◦ SURVEY
  ◦ ARŞİV ARAŞTIRMASI  ARAŞTIRMA SÜRECİ
  ◦BÖLÜM 3 : SOSYAL ETKİ VE UYMA ◦ ÜÇ SOSYAL ETKİ ARAŞTIRMASI ◦ ARAŞTIRMA 1 : SHERİF’İN <<GRUP NORMUNUN OLUŞMASI>> DENEYİ
  ◦ARAŞTIRMA 2: ASH’İN <<UYMA>> DENEYİ
  ◦ARAŞTIRMA 3: MİLGRAM’IN <<İTAAT>> DENEYİ  UYMA DAVRANIŞINI ETKİLEYEN OLAYLAR
  ◦ GRUBUN BÜYÜKLÜĞÜNÜN ETKİSİ NEDİR?
  ◦ GRUBUN SÖZ BİRLİĞİNİN ETKİSİ NEDİR?
  ◦ MEVKİİN VE SAYGINLIĞIN ETKİSİ NEDİR?
  ◦ YÜZYÜZE OLMANIN ETKİSİ NEDİR?
  ◦ KİŞİLİĞİN KAYBOLMASI
  ◦ GRUBA BAĞLILIĞIN ETKİSİ NEDİR?
  ◦ AZINLIĞIN ETKİSİ NEDİR?

  UYMA DAVRANIŞINI ETKİLEYEN KİŞİSEL ETKENLER
  ◦ BENLİĞİN ETKİLERİ
  ◦BİREY OLMA GEREKSİNİMİ
  ◦KİŞİSEL KONTROL ARZUSU
  ◦ CİNSİYET VE UYUM

  UYMA DAVRANIŞINI ETKİLEYEN KÜLTÜREL ETKENLER

  İNSANLAR NİÇİN VE NE TÜR UYMA DAVRANIŞLARI GÖSTERİR?

  ( İTAAT, ÖZDEŞLEŞME, BENİMSEME )

  SOSYAL ETKİ VE UYMA DAVRANIŞININ KAVRAMLAŞTIRILMASI VE ÇEŞİTLERİ

  DENEYİN ETİKLİĞİ ÜZERİNE
  ◦ BÖLÜM 4: TUTUMLAR ◦ Tutum Nedir? ◦ Bu tanımı çözümlemeye çalışalım:

  ◦ Tutumun Öğeleri
  ◦ Tutum ve Davranış

  ◦Tutum ve Davranış İlişkisi
  ◦ Zaman Faktörü
  ◦ Tutumun Güç Derecesi
  ◦ Tutumun Ulaşılabirliği
  ◦ Farkındalık

  Planlanmış Davranış Kuramı

  Planlanmış Davranış Kuramına Yöneltilen Eleştiriler

  Tutumların Gelişmesi ve Kalıplaşması

  Tutum Objesiyle Doğrudan Deneyim

  Ana-Baba ve Arkadaşlar

  Medyanın etkileri

  Kalıplaşmış Tutumlar ( Kalıpyargılar )

  Kalıplaşmış Tutumların Durağanlığı

  Tutumların Ölçülmesi
  ◦ Direk Ölçümler ◦ Thurstone Ölçekleri ( Eşit Görünen Aralıklar Tekniği )
  ◦ Likert Ölçekleri ( Toplamalı Sıralama Tekniği )
  ◦ Guttman Ölçekleri ( Birikimli Ölçekleme Tekniği )
  ◦ Duygusal anlam ölçeği  ◦ Dolaylı Ölçümler


  ◦ BÖLÜM 5: TUTUM DEĞİŞİMİNE KURAMSAL YAKLAŞIMLAR ◦ Tutum Kavramının Gelişmesi ◦ 1. Örneklem Surveyleri ve Kamu oyu Araştırmaları
  ◦2. Küçük Grup Araştırmaları
  ◦3.Psikanalitik Kavramlaştırmalar
  ◦ 4. Deneysel İletişim Araştırmaları

  ◦Öğrenme Kuramları
  ◦Sosyal Yargı Kuramı
  ◦Tutarlılık Kuramları ◦Heider’in Denge Kuramı
  ◦Rosenberg ve Abelson’un Bilişsel Dengeleme Kuramı
  ◦Festinger’in Bilişsel Çelişki Kuramı

  ◦Karar Verme Sonucu Meydana Gelen Bilişsel Çelişki
  ◦ Davranışa Gerekçe Bulma İhtiyacı
  ◦ İtaat, Benimseme ve Bilişsel Çelişki
  ◦ Tutarlılık Kuramlarının Karşılaştırılması
  ◦ İşlevsel Kurumlar

  ◦ Tutumun Objesi ile İlgili Bilgi Sağlayıcı İşlev
  ◦ Kişinin Başkalarıyla Olan İyi İlişkilerini Koruma İşlevi
  ◦ Dışa Atma Ya da Ego Savunma İşlevi
  ◦ BÖLÜM 6: İLETİŞİM, PROPAGANDA : TUTUM DEĞİŞTİRME SÜRECİ ◦Mesajı Öğrenme Tezi
  ◦ Bilişsel Tepki Tezi
  ◦İletişimin Amacı ve Ona Direnme ◦ KAYNAĞIN ÖZELLİKLERİ ◦ İnanılırlık
  ◦ Hoşa Gitme, Beğenme

  ◦İLETİŞİM ÖZELLİKLERİ ◦Görüş Farkı
  ◦Tek Yönlü – Çift Yönlü İletişim
  ◦ Duygusal – Ussal İletişim
  ◦İletişimin Sunum Sırası
  ◦Tekrar

  ◦ HEDEF ÖĞESİNİN ÖZELLİKLERİ ◦Taahüt ( Bağlanma )
  ◦ Kendine Güven
  ◦ Grup İçi Saygınlık Farkları
  ◦Zeka ve Eğitim
  ◦ Cinsiyet Farkı
  ◦Düşünme İhtiyacı
  ◦Dikkatin Dağılması
  ◦Kendini İzleme
  ◦ Yaş

  ◦ORTAMIN ÖZELLİKLERİ
  ◦KÜLTÜRÜN ÖZELLİKLERİ  EŞİK ALTI MESAJLAR
  ◦ BÖLÜM 7 : SOSYAL BİLİŞ ( SOSYAL ALGI ) ◦İZLENİM OLUŞTURMA ◦ SÖZEL OLMAYAN İPUÇLARI ◦ Yüz İfadeleri
  ◦ Göz Teması
  ◦Fiziksel Görünüm
  ◦ Beden Dili


  ◦İNSANLARIN KİŞİLİKLERİ HAKKINDA İZLENİM OLUŞTURMA
  ◦ TOPLAMA VE ORTALAMA MODELİ
  ◦TEMEL KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ
  ◦KİŞİLİK YARGILARINDA DÜŞTÜĞÜMÜZ YANILGILAR ◦ Gizil Kişilik Kuramları
  ◦Olumluluk Yanılgısı
  ◦Olumsuzluk Yanılgısı
  ◦Öncelik ve Sonralık Etkisi


  ◦ ATIF KURAMI ◦ Heider’in naif psikolojisi
  ◦ Uyuşan Çıkarsamalar Kuramı
  ◦Kelley’nin Kuramı
  ◦Atıflarda Düştüğümüz Yanılgılar
  ◦ Temel Atfetme Yanılgısı
  ◦Aktör-Gözlemci Yanılgısı
  ◦Benlikle İlgili Yanılgılar
  ◦ Ben-Merkezli Düşünce
  ◦ Kendini Kaydırma Eğilimi
  ◦ Kültürün Etkisi

  ◦ ZİHİNSEL KESTİRME YÖNTEMLER : BİR BAŞKA YANILGI KAYNAĞI ◦ Otomatik İnanma

  ◦ GEÇMİŞİ ZİHİNDE TERSİNE ÇEVİRMEK : GERÇEK KARŞITI AKIL YÜRÜTME ◦ Temsile Dayanan Kestirme Yöntem
  ◦ Tutumlara Dayanan Zihinsel Kestirme Yöntemler
  ◦ Ulaşılabilirliğe Dayanan Zihinsek Kestirme Yöntemler
  ◦ Dayanak ve Adaptasyon Kestirme Yöntemi

  ◦ GRUPLAMA VE SOSYAL KALIPYARGILAR ◦ Sosyal Gruplama
  ◦ Kalıpyargıların ve Kalıpyargıların Yönlendirdiği Bilgi ve Beklentiler
  ◦ Hayali İlişkisellik
  ◦İçgrup/Dışgrup Etkisi

  ◦ BÖLÜM 8 : GRUP YAPISI VE DİNAMİĞİ ◦GRUP NEDİR?
  ◦ GRUPLARIN İŞLEVLERİ NELERDİR?
  ◦ GRUP ARAŞTIRMALARININ GELİŞMESİ
  ◦GRUBUN BİREYE ETKİSİ ( GRUP DİNAMİĞİ ) ◦Grubun Birey Üzerindeki Normatif Etkisi
  ◦ Grubun Bireysel Tutum Değişimine Etkisi
  ◦ Grubun Bireyin Verimliliğine Etkisi


  ◦ Sosyal Hızlandırma
  ◦ Sosyal Kaytarma

  Sosyal Hızlandırma ve Sosyal Kaytarma
  ◦ Eşitsiz Grup Tartışması ◦Sosyal Kimlik


  Bireyselliğin Yitirilmesi ( Kimliksizleşme )
  ◦ GRUP YAPISI VE SÜRECİ

  a. İletişim Yapısı

  b.Yetkeci – Demokratik Grup Yapısı

  c.<<Etkileşim Süreci Çözümlemesi>> ve Liderlik Oluşumu

  d.Liderlikte Rol Farkllılaşması


  ◦LİDERLİĞİN KAVRAMLAŞTIRILMASI ◦ Etileşim Liderlik Modeli
  ◦ Kişisel Liderlik Modeli
  ◦ Ortamsal Liderlik Modeli
  ◦ Fiedler’in Etkin Liderlik Modeli
  ◦ Karizmatik Liderlik Modeli  ◦ KÜLTÜRÜN ETKİSİ
  ◦CİNSİYETİN ETKİSİ
  ◦GRUPLARDA KARAR VERME
  ◦ RİSKE GİRME
  ◦ UÇLARA KAYMA
  ◦ GRUPLARDA UZLAŞMA
  ◦ GRUP DÜŞÜNÜ
  ◦ SOSYAL ÇIKMAZLAR : GRUP ÇIKARLARI VE KİŞİSEL ÇIKARLAR
  ◦ SOSYAL ÇIKMAZLARIN ÇÖZÜMÜ VAR MIDIR?
  ◦İŞ ORTAMLARINDA GÖRÜLEN ÇATIŞMALAR
  ◦ ÇALIŞMA ORTAMLARINDAKİ ÇATIŞMALARIN ETKİLERİ NASIL AZALTILABİLİR?
  ◦ BİR GRUP DİNAMİĞİ UYGULAMA ALANI : DUYARLILIK EĞİTİMİ ◦Seminerin Amacı ve Konusu
  ◦ Seminerin Amacı ve Kapsamı

  ◦BÖLÜM 9 : SOSYALLEŞME VE SOSYAL GELİŞİM ◦ SOSYALLEŞME VE SOSYAL GELİŞİM
  ◦ AHLAK GELİŞİMİ
  ◦SOSYALLEŞMENİN KÜLTÜR BÜTÜNLEŞMESİ İÇİNDEKİ ROLÜ
  ◦ SALDIRGANLIK
  ◦ KÜLTÜRÜN ETKİSİ
  ◦SALDIRGANLIĞIN AZALTILMASI
  ◦ DÜZ MANTIK
  ◦ CEZA
  ◦ SALDIRGAN MODELLERİ CEZALANDIRMAK
  ◦ ALTERNATİF DAVRANIŞ MODELLERİNİ ÖDÜLLENDİRMEK
  ◦ SALDIRGAN OLMAYAN MODELLERİ VARLIĞI
  ◦ BAŞKALARINA EMPATİ GELİŞTİRMEK

  ◦ BÖLÜM 10 : KÜLTÜR VE BENLİK ◦ BİREYCİLİK – TOPLUMCULUK
  ◦ KÜLTÜR VE BENLİK ◦ AYRIŞIK BENLİK YAPISI
  ◦İLİŞKİLİ BENLİK YAPISI
  ◦ BENLİK ALGISI VE SOSYAL ALGI
  ◦ DUYGULAR
  ◦ SOSYAL ETKİLEŞİM
  ◦ BAŞARI GÜDÜSÜ
  ◦İŞBİRLİĞİ VE REKABET+ Yorum Gönder
bilişsel tepki tezi,  aktör gözlemci yanılgısı,  aktör gözlemci yanılgısı örnekleri
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 1 kişi