Anlamlarına göre sözcükler kaç gruba ayrılır

+ Yorum Gönder
Yudumla ve Soru(lar) ve Cevap(lar) Bölümünden Anlamlarına göre sözcükler kaç gruba ayrılır ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  Ziyaretçi

  Anlamlarına göre sözcükler kaç gruba ayrılır

 2. 2
  İlk Yolcu
  Bayan Üye

  Cevap: Anlamlarına göre sözcüklerin gruplandırılması
  İşin oluşun hareketin durumun kılışın yüklemde nasıl anlatıldığına göre cümleler çeşitlere ayrılır.
  Burada işin yapılıp yapılmadığı durumun varlığı yokluğu işin istenildiği ya da emredildiği bildirildiği ya da sorulduğu önemlidir.
  Cümlede anlatılan işin oluşun hareketin olup olmadığını veya sözü edilenin var olup olmadığını bildiren cümlelere haber cümlesi; bir isteği dileği emri tasarıyı şartı bildiren cümlelere de dilek cümlesi denir.
  Bunlar da olumlu ve olumsuz olmak üzere ikiye ayrılır.

  1. Olumlu Cümle
  Fiil cümlesinde işin oluşun yapıldığını veya olduğunu; isim cümlesinde ise sözü edilen kavramın bulunduğunu var olduğunu bahsedilen şekilde olduğunu bildiren cümlelerdir.
  Bursa bu mevsimde soğuktur.
  Yarın daha erken gelmelisin.
  Bu binanın yerinde şeftali bahçesi vardı.

  2. Olumsuz Cümle
  Fiil cümlesinde işin oluşun yapılmadığını yapılmayacağını veya olmadığını; isim cümlesinde ise sözü edilen kavramın bulunmadığını var olmadığını bahsedilen şekilde olmadığını bildiren cümlelerdir.
  Fiil cümleleri olumsuzluk ekiyle ve “ne.....ne” bağlacıyla; isim cümleleri de “yok değil” kelimeleriyle “ne....ne” bağlacıyla ve “-sİz” olumsuzluk ekiyle kurulur.
  Yarın daha erken gelmemelisin.
  Buraları daha önce hiç görmemiştim.
  Ateşle oyun olmaz.
  Bursa bu mevsimde soğuk değildir.
  Bu binanın yerinde şeftali bahçesi yoktu.

  3. Soru Cümlesi
  İçinde soru anlamı bulunan; bir konuda bilgi edinmek şüpheleri gidermek ve düşünceleri onaylatmak için kurulan cümlelere Soru Cümlesi denir.
  Cümlenin öğelerini bulmaya yönelik tüm soru kelimeleriyle soru cümleleri yapılabilir.
  Elimdekinin ne olduğunu kim söyleyecek? Özne
  Babası çocuğa ne getirmiş? nesne
  Yarın kimi göreceksiniz? nesne
  Ankara’ya ne zaman yerleştiniz? Zarf tüml.

  4. Emir Cümlesi
  Yüklemi emir kipiyle çekimlenmiş veya anlamca emir özelliği taşıyan cümlelerdir.
  Fiilin yapılmasını emir biçiminde bildirir.
  Oraya otur ve yerinden kalkma.
  Bu raporu akşama kadar yetiştir.
  On dakika sonra hazır ol!
  Gürültü etme!

  5. Ünlem Cümlesi
  Sevgi korku şaşma hayret seslenme coşkunluk heyecan ve sitem ifade eden cümlelere ünlem cümlesi denir.
  Ünlem cümleleri ünlemlerle bazı sıfatlarla emir kipiyle “ki” bağlacıyla haykırmalarla ve ses tonuyla kurulur.
  Yapma!
  Öyle yorgunum ki!..
  İşte şimdi yandık!..
  Ne güzel tesadüf!
  Hişt! Buraya gel!
  Şşt! Sus bakayım!

  6. Şart Cümlesi
  İçinde şart ve koşul anlamı bulunan cümlelere şart cümlesi denir. Şart cümlelerinin yüklemleri şart kipine göre çekimlenmiştir ve yardımcı cümle oluşturmuştur. Yani bir cümleyi şart çekimiyle bir yardımcı cümle yapabiliriz.
  Eve geldiyse bizi beklesin.
  Ankara’ya gidersen Kızılay’dan bana kaset al.
  Beni arayan Dursun ise gelmediğimi söyleyin.

  7. İstek Cümlesi
  Gerçekleşmesi mümkün olan veya olmayan dileği arzuyu isteği bildiren cümlelere istek cümlesi denir.
  İstek cümlesi istek ve dilek-şart kipleriyle yapılır; bu kiplerle birlikte “bari tek n’olaydı keşke” kelimeleri de kullanılabilir.
  Çıkıp biraz dolaşalım.
  Dirilip kalksa da yapılanları bir görse.+ Yorum Gönder
5 üzerinden | Toplam : 0 kişi