Destan kaç gruba ayrılır

+ Yorum Gönder
Yudumla ve Soru(lar) ve Cevap(lar) Bölümünden Destan kaç gruba ayrılır ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  Ziyaretçi

  Destan kaç gruba ayrılır

 2. 2
  Gizliyara
  Frmacil.com

  Cevap: destan kaç gruba ayrılır


  destan kaç gruba ayrılır


  Destan (Farsça: داستان), milletlerin hayatında büyük yankılar uyandırmış tarihî toplumsal (savaş,göç, istilâ gibi) veya doğal (yangın, salgın hastalık, sel, deprem gibi) olayların anlatıldığı, hayal unsurlarıyla süslenmiş uzun manzum eserlerdir.

  Destanlar, Araplar'da "esatir ", Batı'da "myth" olarak adlandırılır.Destanlar ikiye ayrılır:

  •Yapay destanlar
  •Doğal destanlar

  Yapay Destanlar: yazarı belli olan,daha yakın zamanda yazılan ve olağanüstü durumlara az yer veren bir destan türü iken, Doğal Destanlar: anonim (yazarı belli olmayan), ilkel dönemde yaşanmış olayları konu alan ve sözlü destan türüdür. Destanlar İslamiyet'in kabulünden önceki Türk Edebiyatı kategorisine aittirler.

  Destanlar 3 safhadan oluşur:


  1.Halkın benliğinde iz bırakan olaylar ve bunda rol oynayan kahramanlar(çekirdek),
  2.Olayın ağızdan ağıza aktarılması(yayılış),
  3.Daha sonra yazıya geçirilmesidir(derleme).

  Milletlerin toplumu derinden etkileyen, tarihi önem arz eden önemli olaylarını (doğal afetler, savaşlar, göç, yangın vb.) konu edinirler. Çoğu kez manzum olurlar. Tarih, etnografya, folklor gibi bilimler destanlardaki bilgilerden yararlanır.
  Destanlar da masallar gibi sözlü ve yazılı olmak üzere ikiye ayrılır.

  •Doğal Destanlar (İslamiyet öncesi ve İslami Dönem Destanları, Sözlü Destanlar, Anonim)


  •Yapay (Örn. Nazım Hikmet - Kuvayı Milliye,yazılı destanlar)

  DESTAN ÇEŞİTLERİ

  Milletlerin yaşamını yakından ilgilendiren kahramanlık,savaş,göç ve doğal afetler gibi önemli olayların etkisiyle söylenmiş uzun manzum öykülere destan denir.

  Destanlar, ortaya konuluş özelliklerine göre ikiye ayrılır:


  DOĞAL DESTAN

  Tarihin karanlık devirlerinde,ilk olarak kim tarafından söylendiği bilinmeyen, halk arasında oluşmuş ve sonra bir şair veya yazar tarafından yazıya geçirilmiş olan destanlara doğal destan denir.

  Doğal destanların başlıca özellikleri şunlardır:

  - Anonim özellik taşıyan bu destanlar, yazının henüz bulunmadığı veya yaygınlaşmadığı bir dönemde sözlü olarak kuşaktan kuşağa aktarılmıştır.

  - Çoğu manzumdur; nazım nesir karışık olanları da vardır.

  - Nazım biçimi ve uyak destanı meydana getiren halkın geleneğine bağlıdır.

  -Destanlarda gerçek ve olağanüstü olaylar iç içedir.

  - Destanlarda anlatılan olayların zamanı aşağı yukarı bellidir.

  - Çok uzun manzum öykülerdir. Dünyanın en uzun destanı Kırgız Türklerine ait ve 400 bin dizeden oluşan Manas Destanıdır.

  - Destanlar tarihi ve sosyal olaylardan doğar, beslenir. bu eserlerde daha çok kahramanlık,yiğitlik,dostluk, aşk, ölüm, yurt sevgisi gibi konular işlenir.

  YAPAY DESTAN

  Millet hayatında önemli bir yere sahip bir olayın bir şair tarafından destansı bir şekilde anlatılmasıyla oluşan şiirlere yapay destan adı verilir. Yapay destanlar biçim bakımından doğal destanlardan ayrılır. İçerik bakımından ise söylencelere değil; gerçek olaylara dayanır. Doğal destanlar anonim ürünlerdir; yapay destanlar ise anonim olmayıp şairleri bilinen ürünlerdir.

  Çağdaş edebiyatımızda, özellikle Kurtuluş Savaşı'nı konu alan destanlar yazılmıştır+ Yorum Gönder
destanlar kaça ayrılır,  destanlar iki gruba ayrılır,  destan kaça ayrılır,  destanlar kaç grupta incelenir
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 2 kişi