Zihinsel engelli bireyler destek eğitim programı

+ Yorum Gönder
Yudumla ve Soru(lar) ve Cevap(lar) Bölümünden Zihinsel engelli bireyler destek eğitim programı ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  Ziyaretçi

  Zihinsel engelli bireyler destek eğitim programı

 2. 2
  Forumacil
  Özel Üye

  Cevap: zihinsel engelli bireyler destek eğitim programı  zihinsel engelli bireyler destek eğitim programı hakkında bilgi

  ÖZÜR GRUBUNUN TANIMI VE ÖZELLİKLERİ
  Zihinsel yetersizliği olan birey:Zihinsel işlevler bakımından ortalamanın iki standart
  sapma altında farklılık gösteren, buna bağlıolarak kavramsal, sosyal ve pratik uyum
  becerilerinde eksiklikleri ya da sınırlılıklarıolan, bu özellikleri 18 yaşından önceki gelişim
  döneminde ortaya çıkan ve özel eğitim ile destek eğitim hizmetlerine ihtiyaç duyan bireydir.
  Hafif düzeyde zihinsel yetersizliği olan birey: Zihinsel işlevler ile kavramsal, sosyal
  ve pratik uyum becerilerinde hafif düzeydeki yetersizliği nedeniyle özel eğitim ile destek
  eğitim hizmetlerine sınırlıdüzeyde ihtiyaç duyan birey,
  Orta düzeyde zihinsel yetersizliği olan birey: Zihinsel işlevler ile kavramsal, sosyal
  ve pratik uyum becerilerindeki sınırlılık nedeniyle temel akademik, günlük yaşam ve iş
  becerilerinin kazanılmasında özel eğitim ile destek eğitim hizmetlerine yoğun şekilde ihtiyaç
  duyan birey,
  Ağır düzeyde zihinsel yetersizliği olan birey: Zihinsel işlevler ile kavramsal, sosyal
  ve pratik uyum becerilerindeki eksiklikleri nedeniyle öz bakım becerilerinin öğretimi de dâhil
  olmak üzere yaşam boyu süren, yaşamın her alanında tutarlıve yoğun özel eğitim ve destek
  eğitim hizmetine ihtiyacıolan birey olarak tanımlanmaktadır.
  Zihinsel Yetersizliği Olan Bireylerin Özellikleri
  Dikkat: Zihinsel yetersizliği olanlarda dikkat problemleri yaygın olarak görülmektedir.
  Bireylerin öğrenme problemlerinin önemli bir bölümü dikkat problemlerinden
  kaynaklanmaktadır. Genel olarak dikkatleri dağınık ve kısa sürelidir.
  Bellek:Zihinsel yetersizliği olan bireylerin pek çoğu hatırlamada güçlük çeker. Görsel ve
  işitsel algılarızayıftır. Bellekle ilgili yaşadıklarıen önemli problem öğrendikleri bilgileri kısa
  süreli bellekten uzun süreli belleğe aktarmada yaşamalarıdır. Genelleme yapmakta zorlanırlar,
  kazandıklarıbilgileri ilişkilere göre gruplamada güçlük çekebilirler. Zihinsel yetersizliği olan
  bireylerin yaşıtlarıyla karşılaştırıldığında kendilerini düzenleme (tekrarlama, gruplandırma,
  ilişkilendirme) stratejilerini daha az sıklıkta kullandıklarıgörülmektedir.
  Öğrenme: Akranlarıgibi öğrenebilir ve öğrenmeye devam ederler. Akranlarından temel
  farklarıöğrenmenin hızındadır, öğrenme hızlarıdaha yavaştır.
  Dil Gelişimi: Zihinsel yetersizliği olan bireyler dil ve konuşmayızihinsel yetersizliği
  olmayan bireylerin geçtiği basamaklardan geçerek edinirler. Ancak bu basamaklardan geçiş
  hızlarıdaha yavaştır. Dil ve konuşma gelişimindeki sorunlar ile kendini düzenleme
  (tekrarlama, gruplandırma, ilişkilendirme) problemleri arasında yakın bir ilişki vardır. Çünkü
  birçok kendini düzenleme stratejisi dile dayalıdır+ Yorum Gönder
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 1 kişi