Matbaanın rönesansın yayılma sürecine etkileri neler olmuştur

+ Yorum Gönder
Yudumla ve Soru(lar) ve Cevap(lar) Bölümünden Matbaanın rönesansın yayılma sürecine etkileri neler olmuştur ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  Ziyaretçi

  Matbaanın rönesansın yayılma sürecine etkileri neler olmuştur

 2. 2
  Forumacil
  Özel Üye

  Cevap: matbaanın rönesansın yayılma sürecine etkileri neler olmuştur  matbaanın rönesansın yayılma sürecine etkileri neler olmuştur hakkında bilgi

  rönesans ve reformun avrupaya etkileri ,matbaanın rönesansın yayılma sürecine etkileri nelerdir ,rönesans ve reform hareketlerinin avrupaya etkileri ,matbaanın rönesansın yayılma sürecine etkileri neler olmuştur ,matbaanın rönesansın yayılma sürecine etkileri ,rönesans ve reform hareketleri nedir ,rönesans reform süreci ,rönesans ve reform süreci ,
  XV. ve XVI.yy.da, Avrupa’da edebiyat ve güzel sanatlar alanındaki yeniliklerin ve sanat anlayışının tümüne Rönesans denir.

  Kelime anlamı ” Yeniden Doğuş ” demektir.

  Nedenleri :
  *Ortaçağdan beri yapılan çalışmaların, XV. ve XVI. yy. da olgunlaşması.
  *XV. ve XVI. yy.da, büyük sanatkarların yetişmiş olması
  *Matbaanın bulunmasıyla, yeni buluş ve düşüncelerin kolayca yayılması.
  *Coğrafya keşifleri sonucu, zenginleşen Avrupa’da sanattan ve edebiyattan zevk duyan bir sınıfın oluşması
  *Yazar, şair ve sanatçıları koruyan ve destekleyen varlıklı kişilerin olması
  *Avrupa’nın, İslam medeniyetini tanıması ( Endülüs Emevilerinin etkisi )
  *İstanbul’dan ,İtalya’ya göç eden Bizans bilginlerinin etkisi ( Antikite’ yi tanıtmaları )

  Rönesans, İtalya’da başlamış, Fransa, Almanya, İngiltere, XVII.yy.da da İspanya ve Hollanda’ ya yayılmıştır.

  İtalya’da Başlamasının Nedenleri :
  Coğrafi Konumu: Akdeniz ülkesi olarak, Antikite ve İslam Kültür ve Uygarlığı ile tanışmıştır.

  Ekonomik Durumu: Akdeniz ticaretiyle uğraştığından, İtalyan şehirleri zenginleşmişlerdi.

  Tarihsel Durumu: İtalya ; Roma, Yunan ve Hellen uygarlıklarının izlerini, ve birikimini taşıyan, zengin bir uygarlık merkeziydi.

  Siyasal Durumu: Şehir devletleri şeklindeki yaşamda, insanlar daha özgürdüler.

  Dinsel Nedenler: Roma, Hıristiyanlığın dinsel merkeziydi. Papa, bütün Avrupa’da etkili bir dini liderdi. Papa, Hıristiyanlarca ziyaret edilir ve kilise’ye bağışta bulunulurdu.

  İtalya ‘da Rönesans Hareketleri :
  1. Edebiyat Alanında :
  *İtalya’da Rönesans hareketleri, ” Hümanizma ” ile başlamıştır. ( Antikite edebiyatının incelenmesidir.)
  *Yunanca, Latince ve İbranice metinler, Eflatun, Napoli, Yeni,Roma Akademilerinde incelenmiştir.
  *Hümanizmanın öncüleri ; Dante, Petrark, Bokaçius’ dur. ( XIV.yy)
  *XV. ve XVI. yy.da, Makyavel, Gişarden, Ariyosto ve Tosso, Hümanizmanın önde gelen isimleridir.

  2. Güzel Sanatlar Alanında :
  a. Resim :
  *Anatomi Biliminin gelişmesi, perspektifin incelenmesi, insan vücuduna ve güzelliğe değer verilmesiyle resimde Rönesans doğmuştur.
  *İtalya’da zamanla üç resim okulu oluşmuştur. Venedik Okulu ; daha çok, manzara resmi yapmışlardır. ( Paysagiste) en önemli temsilcisi Tisiyen’ dir. Floransa Okulu ; İnsan vücuduna, perspektif ve Anatomi’ye değer vermişlerdir. Temsilcilerinden Ciyoto, İtalyan resmini, Bizans etkisinden kurtarmış ve resimde Rönesans’ın doğmasını sağlamıştır. Önemli temsilcileri, Leonardo da Vinci , Mikel Anj ( Mikelancelo ) dır. Roma Okulu ; Dini konuları işlemişlerdir.En önemli temsilcisi “Rafeal” ( Rafeal Sanzino ) dir.

  b. Mimarlık ;
  *Rönesans devrinin mimarları, ortaçağ mimarisi olan Gotik tarzını terk etmişler ve yeni bir mimari üslup oluşturmuşlardır.
  *En önemli temsilcileri ” Bramant ” ve ” Mikel Anj ” dır.

  c. Heykeltıraşlık :
  *Antik dönem heykellerinin incelenmesi ve kopya edilmesiyle heykeltıraşlık gelişmiştir.
  *En önemli temsilcileri ; Donatello, Giberti, Mikel Anj dır.

  Rönesans Hareketlerinin Diğer Avrupa Ülkelerine Yayılması :
  İtalya’ da başlayan Hümanizma ve Rönesans hareketleri; İtalya’nın Din ve Kültür merkezi oluşundan ve İtalya’nın Fransa,İspanya ve Almanya arasında paylaşılamaması nedeniyle çıkan İtalya Savaşlarının etkisiyle, batı Avrupa’ya yayılmıştır.

  Fransa’da Rönesans :
  Kralların etkisi ve çalışmalarıyla başlamıştır. Önemli temsilcileri ; Rable ( Rabelais ), Ronsar ( Ronsard ), Montaigne Hümanizmada. Piyer Lesko, Jan Bülan mimaride,Jan Gojon heykeltıraşlıkta, Fransuva Klue resimde.

  İngiltere’ de: En önemli temsilcisi, Hamlet-Otello-Romeo ve Jülyet’in yazarı Şekspir ( Shakespeare) dir.

  İspanya’ da: Don Kişot ‘un yazarı ” Cervantes ”

  Hollanda’ da: Ressam ” Rambrand ”

  Rönesans’ın Sonuçları :
  *Özgür düşünce ve yeni bir sanat anlayışı doğmuştur.
  *Skolastik Düşünceyi yıkmıştır. ( Hıristiyanlık dininin esasları ile Aristo felsefesinin kaynaştırılmasıyla oluşmuş, dogmatik, durağan düşünce biçimi )
  *Avrupa’da bilim Rönesans’ının doğmasına ortam oluşturmuştur.
  *Din ve İnanışlar üzerindeki etkisiyle, Reform hareketlerine yol açmıştır.

  Reform Hareketleri
  Your ads will be inserted here by

  Easy AdSense.

  Please go to the plugin admin page to paste your ad code.
  Avrupa’da Reform hareketlerinin başlamasında;

  *

  Bozulan Katolik Kilisesi’nin bazı zümrelerin çıkarlarına uygun hareket etmesi ve dini ticarete alet ederek Endüljans adlı af belgesi sayesinde zenginleşmesi
  *

  Hümanizm sayesinde Hristiyanlığın kaynaklarına inilerek temel ilkelerin ortaya çıkarılması
  *

  Kağıt ve matbaa sayesinde iletişimin gelişmesi
  *

  Rönesans döneminde yetişen özgür düşünceli aydınların Katolik Kilisesi’ni tenkid etmeleri
  *

  Dinî kitapların ulusal dillere çevrilmesi ve matbaa sayesinde bol miktarda basılması

  etkili olmuştur.

  Reform’un Sonuçları

  *

  Avrupa’da mezhep birliği parçalanmıştır. Katolik ve Ortodoks mezhepleri yanında Protestan, Kalvenizm ve Anglikanizm mezhepleri ortaya çıkmıştır.
  *

  Papa ve din adamları saygınlıklarını kaybetmişlerdir. Katolik Kilisesi yeni düzenlemeler yapmak zorunda kalmıştır.
  *

  Eğitim ve öğretim, kilisenin elinden alınarak laik eğitim anlayışı yaygınlaşmıştır.
  *

  Katolik Kilisesi’nden ayrılan ülkelerde kilisenin topraklarına ve mallarına el konulmuştur.
  *

  Papa engizisyon mahkemeleriyle Katolik Kilisesi’nin otoritesini devam ettirmeye çalışmıştır.
  *

  Protestan krallar ve prensler egemen oldukları bölgelerde din işlerinin mutlak hakimi haline gelmiştir.
  *

  Reform hareketleri sonucunda Avrupa’da oluşan siyasal ayrılıklar, Osmanlıların Avrupa içlerine ilerlemesini kolaylaştırmıştır.

  Rönesans ve Reform hareketleri Avrupa’da gelişmeyi önleyen engelleri ortadan kaldırmıştır.

  Avrupa’da yaşanan Reform hareketleri Osmanlı ülkesinde etkili olmamıştır. Osmanlı Devleti, hakimiyeti altında yaşayan Hristiyan halka din ve inanç yönünden geniş haklar tanımıştır. Osmanlı Devleti’nin Hristiyan halkı kilisenin suistimaline karşı koruması mezheplerin ve savaşların çıkmasını engellemiştir.+ Yorum Gönder
matbaanın rönesansın yayılma sürecine etkileri neler olmuştur,  matbaanın rönesansa etkisi,  matbaanın rönesansın yayılma sürecine etkileri,  matbaanin rönesans üzerindeki etkileri,  rönesansta matbaanın önemi
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 2 kişi