Doğal dengenin bozulmasının nedenleri

+ Yorum Gönder
Yudumla ve Soru(lar) ve Cevap(lar) Bölümünden Doğal dengenin bozulmasının nedenleri ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  Ziyaretçi


 2. 2
  İlk Yolcu
  Bayan Üye

  Cevap: Etrafımıza baktığımız zaman cıvıl cıvıl kuşlar, yemyeşil ağaçlar vb bir çok şey görürüz. Bütün bu hayvanlar, bitkiler, gökyüzü, toprak büyük bir denge içerisinde yaşar. Kısaca bu Dünya'nın sahip olduğu bu dengeye "doğanın dengesi" diyebiliriz.
  Yeryüzünden Güneş'in etkisiyle buharlaşan su molekülleri, gökyüzünde bulutları meydana getirirler ve bu bulutlar soğuk hava kitlesi ile karşılaşacak olursa yağmur, kar olarak yeryüzüne düşer. Düşen bu suların ve Güneş ışığının etkisi ile bitkiler yetişir.
  Bitkiler ot ile beslenen hayvanların yaşaması için gereklidir. Bu bitkileri yiyen hayvanlar yaşamlarını sürdürürler.
  Aynı şekilde bazı hayvanlarda et ile beslenip bitkileri yiyen hayvanları yerler ve yaşamlarını bu şekilde sürdürürler.
  İşte bu şekilde doğal hayatın kendi içerisinde süreklilik arz edip devam etmesine doğal denge adı verilmektedir.
  Var olan bu dengeyi maalesef ki akıllı olan insanoğlu bozmaktadır. Bunların başında ise daha fazla ürün almak için yapılan ilaçlama gelmektedir. Bu ilaçlar akarsular aracılığıyla Dünya'nın her tarafına ulaşmış, ilaçlamanın yapılmadığı kutuplarda bile bu ilaçlara rastlanılmaya başlanmıştır. Bu ilaçlamada canlıların yaşamını olumsuz şekilde etkilemiştir.
  Doğanın dengesini bozan diğer bir faktör ise parfümeri de ve bazı kimyasallarda kullanılan kloro-floro-karbon gazlarıdır. Bu gazlar, adına ozon denilen ve üç tane oksijenin birleşmesi sonucu oluşan moleküllerin bağ yapısını bozarak, ikili oksijen atomları haline getirmektedir. Böylece de ozon tabakası delinmiş olmaktadır. Ozon tabakasının delinmesi ile beraber Güneş'ten gelen zararlı ışınlar doğrudan canlıları kötü şekilde etkilemektedir.
  Doğanın dengesini bozan diğer bir faktör ise fabrika bacalarından ve evlerin bacalarından çıkan dumanlardır. Bu dumanlar havada sera etkisi oluşturmakta ve bu da havanın yaşanamaz derecede sıcak olmasına neden olmaktadır. Aynı zamanda bu dumanlar gökyüzüne çıkmakta ve yağan yağmurların asit karakterde olmasına neden olmaktadır, bu da canlıları ve yaşamı olumsuz yönde etkilemektedir.
  Araçların eksozundan çıkan dumanda yaşamı olumsuz etkilemektedir.
  Doğaya atılan pet şişeler ve çöplerde doğayı olumsuz etkilemektedir. Bir pet şişenin doğada parçalanması yüzlerce yıl olmakta, parçalanmanın zor olmasından dolayı doğada bu artıklar birikmektedir. Bu ise doğal dengeyi bozmaktadır.

  LÜTFİ ŞAHİN 3. 3
  Ziyaretçi
  Öncelikle Ben diyarbakırdan Kaan Bu Paylaşımın Çok İşe Yaradı Kardeşim Çok ama Çok saol 4. 4
  Ziyaretçi
  teknoloji bayağı ilerlemiş:)

 5. 5
  Ziyaretçi
  doğal dengenin bozulmasının sebepleri


  Doğal denge bozulmakta ve bunun acısını ise tüm canlılar benliklerinde yaşamaktadırlar. Bu bozulmaya neden olan en önemli etkenlerden birisi ise, daha fazla ürün elde etmek için insanların yapmış oldukları ilaçlamadır. Ürünlerini bilinçsizce ilaçlamanın sonucu olarak hem makro fauna ve hem de mikro fauna zarar görmekte, bunun yanında elde edilen bitkilerde de büyük dejenerasyonlar yaşanmaktadır. Böceklerin ortadan kalkması ile beraber, artık maddeler ortada kalmaktadır. İlaçlanan bitkilerin ise yapıları bozulmakta ve birer kanserojen ürün haline gelmektedirler. İlaçlama, sadece o bölgeyi etkilememekte, sular vasıtasıyla denizlere, okyanuslara ve hatta kutuplara kadar olan bir birikimin etkisi görülmektedir. İnsanoğlu yapmış olduğu bu bilinçsiz ilaçlama neticesinde canlıların biyolojik dengesini bozmakla kalmamakta, Dünya’nın da dengesini bozmaktadır. Gelişmiş ülkelerde organik tarım büyük ölçüde önem kazanmış ve kurtsuz elma yerine, üzerinde kurdu olan elma tercih sebebi olmuştur.
  Canlıların biyolojik dengesini bozan en önemli etkenlerden birisi de enerji ihtiyacını karşılamak üzere kurulan nükleer santrallerdir. Olan kazalar sonucu büyük oranda kanserli canlılar oluşmakta ve kazanın yakınlarındaki canlıların büyük kısmı ortadan kalkmaktadır. Nükleer santralden çıkan atık maddelerin ise yüzlerce yıl ortadan kalkmamaları ayrı bir sorun olarak ortaya çıkmaktadır. İfade tarzı itibariyle vereceğimiz bir örnek olarak Çernobil kazası yeterlidir. Bir çok canlıyı ve bu arada insanları etkileyen bu kazanın oluşturduğu tahribat hala devam etmektedir.
  Sobalarda ve kalorifer sistemlerinde yakılan kötü kalitedeki kömür ve diğer fosil yakıtların çıkarmış olduğu zehirli gazlarda hem canlıların ve hem de Dünya’nın dengesini bozmaktadır. Gazların atmosferde birikmesi sonucu sera etkisi oluşmakta ve bu da iklimlerin bozulmasına neden olmaktadır. Dolayısıyla da, canlıların tıkır tıkır işleyen mekanizmaları, bu dengesizlik nedeniyle zarar görmekte ve Dünya’nın ısınması sonucu yaşanmaz bir ifade tarzından bahsetmek mümkün olmaktadır.
  Filitre kullanmayan fabrikalardan çıkan Zaralı gazların etkisi de yabana atılmayacak kadar büyüktür. Hem bu gazlar ve hem de parfümeri sanayinde kullanılan gazların etkisi sonucu, üç oksijen molekülünün birleşmesi sonucu oluşan ozon dediğimiz yapı zarar görmekte ve bu da güneşten gelen zararlı ışınlar ile canlıları baş başa bırakmaktadır. Sera etkisini de ekleyecek olursak, ozon tabakasının delinmesi çok büyük ısınmalara ve ekolojik dengenin çok büyük oranda bozulmasına neden olmakta ve olacaktır da… Biriken zararlı gazların etkisi sonucu asitli yağmurlar yağmakta ve hem flora ve hem de fauna zarar görmektedir.
  Dengeyi bozan faktörleri daha yüzlerce madde de vermemiz mümkündür, ancak hepsinin bir yazıda ele almak zordur. Önemli olan ise olan dengenin bozulmaması ve bundan sonra insan olarak neler yapılabileceğinin platformlarda ele alınmasıdır. Unutulmamalı ki, bu Dünya atalarımızdan miras değildir, evlatlarımızdan aldığımız bir emanettir.

 6. 6
  Ziyaretçi
  aynen çok iyi düşündünüz

+ Yorum Gönder
doğal dengenin bozulmasının nedenleri,  doğal dengenin bozulması,  ekolojik dengenin bozulması,  ekolojik dengenin bozulma nedenleri,  doğadaki dengenin bozulmasında insanların etkisi nedir
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 3 kişi