Eğitim ile milli kültür arasındaki ilişki nedir

+ Yorum Gönder
Yudumla ve Soru(lar) ve Cevap(lar) Bölümünden Eğitim ile milli kültür arasındaki ilişki nedir ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  Ziyaretçi


 2. 2
  Gizliyara
  Frmacil.com

  Cevap: eğitim ile milli kültür arasındaki ilişki nedir

  Milli kültür ile dil arasındaki ilişki nedir


  millet deyince ortak anenelere( örf, adet ) sahip aynı şeylerden hüzünlenip aynı şeylere sevinen insanların topluluğudur peki bizlerin duygulara beraber gülüp beraber hüzünlenmek için ne olması gerek, anlaşmak tabikii bu anlaşmanın ana maddesi bilindiği gibi, dildir dil, milleti bütünler bu açıdan söylersek dil bir milletin tamamlayıcı unsurudur diyebiliriz önem bakımından sıraladığımızda tabiki dil en baş sıralarda gelir çünkü dille en başta temel atılır bu temellere örnek verirsek 1) çocukluktan ergin yaşa ya da daha ileri yaşlara kadar , yazımın başında yazdığım gibi; kültürü; oturmayı kalkmayı, konuşmayı, susmayı, adetleri, kısaca; kendi yoplumunda geçerli olan ve belki bir ömür faydası olacak kuralları öğretir ( ) ve bunların hepsi ortak bir dille olur buradan anlaşılacağı gibi dil bir milleti millet yapan en önemli unsurlardandır fakat başka bir konuda var ki , dil mi milleti, milletmi dili belirler

  Bugün millet denilince dilce, kültürce, politik ekonomik ve tarihî kader bakımından, ortaklığı bulunan, bunun böyle ol-duğuna inanan, bunun bilincinde olan, aynı topraklar üstünde yaşayan, insan topluluğu anlaşılır Dil, bir milleti meydana ge-tiren öğelerin başında gelir Dil, bir toplumun fertlerini birbirine kenetleyerek, onları düşünce, duygu, zevk, mantık, felsefe, çıkar (menfaat), ahlâk birliği etrafında toplar, topluma millet olma niteliğini kazandırmada rol oynar; millî benliği koruyarak onun yok olmasını ve başkalaşmasını önler
  Dil, bir milleti meydana getiren biricik ve birinci etmen (faktör) değildir Etmen kelimesi burada milleti meydana ge-tiren belli başlı şartlardan, güçlerden etkenlerden biri an-lamındadır Millet kavramının yukarıdaki tanımından da an-laşılacağı gibi, milleti meydana getiren çeşitli etkenler vardır Zaten dilin mi milleti, milletin mi dili belirlediği konusunda ya-pılan araştırmalar, herhangi birisine öncelik tanınamayacağını göstermiştir Milletlerin karakterlerini dilin dışında belirleyen etkenler de vardır Töreler, âdetler, hukuk, ekonomi, sanat, coğrafya, tarih gibi etkenler milletlerin karakterlerinin be-lirlenmesinde önemli roller oynar Her şeyden önemlisi millet olmak, millet olmanın bilincini duymaktır Bu bilinç belirli bir olgunluğu da gerektirir Bu bakımdan millet, yalnızca yaşayanların birliği beraberliği değildir Yaşamış olanların, yaşayacakların da bir-liği beraberliği demektirŞarkılarla, türkülerle, destanlarla, şiirlerle, masallarla nesiller birlikte sevinir, birlikte üzülür, birlikte gurur duyarlar Milletler, zaman içinde tarihî bir gelişimin eseridirler Diller de milletlerle birlikte gelişen, onun ayrılmaz parçasıdır Dil, milleti oluşturan etmenleri birbirine bağlar, bunlar ara-sında adetâ çimento vazifesi görür
  Milletlerin her bakımdan değişip gelişmeleri, dilleriyle yakından ilgilidir Bu ilişki üzerinde dil ve kültür konusunda du-rulacaktır+ Yorum Gönder
eğitim ile milli kültür arasındaki ilişki,  eğitim ve milli kültür arasındaki ilişki
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 2 kişi