Canlıların temel bileşenleri nelerdir

+ Yorum Gönder
Yudumla ve Soru(lar) ve Cevap(lar) Bölümünden Canlıların temel bileşenleri nelerdir ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  Ziyaretçi

  Canlıların temel bileşenleri nelerdir

 2. 2
  Suskun Karizma
  Özel Üye

  Cevap: Canlıların Temel Bileşenleri Nelerdir Hakkında Bilgi


  Canlıların temel bileşenleri nelerdir

  İnorganik Moleküller Organik Moleküller

  Su, asit, baz, tuz ve mineraller, karbonhidratlar, yağlar, proteinler, enzimler, vitaminler ve nükleik asitler

  CANLILARDAKİ İNORGANİK BİLEŞİKLER:İnorganik bileşikler canlılar tarafından sentezlenemeyip dışarıdan hazır olarak bulunan maddelerden alınan bileşiklerdir Canlılar mineral, su, karbondioksit gibi inorganik bileşikleri dışarıdan almak zorundadır

  SU: Canlılar için çok önemli bir moleküldür hücrelerin hayatsal faaliyetlerini sürdürebilmesinde önemi büyüktür Bir insanın günlük su gereksinimi 15lt ile 25lt arasıdır Canlıların %65 ile %95'i sudur İnsanda ortalama %65, tohumlarda %5 ile %15 arası, su bitkilerinde ise %98'e kadar çıkar İnsan yaşlandıkça vücuttaki su miktarı azalır Su yeşil bitkilerde fotosentez olayı için gereklidir

  6H2O + 6CO2 C6H12O6 + 6O2

  Yeşil bitkiler suyla karbondioksiti birleştirerek besin ve oksijen üretirler

  SUYUN GÖREVLERİ:
  1)Kimyasal tepkimelerin hücrede gerçekleşmesi için gerekli bir çözücüdür
  2)Besinlerin sindirimini sağlar(hidroliz)
  3)Maddelerin taşınmasında önemlidir
  4)Zaralı atıkların seyreltilmesi ve vücuttan atılmasını sağlar
  5)Vücut ısısını düşürür
  6)Fotosentezde kullanılır

  ASİTLER: Su içinde çözündüğü zaman H iyonu veren bütün maddelere asit denir Asitlerin iki ayıracı vardır; fenol kırmızısı > sarı, mavi turnusol > kırmızı yaparlar

  BAZLAR: Su içinde çözündüğü zaman OH iyonu veren bütün maddelere baz denir Bazların ayıracı,
  kırmızı turnusol > kırmızı yaparlar

  ASİT-BAZ DENGESİ: Asit baz dengesi ortamın H iyonu yoğunluğunun negatif logaritması asitliğin, OH iyonunun negatif logaritması bazikliğin derecesini verir Bu değer pH ile gösterilir PH 7 nötr, pH 7-0 arası asitlik, pH7-14 arası bazik özellik artar PH değeri organizma için çok önemlidir Biyokimyasal tepkimelerin gerçekleşmesi için pH değerinin belirli bir değerde sabit kalması gerekir Ör: insan kanının pH'ı 74 tür fakat bu değer 7 veya 78 e çıkarsa insan ölür

  TUZLAR: Asitlerle bazlar karıştırıldığında asidin H iyonu bazın OH iyonu ile birleşerek tuz oluşturur ve su açığa çıkar

  Ör: Hücrenin içinde ve hücreler arası sıvıda çeşitli minarel tuzları vardır Bunlar hayatsal faaliyetlerin gerçekleşmesinde önemli rol oynar

  MİNARELLER: Mineraller hücrede protein, yağ, karbonhidrat gibi organik moleküllere bağlı oldukları gibi tuz halinde serbest olarak bulunabilirler Ayrıca enzim hormon vitaminlerin yapısınada katılırlar

  MİNERALLERİN GÖREVLERİ:
  I Kanın osmotik basıncını ayarlar
  II kas kasılmalarında etkilidir
  III Sinirsel uyartıların iletilmesinde rol oynarlar
  IV enzimlerin yapısına katılarak katalizör görevi yapar

  VÜCUDUMUZDA BULUNAN ÖNEMLİ MİNERALLER

  Kalsiyum(Ca):
  1 vücutta en fazla bulunan mineraldir Fosforla birlikte kemik ve dişlerin yapısına katılır
  2 kasların kasılmasında etkilidir
  3 sinirsel uyartıların iletilmesinde rol oynar
  4 kanın pıhtılaşması için gereklidir
  5 enzimlerin etkisini arttırır

  Süt ve süt ürünlerinde ve koyu yapraklı yeşil bitkilerde bulunur Besinlerle aldığımız vücutta emilebilmesi için D vitamini gereklidir D vitamini yetersizliğinde çocuklarda raşitizm yetişkinlerde ide osteomalizm hastalıkları görülür

  FOSFOR(P):
  1 Vücutta en bol bulunan minerallerle birlikte kemik ve dişlerin yapısına katılır
  2 nükleik asitlerin yapısını oluşturur
  3 Yağ protein karbonhidrat gibi moleküllerin yapısına katılır

  SODYUM VE KLOR (Na/Cl) :
  1 Hücre içi ve dışı sıvılarda bulunurlar
  2 dokularda suyu tutarak vücudun su dengesini sağlar
  3 kas kasılmasında etkilidir
  4 sinirsel uyartıların iletilmesinde rol oynar

  POTASYUM (K) :
  1 Sodyumla birlikte vücut sıvılarında bulunur ve hücrelerin çalışmasını kontrol eder
  2 Hücreler arası sıvı ile hücre sıvısı arasında potasyum oranı vardır Bu sayede sinirsel uyartıların iletimi, aktif taşıma gibi birçok hayatsal faaliyet meydana gelir

  DEMİR (Fe) :
  1 Kan dokuda bulunan alyuvar hücrelerindeki hemoglobinin yapısına katılır
  2 demir yetersizliğinde hemoglobin yapılamayacağı için anemi denilen hastalık görülür
  3 Kas proteinlerinin yapısında bulunur
  Karaciğer, dalak, kırmızı kemik iliğinde bol bulunur

  İYOT (I) :
  1 Tiroid bezinin salgısı olan tiroksin hormonunun yapısına katılır
  2 tiroksin hormonunun az salgılanması tiroid bezinin büyümesine sebep olur bu hastalığa basit guatr denir
  Karalahanayı çok tüketen insanlarda tiroid bezi iyot bağlayamadığından guatr hastalığı çok görülür Ayrıca içme suları ve sofra tuzlarındaki iyot eksikliği de guatra sebep olur

  MAGNEZYUM (Mg) : Kemik ve dişlerin yapısında bulunur

  FLOR (F) : Dişlerin yapısında bulunur, azlığında diş çürümesi çokluğunda diş sararması görülür

  BAKIR (Cu) : Enzimlerin yapısını oluşturur

  SÜLFAT (SO4) : Kas proteinlerinin yapısına katılır

  CANLILARDAKİ ORGANİK BİLEŞİKLER

  ENERJİ VERİŞ SIRASINA GÖRE: Karbonhidrat > yağ > protein

  ENERJİ TAŞIMA KAPASİTESİNE GÖRE: Yağ > protein > karbonhidrat

  YAPI MADDESİ OLUŞLARINA GÖRE: protein > yağ > karbonhidrat

  Karbonhidratlar

  MONOSAKKARİTLER DİSAKKARİTLER POLİSAKKARİTLER
  3C -> Trioz
  4C -> Tetroz
  5C -> Pentoz
  6C -> Heksoz
  Monosakkarit + Monosakkarit -> Disakkarit

  nGlikoz -> Polisakkarit + (n-1)su

  Monosakkaritlerin başlıcaları; 5C -> Pentoz, 6C -> Heksoz, Riboz, Deoksiriboz, Glikoz, Fruktoz, Galaktoz (Kan Şekeri ve (Meyve ve (Sütte Bulunur) Üzüm Şekeri) Bal Şekeri)

  MONOSAKKARİTLERİN GENEL ÖZELLİKLERİ:
  1 Suda çözünürler
  2 Tatlı oldukları için basit şekerler de denir
  3 Daha küçük yapı birimlerine parçalamazlar(Hücre zarından kolay geçerler)
  4 Karbon sayısı 3-8 arası değişir Biyolojik önemi olanlar pentoz ve heksozdur

  DİSAKKARİTLERİN GENEL ÖZELLİKLERİ:
  1 İki monosakkaritten oluştukları için çift şekerler de denir
  2 İki monosakkarit birleşirken aralarında kurulan bağa glikozit bağ, bu olaya glikozitleşme denir
  3 İnsan ve hayvanların besin olarak aldıkları disakkaritler monosakkarite dönüştükten sonra hücre zarından geçebilir
  4 Biyolojik önemi olan disakkaritler maltoz, sükroz ve laktozdur

  POLİSAKKARİTLERİN GENEL ÖZELLİKLERİ:
  1 Kompleks şekerlerdir
  2 Çok sayıda monosakkaritin dehidrasyonu ile oluşur
  3 Yapı birimi glikozdur Glikoz moleküllerinin farklı şekillerde bağlanmasıyla değişik polisakkaritler oluşur
  4 Canlılarda bulunan önemli polisakkaritler nişasta, glikojen, selüloz ve kitindir

  nGlikoz -> Nişasta + (n-1)Su
  nGlikoz -> Glikojen + (n-1)Su
  nGlikoz -> Selüloz + (n-1)Su
  nGlikoz -> Kitin + (n-1)Su

  NİŞASTA: Bitkisel depo maddesidir Çok sayıda glikoz molekülünün dehidrasyonuyla oluşur Bitkilerde fotosentezle üretilen glikoz nişastaya dönüştürülerek kök, gövde, tohum, meyve gibi kısımlarda depolanır Besinlerle alınan nişasta sindirim sisteminde hidrolize uğratılarak glikoza dönüştürülür ve hücre zarından geçebilir Ayıracı ise iyottur

  GLİKOJEN: Hayvansal depo maddesidir Çok sayıda glikozun karaciğer ve kas hücrelerinde depo edilmiş halidir Kanda glikoz oranı düştüğü zaman karaciğerdeki glikojen glikoza dönüştürülerek kana verilir Hayvansal nişasta olarak da adlandırılabilir

  SELÜLOZ: Bitkisel yapı maddesidir Hücre çeperinin yapısını oluşturur İnsanlar selülozdan enerji sağlayamazlar çünkü selülozu parçalayan enzim yoktur Otçul hayvanlarda sindirim sisteminde bulunan bakteriler selüloz enzimi taşıdıklarından bu canlılar selülozu enerjiye çevirebilirler Çok sayıda glikoz molekülünün birbirine ters dönerek bağlanmasıyla oluşur

  KİTİN: Yapısı selüloza benzer Omurgasız hayvanlarda iskeleti oluşturur Örneğin böceklerde dış iskeleti oluşturur
+ Yorum Gönder
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 4 kişi