Müzelerin Turizm Açısından önemi Nedir

+ Yorum Gönder
Yudumla ve Soru(lar) ve Cevap(lar) Bölümünden Müzelerin Turizm Açısından önemi Nedir ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  Ziyaretçi


 2. 2
  İlk Yolcu
  Bayan Üye

  Cevap: müzelerin turizm açısından önemi nedir


  Dünya genelinde özellikle turizm endüstrisine yönelik tüketici eğilimlerinde meydana gelen değişmeler, müzelerin işlevlerinin yeniden sorgulanmasını sağlamıştır. Günümüzde müzeler tarihi değeri olan eserleri sergileyerek, ziyaretçilere nostalji ile karışık görsel zevkler vermenin ötesinde; bulundukları bölgenin iktisadi gelişimine katkı sağlayan bir misyonu da üstlenmeye başlamıştır. Bu misyon, günümüzde müzelerin durağan yapısını geride bırakarak kendi ayakları üzerinde durmayı başarabilen ve farklılıklarla insanlara sadece görsel zevkler değil, bunun yanında farklı şeyleri görebilmeyi ihtiyaç olarak hissedebilme duygusunu veren,yeni bir vizyona sahip yeni nesil müzeler diyebileceğimiz Kent Müzelerinin ortaya çıkmasını sağlamıştır. Öyle ki; yapılan araştırmaların sonuçları da; dünyada insanların farklı kültürleri, bölgeleri tanımaya yönelik ilgi ve isteklerinin artmış olduğunu ortaya koymaktadır.

  İnsanların seyahat planları içerisinde kültürel, tarihi ve arkeolojik değerleri görme isteğinin oranı 1980’li yıllarda % 2.7 iken, 1990’lı yıllarda % 50’lere çıkmıştır. Yine insanların gidecekleri yerlerin kültürü hakkında bilgi sahibi olma isteği 1980’li yıllarda % 48 iken 1990’lı yıllarda % 88’e yükselmiştir (Silberberg, 1995:364). Bu sonuçlar geleceğe yönelik turizm stratejilerinin belirlenmesinde tarihi, kültürel ve etnografik değerlerin yadsınamayacak öneme sahip olduğunu göstermektedir.

  Tarihi ve kültürel değerlerin bir arada bulunabildiği mekanlar olan müzeler; 19. yüzyıldan beri gösterişli evler olmanın yanında, toplumda saygı duyulan, toplumun seçilmiş enstitüleridir (Özkoç ve Duman, 2007:127). Müzeler; sergiler, etkinlikler, yayınlar ve araştırmalar yoluyla “kültürel yönelimli bir kamu alanı” oluşturmaktadırlar. Bu kurumsal çerçevede, yerel yönetimlerin ve bölgelerin sorunları, umut vadeden geleceğe dönük planların teşvik edilebileceği tarzda ele alınmaktadır. Müzeler, toplumsal ve ekonomik bir anlayışla kentsel yeniden yapılanma ve ekonomik yeniden örgütlenme tartışmalarına katkıda bulunmaktadırlar (Kramer, 2001:34).

  Müzelerimizin toplam sayısı başka bir çok ülkeye göre çok sınırlıdır. Ülkemizde toplam müze sayısının yüze yakını Kültür Bakanlığına bağlı, bir o kadarı da özel müzeler olmak üzere 200 civarındadır. Bu sayı New York, Paris, Londra gibi tek bir metropol kentte bulunan müze sayısında daha düşüktür. Üstelik müze çeşitlenmesi de çok dar bir yelpazeden oluşmaktadır; arkeoloji müzeleri, saray müzeleri ve etnografya müzeleri dışında kalan büyük müze sayısı iki elin parmaklarını aşmamaktadır. Son yıllarda çeşitli sermaye gruplarının kendi reklam tanıtım faaliyetlerinin de bir parçası olarak hız verdikleri müzecilik çalışmaları sanat müzeciliğine yeni bir nefes getirmiş olmakla birlikte, bu yaygınlığın yaygınlaşma gücü çok kısıtlı kalmıştır (Silier, 2007:14). 3. 3
  İlk Yolcu
  Bayan Üye
  Kent Müzelerinin kurulması, kültürel turizmin gelişimine katkı sağlayacaktır. Müzelerin vücuda getirildiği bölgelerde unutulmuş veya unutulmaya yüz tutmuş tarihi, kültürel, etnografik ve folklorik bir çok eserin bir araya getirilmesini sağlayacaktır. İlgi ve meraklar doğrultusunda dizayn edilmiş olan müzeler farklı bölgelerden ziyaretçilerin müzeye akışını kolaylaştıracaktır. Müzenin oluşturulduğu bölgede turizm canlanmasına sebep olabilecektir. Yerel değerlerin yaşatılmasına destek veren Sivil Toplum Kuruluşlarının, derneklerin, özel veya kamu kurum kuruluşlarının bir araya getirilmesini sağlayacaktır. Bölge insanının birlik ve beraberlik duygularına katkı sağlayacaktır. Bölgesel barışı ve dolaylı olarak ulusal barışı kuvvetlendirecektir. Farklı kültürlere ait eserlerin sergilenmesi kültürel diyalogu güçlendirecektir. Kültürel diyalogların artması kitleler arasında iletişimin güçlenmesine sebep olacaktır. Bu durum hem uluslar arası hem de ulusal anlamda turizm canlanmasının kaynağını teşkil edecektir. Barış ve güven ortamının ortaya çıkması özellikle ülkelerin dış turizme ait paylarının artmasında da etkili olacaktır.
  Kent Müzeleri kurulmuş oldukları yörenin insanına ticari anlamda yeni alternatifler üretme şansı verecektir. Bu durum hem üretim hem de pazarlama bakımından o bölge insanına maddi kazanç olarak geri dönebilecektir. Kent müzelerinin kurulması ve müze içerisinde kent belleklerinin oluşturulması bu müzelerin akademisyenler, araştırmacılar ve lisansüstü öğrencileri tarafından da ilgi görmesini kolaylaştıracaktır. Kent müzeleri kurulmuş oldukları bölgenin, ilin veya ilçenin, hatta köyün tanıtımını yapacaklardır.Kültür turizmi için önemli olan bu mekanlar kıyı bölgelerinde kurulduklarında “deniz, kum, güneş” turizmi için bölgeye gelen turistlerin ziyaret edeceği mekanlardan biri olabilecektir. Bu bağlamda Kent müzelerinin kurulabilmesi için mevcut yasal süreçteki zorluklar asgariye indirgenebilmelidir. Bu tür çalışmalarda bulunacak kurumlara kredi ve teşvikler sağlanabilmelidir.
  Yükseköğretimde kent müzelerinin kurulması, işletilmesi ve yönetimi üzerine eğitim veren lisans ve ön lisans programları oluşturulabilmelidir. Turizmle iç içe olan bu mekanların kurulması ve işletilmesi ve yönetimine yönelik programlar, Turizm ve Otel İşletmeciliği yüksekokullarının bünyesinde tahsis edilmelidir. Bu konuda uzman kişiler yetiştirilerek, kent müzesi kurmayı amaçlayan kamu kurum ve kuruluşlarına, özel teşebbüslere rehberlik yapılmalıdır. Bu sayede tarihi ve kültürel dokunun istismar edilmesine de mani olunmalıdır. Kent Müzelerinin tanıtımı ve gezdirilmesine yönelik tur rehberleri yetiştirilmeli ve bu rehberler müze kadrolarında görevlendirilmelidir. İl Kültür Turizm Müdürlükleri kent müzelerinin kurulması ve bu doğrultudaki çalışmaların yürütülmesinde iyi bir destekçi, bilinmeyen noktalarda ise danışman olabilmelidir. İl mülki idarecileri ve yerel yöneticiler bu konuda bilinçlendirilmeli bu kurumların kurulması ile şehirlerin kazanacağı avantajlar hakkında bilgilendirilmelidir. Özellikle turizm açısından bir canlanma sağlayacak bu mekanların kurulması ve sağlayacağı katkılar hakkında bilgiler ise sanat tarihçileri, kent tarihçileri ve turizmcilerden oluşturulmuş birimler tarafından verilebilmelidir.+ Yorum Gönder
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 3 kişi