Devlet Hastanesi Görevi Nelerdir

+ Yorum Gönder
Yudumla ve Soru(lar) ve Cevap(lar) Bölümünden Devlet Hastanesi Görevi Nelerdir ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  Ziyaretçi


 2. 2
  Forumacil
  Özel Üye

  Cevap: Devlet Hastanesi Görevi Nelerdir

  Devlet Hastanesi Görevi Nelerdir ilgili bilgi


  MADDE 9 – (1) Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumunun merkez hizmet birimleri ve görevleri şunlardır.

  a) Hastane Hizmetleri Başkan Yardımcılığı:

  1) Kuruma bağlı hastane, ağız ve diş sağlığı merkezleri ve benzeri sağlık kuruluşlarının açılması, işletilmesi, birleştirilmesi, ayrılması, nakledilmesi ve kapatılması işlemlerini yürütmek.

  2) Kamu hastane birliklerinin kuruluş işlemlerini yürütmek, işletilmesini ve koordinasyonunu sağlamak.

  3) Sağlık kuruluşlarında özel nitelikli sağlık hizmetleri ile ilgili işlemleri yürütmek.

  4) Sağlık hizmet sunumunu nitelik açısından değerlendirmek.

  5) Sağlık kuruluşlarında hasta hizmetleri ile sağlık otelciliği hizmetlerini düzenlemek.

  6) Kamu hastanelerinin yatırımlarının takibini, donanım, ödenek ve tedarik planlamasını yapmak.

  7) Hasta hakları, hasta ve çalışan güvenliğinin belirlenen standart ve düzenlemelere uygun olarak yürütülmesini ve kurumsallaşmasını sağlamak.

  8) Kurum Başkanı tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.

  b) Finans Hizmetleri Başkan Yardımcılığı:

  1) Kamu hastane birliklerinin ve sağlık kuruluşlarının stoklarını izlemek, analiz etmek ve değerlendirmek.

  2) Sağlık kuruluşlarının döner sermaye bütçe ve muhasebe işlemlerini düzenlemek, yürütülmesini sağlamak.

  3) Sağlık kuruluşlarının tedarik yöntemleri konusunda düzenleme yapmak.

  4) Sağlık kuruluşlarının gelirlerini izlemek, analiz etmek ve gelir artırıcı düzenlemeler yapmak.

  5) Sağlık kuruluşlarının tıbbi cihaz ihtiyaçlarının planlamalara uygun olarak merkezi alımla karşılanması ve buna ilişkin ihale süreçleri ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek.

  6) Kurum Başkanı tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.

  c) İzleme, Ölçme ve Değerlendirme Başkan Yardımcılığı:

  1) Bireysel ve yönetici performans kriterleri ve hedeflerini belirlemek ve değerlendirmek.

  2) Sağlık kuruluşlarında performansa dayalı ek ödeme uygulamalarını düzenlemek, izlemek ve değerlendirmek.

  3) Sağlık kuruluşlarının finansal kaynaklarının kullanımını izlemek.

  4) Hizmetlerin maliyet analizi ve fiyatlandırılmasına ilişkin görüş oluşturmak ve öneride bulunmak.

  5) Sağlık kuruluşlarını ve hizmet sunumunu verimlilik açısından değerlendirmek.

  6) Sağlık kuruluşları ve hizmetleriyle ilgili istatistikî çalışmaları yürütmek, analiz ve değerlendirme yapmak.

  7) Sağlık insan gücü planlaması, izleme ve değerlendirmesi yapmak.

  8) Kurum Başkanı tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.

  ç) İnsan Kaynakları Başkan Yardımcılığı:

  1) Atama, nakil ve sözleşme işlemleri ile diğer personel hareketlerini düzenlemek ve yürütmek.

  2) Personelin özlük, terfi, emeklilik ve benzeri işlemlerini yürütmek.

  3) Kadro standartları iş ve işlemlerini yürütmek.

  4) Personelin hizmet içi eğitimlerini yürütmek.

  5) Kurum Başkanı tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.

  d) Destek Hizmetleri Başkan Yardımcılığı:

  1) 5018 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde kiralama ve satın alma işlemlerini yürütmek, temizlik, güvenlik, aydınlatma, ısıtma, onarım gibi destek hizmetlerini yürütmek, yürütülmesini sağlamak.

  2) Taşınır ve taşınmazlarına ilişkin işlemleri ilgili mevzuatı çerçevesinde yürütmek.

  3) Sosyal hizmetler ile sivil savunma ve seferberlik hizmetlerini planlamak ve yürütmek.

  4) Genel evrak ve arşiv faaliyetlerini düzenlemek ve yürütmek.

  5) Bilgi sistemleri ve iletişim teknolojileri ile ilgili işlemleri yürütmek.

  6) Basın ve halkla ilişkilere yönelik faaliyetlerini planlamak ve yürütmek.

  7) Kurum Başkanı tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.
+ Yorum Gönder
devlet hastanesinin görevleri nelerdir,  devlet hastanesi görevi nedir,  hastanenin görevi,  devlet hastanesi gorevleri,  devlet hastanelerinin görevleri
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 3 kişi