Depo Ve Stok Yönetiminin işletme Açısından önemi Nedir

+ Yorum Gönder
Yudumla ve Soru(lar) ve Cevap(lar) Bölümünden Depo Ve Stok Yönetiminin işletme Açısından önemi Nedir ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  Ziyaretçi

  Depo Ve Stok Yönetiminin işletme Açısından önemi Nedir

 2. 2
  Galus
  Özel Üye

  Cevap: işletme açısından büyük öemi olan stok ve depolama işlemi belli yöntemler vardır bu yöntemleri uygulamak ve gerektiği gibi haraket etmek kazanç ve iyi bir gelir elde edilebilir.


  STOKLARIN YÖNETİMİ

  Finans yöneticisi stoklara mümkün olduğunca az sermaye yatırmak ister, böylece fonları başka yerlerde kullanabilmeye çalışır. Fakat aynı zamanda işletmenin üretim ve pazarlama fonksiyonlarının da aksamasına yol açmayacak kadar stok bulundurması gereklidir. Bu iki husus arasında denge kurmaya çalışır.

  A) ÖNEMİ
  Bir firmada stokların yönetimi en az şu iki sebeple büyük dikkat gerektirir:
  1.Stoklar bazı endüstri kollarında toplam aktiflerin önemli bir bölümünü oluştururlar.
  2.Stokların likiditesi diğer döner değerlere göre daha düşük olduğundan, stok yönetiminde yapılan hataların düzeltilmesi zaman alabilir ve pahalıya mal olur.

  B) İŞLETMELERDE STOK TUTARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER
  1.Hammadde Stokunu Etkileyen Faktörler:
  a) Gelecek dönemde üretimi planlanan mamul miktarı: Planlanan mamul miktarı arttıkça hammadde stoku da artacaktır.
  b) Hammadde temininin mevsimlik oluşu(meyve suyu-şeker): Hammadde sağlamanın mümkün olduğu mevsimlerde hammadde stokları artacaktır.
  c) Üretimin hammadde yokluğu nedeniyle gelecek dönemlerde kesintiye uğramaması için bulundurulması gereken emniyet stoku.
  Emniyet stokunu etkileyen hususlar:
  ca) Hammaddenin belirli bir fiyattan istenildiğinde tedarik imkanı: Hammadde stoklarını azaltıcı yönde etki yapar.
  cb) Satıcı firmaların hammadde tesliminde gösterdikleri titizlik: Hammadde stoklarını azaltıcı yönde etki yapar.
  cc) Hammaddenin sağlandığı kaynak sayısı: Hammadde sağlanan kaynak sayısı arttıkça bulundurulacak hammadde stoku azalır.
  cd) Firmaların ulaştığı dikey bütünleşme derecesi: Dikey bütünleşmenin artması bulundurulacak hammadde stoklarını azaltır.
  ce) İkame imkanların varlığı: İkame imkanlarının artması bulundurulacak hammadde stoklarını azaltır.
  cf) Üretimin kesintiye uğraması nedeniyle uğranılacak zararın tutarı: Bu nedenle müşteri siparişlerinin yerine getirilmesinde oluşacak aksamalar müşteri kaybı ve maliyet artışına neden olacaksa, bu durum işletmeyi daha fazla hammadde stoku bulundurmaya yöneltebilir.
  d) Büyük alımlardan sağlanacak tasarruf(Miktar ıskontosu, ulaştırma masraf tasarrufu): Bu durum daha fazla hammadde stokuyla çalışmaya neden olur.
  e) Hammadde fiyatları hakkında bekleyişler: Fiyat düşüşü ihtimali daha az hammadde stokuna, fiyat yükselişi beklentisi ise daha fazla hammadde stokuna yol açar.
  f) Satın alma ve stok kontrolünde etkinlik: Hammadde stoklarının azalmasına imkan verir.
  g) Hammaddenin dayanma süresi: Hammadde dayanma süresinin kısalığı daha az stoka, aksi durum daha fazla stoka yol açar.
  h) Stok tutma maliyeti: Stok tutma maliyetleri yükseldikçe bulundurulacak stok miktarı azalır.
  i) Mali imkanların genişliği ve maliyeti: Mali imkanların geniş ve maliyetinin düşük olması daha fazla stok bulundurmaya imkan verir.
  j) İşletmenin depolama kapasitesi: Depolama kapasitesinin büyüklüğü daha fazla stok bulundurma imkanı verir.

  2.Yarı Mamul Stokunu Etkileyen Faktörler:
  a) İmalat sürecinin teknik niteliği ve uzunluğu: İmalat süreci uzadıkça bulundurulacak yarı mamul stoku artar.
  b) İmalat sırasında yaratılan katma değer: Yaratılan katma değer büyüdükçe yarı mamul stoku artar.
  c) Üretim faaliyetinin devamlılığı: Üretim faaliyetinin devamlılığının aksaması bulundurulan yarı mamul stoklarını artırır.
  d) Üretim miktarı: Üretim miktarı arttıkça yarı mamul stokları da artar.

  3.Mamul Stokunu Etkileyen Faktörler:
  a) Satış hacmi: Uzun dönemde doğru orantılı. Kısa dönemde üretimi satışlara göre ayarlayabilme ile ilişkili.
  b)Talebin mevsimlik oluşu: Stoklar, talebin durgun olduğu mevsimlerde artar, canlı olduğu mevsimlerde azalır.
  c)Hammadde alımının mevsimlik oluşu: Hammadde alım mevsiminde üretimin çok yükselmesi gerekir. Bu da mamul stok miktarını artırır.
  d) Piyasadaki rekabet koşulları: Rekabetin şiddetli olması mamul stok miktarını artırır.
  e) Satış bölgelerinin adedi ve dağınıklığı: Satış bölgeleri çoğaldıkça mamul stok miktarı artar.
  f) Üretimin sipariş üzerine veya piyasa için yapılması: Sipariş üzerine üretimde mamul stoku ihtiyacı pek yoktur. Piyasa için üretim yapan işletmeler mamul stoku ihtiyacındadır.
  g)Mamulün fiziki özellikleri ve stok tutmanın taşıdığı risk: Bozulma,moda,fiyat düşmesi gibi riskler daha az stok tutma eğilimi yaratır.
  h) Üretim çeşitliliği: Üretim çeşidi arttıkça mamul stokları da artar.
  i) Stok tutmanın maliyeti ve firmanın finansman imkanları: Maliyet yükseldikçe ve finansman imkanları daraldıkça bulundurulacak mamul stoku miktarı azalır.
  j) İşletmenin depolama imkanları: Depolama imkanları daraldıkça, mamul stok miktarı azalır.
  C)STOKLARA YAPILACAK YATIRIMIN OPTİMUM TUTARININ TAYİNİ
  Bunu belirleyecek başlıca faktörler şunlardır:
  1.Stok Tutmanın Gerektirdiği Giderler
  a)Sermaye maliyeti
  b)Depolama giderleri: Kira,amortisman,bakım,ısıtma,soğutma v.s.
  c)Stok hizmet giderleri: İstif,yükleme,boşaltma v.s.
  d)Sigorta giderleri
  e)Stok tutma riski: Bozulma,moda değişmesi,fiyat düşüşü v.s.
  f)Çalınma ve kaza nedeniyle uğranılan kayıplar


  2.Sipariş Giderleri
  a)Uygun satıcı bulmak için yapılan giderler
  b)Sipariş için yapılan hizmet giderleri: Sekreterlik,yazışma,haberleşme v.s.
  c)Ekspertiz giderleri :Alınacak malların niteliklerinin belirlenmesiyle ilgili giderler.
  d)Yararlanılmayan miktar iskontosu

  3.Stok Yetersizliğinin Doğuracağı Kayıplar
  a) Yeterli mamul stoku bulunmaması nedeniyle karlı satış fırsatlarının kaçırılması.
  b)Hammadde yetersizliği sebebiyle üretimin kesintiye uğramasının neden olduğu zararlar
  c)Müşteri siparişlerinin zamanında yerine getirilememesi nedeniyle, tazminat, zarar ve ziyan ödemeleri
  d)Müşterilerin güvenin yitirilmesi
  Stoklara yapılacak yatırımın optimum tutarının belirlenmesinde bu faktörlerden bazısını dikkate alan bir model geliştirilmiştir.Bu model ‘Ekonomik Sipariş Miktarı Modeli’ olarak belirtilebilir.

  D) EKONOMİK SİPARİŞ MİKTARININ BELİRLENMESİ
  Toplam stok giderlerini (TG) minimum yapacak sipariş miktarının belirlenmesi için geliştirilmiş bir modeldir. Yukarda tanıttığımız faktörlerden ilk ikisini, yani;
  1. Sipariş giderleri (TSG) dikkate alınarak geliştirilmiştir.
  2.Stok bulundurma giderleri (TSBG)+ Yorum Gönder
depo ve stok yönetiminin işletme açısından önemi
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 3 kişi