Farklı Türlerde Yazılmış Eserlerin Adları Nelerdir

+ Yorum Gönder
Yudumla ve Soru(lar) ve Cevap(lar) Bölümünden Farklı Türlerde Yazılmış Eserlerin Adları Nelerdir ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  Ziyaretçi


 2. 2
  Asel
  Özel Üye

  Cevap:
  Farklı Türlerde Yazılmış Eserlerin Adları Nelerdir

  Farklı Türlerde Yazılmış Eserler Hakkında Bilgi

  ROMAN
  1 Yaşanmış ya da yaşanması muhtemel olayları yere zamana ve şahsa bağlayarak anlatan uzun eserlere roman denir.
  2 Romanda olaylar geniş ve ayrıntılı olarak anlatılır.
  3 Ana olay etrafında olaycıklar vardır.
  4 Şahıs kadrosu geniştir.
  5 Karakter çözümlemeleri yapılır.
  6 Zaman olarak geri dönüşler olur.
  Romanlar çeşitli türlere ayrılır;
  Tarihi Roman: Tarihi her hangi bir olayı işleyen romanlara denir.
  Töre Romanı: Toplumun yaşayış tarzını geleneklerini adetlerini işleyen romanlara denir.
  Psikolojik Roman: Psikolojik derinlemeleri işleyen romanlara denir.
  Macera Roman: Uzak ve yabancı ülkelerin doğa ve insanlarını anlatan romanlara denir.
  Tezli Roman: Bir görüş veya düşünceyi savunan romanlara denir
  Polisiye Roman: Dedektif hikâyelerini anlatan romanlara denir.
  HİKÂYE
  2 Yaşanmış ya da yaşanması muhtemel olan olayları anlatan kısa olay veya durumlara denir.
  3 Tek bir olay vardır.
  4 Şahıs kadrosu romana göre dardır.
  5 Kişiler çoğu zaman hayatlarının belli bir anı içinde anlatılır.
  İki tür hikâye görülür;
  6 a) Olay Hikâyesi: Maupassant tarzı da denir. Olay esastır. Türk edebiyatında Ömer Seyfettin’dir.
  b) Durum Hikâyesi: Çehov tarzı da denir. Olaydan çok insanın belli bir zaman dilimindeki durumu anlatılır. Türk edebiyatında Sait Faik Abasıyanık’tır
  MASAL
  7 Olağanüstü olayların anlatıldığı sözlü bir edebiyat ürünüdür.
  8 Olaylar hayal ürünüdür.
  9 Yer ve zaman belli değildir.
  10 Kahramanlar insanüstü nitelikler gösterir.
  11 İyiler hep iyi kötüler hep kötüdür.
  12 Konunun sonunda iyiler ödüllendirilir kötüler cezalandırılır.
  13 Eğiticilik esastır
  14 Her milletin masalları kendi örf ve adetlerini yansıtır.
  15 Olaylar miş'li geçmiş zaman kullanılarak anlatılır.
  MAKALE
  16 Bir gerçeği açıklamak bir konuda görüş ve düşünceler öne sürmek ya da bir tezi savunmak desteklemek için yazılan yazılara makale denir.
  17 Anlatım yalın ve yoğundur nesnel bir nitelik taşır.
  18 Öne sürülen düşüncelerin kanıtlanma zorunluluğu vardır.
  19 Dil açık olmalı.
  20 Her konuda makale yazılabilir.
  21 Gazete ve dergilerde yayımlanır.
  DENEME
  22 Yazarın herhangi bir konudaki görüşlerini kesin kurallara varmadan kanıtlamaya kalkmadan okuyucuyu inanmaya zorlamadan anlattığı yazı türüdür.
  23 Yazar kendisiyle konuşuyormuş gibi bir hava hâkimdir.
  24 Samimi bir dil kullanılır.
  25 Yazar öne sürdüğü görüşleri ispatlamak zorunda değildir.
  26 Yazarın kesin bir sonuca varma zorunluluğu yoktur.
  27 Nurullah Ataç "Deneme ben ülkesidir" der.
  28 Her konuda deneme yazılabilir.
  29 Türün ünlüleri Ahmet Haşim N. Ataç Suut Kemal Yetkin A. Hamdi Tanpınar Selahattin Eyüboğlu.
  FIKRA
  Yazarın gün****k olayları özel bir görüşle güzel bir üslupla kanıtlama gereği duymadan yazdığı kısa günübirlik yazılardır.
  1 Gazete yazısıdır.
  2 Düşünceleri kanıtlama zorunluluğu yoktur.
  3 Dil günlük kullanılan dildir.
  4 Okuyucuyla sohbet ediyormuş havası hâkimdir.
  5 En tanınmış fıkracılar; Falih Rıfkı Haşim Ahmet Rasim H. Cahit Yalçın Peyami Safa.
  SOHBET
  6 Yazarın gün****k olaylarla ilgili düşüncelerini okuyucu ile karşı karşıya oturup konuşuyormuş gibi içten bir hava içinde yazdığı yazılardır.
  7 Herkesi ilgilendiren konular seçilir.
  8 Cümleler çoğu zaman konuşmadaki gibi devriktir.
  9 Yazar sorulu-cevaplı cümlelerle konuşuyormuş hissi verir.
  10 İçtenlik samimilik doğallık sohbetin özelliklerindendir.

  11 En tanınmış sohbetçiler; Ahmet Rasim Şevket Rado Atilla İlhan.
  ELEŞTİRİ
  12 Her hangi bir konuyu veya eseri çeşitli yönleriyle değerlendiren yazılara denir.
  13 Eleştiri objektif olmalıdır.
  14 Eleştiride amaç okura ve yazara yol göstermektir.
  15 Eleştirmenin kendi görüşlerine göre yaptığı eleştiriye öznel eleştiri denir
  16 Eleştirmenin herkesçe kabul gören ölçütlere göre yaptığı eleştiriye nesnel eleştiri denir.
  GÜNLÜK (GÜNCE)
  17 Yaşanan olayların izlenimlerin tarih atılarak günü gününe yazılması ile oluşan türe günlük denir.
  18 Olayı yaşayan kişi tarafından yazılır.
  19 İçten ve sevecendir.
  20 Eskiden bunlara: Ruzname denilirdi.
  HATIRA (ANI)
  21 Bir kişini kendisinin yaşadığı ya da tanık olduğu olayları sanat değeri taşıyan bir üslupla anlattığı yazılardır.
  22 Geçmişteki olay üzerine yazılır.
  23 Yazar olayları kendi bakış açısından anlatır.
  24 Anılar yaşandığı dönem hakkında bilgi verir.
  25 Öznel bir anlatım esastır
  BİYOGRAFİ
  26 Ünlü kişilerin hayatını anlatan yazı türüdür.
  27 Divan edebiyatında şairleri anlatan bu eserlere "Tezkire" denirdi.
  OTOBİYOGRAFİ
  28 Bir kimsenin kendi hayatını kendisinin yazmasına denir.
  MEKTUP
  29 Bir düşünce veya duygunun birilerine iletilmesi amacıyla yazılan özel yazılardır.
  30 İş özel gibi çeşitleri vardır.

  GEZİ YAZISI
  31 Gezilip görülen yerler hakkında yazılan yazılardır.
  32 Anlatan kişi doğru bilgi vermeli okuyuculara orayı gezmiş havası vermeli.
  TİYATRO
  33 Hayattaki olayları konu edinen sahnede oynanmak amacıyla yazılan edebi eserdir.
  34 Roman ve hikâye soyut olduğu halde tiyatro somuttur.
  35 Tiyatro eserleri konularına göre dram trajedi ve komedi gibi türlere ayrılır.
  1-TRAJEDİ:
  36 Seyirciye hayatın acıklı yönlerini göstermek ahlak erdemi anlatmak için yazılmış manzum eserlerdir.
  37 Konusunu seçkin kimselerin hayatından ya da mitolojiden alır.
  38 Kahramanları tanrılar tanrıçalar ve soylu kimselerdir.
  39 Kusursuz bir üslubu vardır. Kaba sözlere yer verilmez.
  40 Eser baştan sona kadar ağırbaşlı ciddi bir hava içinde geçer.
  41 Çirkin olaylar seyircinin gözü önünde gerçekleştirilmez sahne arkasında gerçekleştirilir. Bu olaylar haberciler tarafından sahnede aktarılır.
  42 Üç birlik kuralına uyulur.( Yer zaman olay )
  43 Oyunda korolara yer verilir.
  44 Ünlü trajedi yazarları;
  45 Eski Yunan; Aiskhylos Euripides Sophokles.
  46 Fransız; Corneille Racine.
  2-KOMEDİ:
  47 İnsanların ve olayların gülünç yönlerini ortaya koymak izleyenleri güldürmek ve düşündürmek amacıyla yazılmış tiyatro eseridir.
  48 Konusunu yaşanılan hayattan ve günlük olaylardan alır.
  49 Kişiler halktan ve yüksek zümreden her çeşit insan olabilir.
  50 Her türlü söze şakaya yer verilir.
  51 Kişilerin her türlü davranışları sahnede gösterilir.
  52 Birbirini izleyen diyalog ve koro bölümlerinden oluşur.
  53 Manzum olarak yazılır.
  54 Üç birlik kuralına uyulur.
  55 Türün yazarları Yunan-Aristoohanes Fransız- Moliere.
  3-DRAM:
  56 Hayatı olduğu gibi acıklı ve gülünç yönleriyle sahnede göstermek için yazılan tiyatro eseridir.
  57 Hayatı olduğu gibi yansıtır. Trajedi ve Komedi kaynaşmıştır.
  58 Konusunu günlük yaşamdan ve tarihten alır.
  59 Üç birlik kuralına uyma zorunluluğu yoktur.
  60 Olaylar çirkin dahi olsa sahnede gösterildiği gibi kişiler hangi sınıf ve halktan olursa olsun dramda yer alır
+ Yorum Gönder
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 4 kişi