G0 G1 G2 G3 Neye Göre Belirlenir Ne Kadardır

+ Yorum Gönder
Yudumla ve Soru(lar) ve Cevap(lar) Bölümünden G0 G1 G2 G3 Neye Göre Belirlenir Ne Kadardır ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  Ziyaretçi

  G0 G1 G2 G3 Neye Göre Belirlenir Ne Kadardır

 2. 2
  Asel
  Özel Üye

  Cevap:
  G0 G1 G2 G3 Neye Göre Belirlenir Ne Kadardır

  G1 G2 G3 G4 Yetki Belgesi Başvurusu Ne Nedir Nerden Nereden Kimden Nasıl Alınır Verilir Yapılır

  G Yetki belgesi: Ticari amaçla eşya ve kargo taşımacılığı konusunda acentelik yapacak gerçek ve tüzel kişilere verilir. Taşımanın şekline göre aşağıdaki türlere ayrılır.

  G1 G2 G3 G4 Yetki Belgesi / Belgeleri Nerden Nereden Nasıl Alınır, Kimlere Verilir?

  G1 Yetki belgesi: Yurtiçi eşya taşımacılığı konusunda acentelik yapacaklara,

  (Değişik: RG 18/1/2006-26053)
  G2 Yetki belgesi: Uluslar arası ve yurtiçi eşya taşımacılığı konusunda acentelik yapacaklara,

  G3 Yetki belgesi: Yurtiçi kargo taşımacılığı konusunda acentelik yapacaklara,

  (Değişik: RG 18/1/2006-26053)
  G4 Yetki belgesi: Uluslararası ve yurtiçi kargo taşımacılığı konusunda acentelik yapacaklara, verilir.  G1 G2 G3 G4 Yetki Belgesi / Belgeleri Almak veya Yenilemek için istenen / gerekli özel şartlar koşullar nelerdir? Kimler G1 G2 G3 G4 etki Belgesi / Belgeleri Alabilir?

  a) G1, G2, G3 ve G4 yetki belgesi almak için başvuranların;

  (Değişik: RG 19/11/2006- 26351)
  1) G1 yetki belgesi almak için; işletme faaliyetlerinin sağlıklı olarak sürdürülebilmesi için de 20 milyar Türk Lirası sermaye veya işletme sermayesine; ayrıca L1, N1 ve N2 yetki belgesi sahibi gerçek ve tüzel kişiler ile K1 yetki belgesi sahibi tüzel kişilerden en az biri ile yapılan bir acentelik sözleşmesine,

  (Değişik: RG 19/11/2006- 26351)
  2) G2 yetki belgesi almak için; işletme faaliyetlerinin sağlıklı olarak sürdürülebilmesi için de 30 milyar Türk Lirası sermaye veya işletme sermayesine; ayrıca C2, L2 yetki belgesi sahiplerinden en az biri ile yapılan bir acentelik sözleşmesine,

  (Değişik: RG 19/11/2006- 26351)
  3) G3 yetki belgesi almak için; işletme faaliyetlerinin sağlıklı olarak sürdürülebilmesi için de 20 milyar Türk Lirası sermaye veya işletme sermayesine; ayrıca M1, M2, P1 ve P2 yetki belgesi sahiplerinden en az biri ile yapılan bir acentelik sözleşmesine,

  (Değişik: RG 19/11/2006- 26351)
  4) G4 yetki belgesi almak için; işletme faaliyetlerinin sağlıklı olarak sürdürülebilmesi için de 30 milyar Türk Lirası sermaye veya işletme sermayesine; ayrıca M3 yetki belgesi sahiplerinden en az biri ile yapılan bir acentelik sözleşmesine,

  5) G1 ve G2 yetki belgesi almak isteyenlerin; yetki belgeleri süresince en az 30 m2 'lik kapalı ve yükleme, boşaltma, aktarma, istifleme ile depolama ve ambalajlama gibi hizmetlere elverişli yapı ve donanımda, trafiği engellemeyen ve toplam yüklü ağırlığı 3,5 ton olan bir taşıtın yanaşıp yükleme, boşaltma yapabileceği bağımsız bir taşınmazın kullanım hakkına,

  6) G3 ve G4 yetki belgesi almak isteyenlerin; yetki belgeleri süresince en az 20 m2 'lik kapalı ve yükleme, boşaltma, aktarma, istifleme, tasnif, etiketleme ile depolama gibi hizmetlere elverişli yapı ve donanımda, trafiği engellemeyen ve toplam yüklü ağırlığı 3,5 ton olan bir taşıtın yanaşıp yükleme, boşaltma yapabileceği bağımsız bir taşınmazın kullanım hakkına, sahip olmaları şarttır.

  b) G1 ve G2 yetki belgesi sahipleri; en fazla 10 adet yetki belgesi sahibiyle, G3 ve G4 yetki belgesi sahipleri ise, en fazla 2 adet kargo işletmecisiyle sözleşme yapabilir.

  c) G1 yetki belgesi sahipleri, N1 ve N2 yetki belgesi sahipleri ile sözleşme yaparak acenteliklerini üstlenmeleri halinde, her il için sadece bir N1 ve/veya N2 yetki belgesi sahibinin unvanı altında faaliyette bulunabilir ve başka tür yetki belgesi ile sözleşme yapamaz.


  (Değişik: RG 19/11/2006- 26351)
  d) Belediye/Büyükşehir belediyesi mücavir alanı dışındaki köy, kasaba, belde ve ilçelerde faaliyette bulunmak üzere G3 yetki belgesi almak isteyenlerin, işletme faaliyetlerinin sağlıklı olarak sürdürülebilmesi için de 7 milyar Türk Lirası sermaye veya işletme sermayesine, ayrıca M1, M2, P1 ve P2 yetki belgesi sahiplerinden en az biriyle yapılan bir acentelik sözleşmesine sahip olmaları şarttır.

  (Değişik: RG 19/11/2006- 26351)
  e) Köy, kasaba ve beldelerde faaliyette bulunmak üzere, sermaye veya işletme sermayesi şartı aranmadan % 75 indirimli ücretle G3 yetki belgesi alanlar, il ve ilçelerde şube açmak isterlerse bu Yönetmelikte öngörülen tüm şartları sağlamak zorundadırlar. "

  (Değişik: RG 19/11/2006- 26351)
  f) Eşya taşımacılığında yapılacak acentelik sözleşmesinin; tarafları ve imzalarını, kapsamını, taraflara verilen yetki ve görevler ile sorumluluk ve yükümlülükleri, mali konuları, sözleşmenin geçerli olduğu yeri, sözleşmenin süresini, feshini, düzenleme tarihini ve varsa diğer özel hükümleri ihtiva etmesi şarttır.
+ Yorum Gönder
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 2 kişi