Telefonun Dünden Bugüne Gelişimi Nasıl Olmuştur Kısa

+ Yorum Gönder
Yudumla ve Soru(lar) ve Cevap(lar) Bölümünden Telefonun Dünden Bugüne Gelişimi Nasıl Olmuştur Kısa ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  Ziyaretçi

  Telefonun Dünden Bugüne Gelişimi Nasıl Olmuştur Kısa

 2. 2
  Asel
  Özel Üye

  Cevap:
  Telefonun Dünden Bugüne Gelişimi Nasıl Olmuştur Kısa

  Telefon, birbirinden uzak yerlerde bulunan kişiler ve düzenekler arasında bilgi alışverişini sağlayan elektrikli ses alıp verme aygıtıdır Telefonun çalışmasında ana ilke ağızdan çıkan ses dalgalarının önce elektrik sinyallerine çevrilmesi, bu sinyallerin çeşitli gönderme yöntemleriyle uzağa iletilmesinden sonra, bu defa elektrik sinyallerinin yeniden kulakla duyulabilecek ses dalgalarına çevrilmesidir
  Önce kentlerde kurulan telefon şebekeleri daha sonra kentlerarası, uluslararası düzenekler durumuna dönüşmüş ve uydular aracılığıyla dünyanın her köşesinin birbiriyle iletişimi sağlanmıştır
  Telefon ilk olarak telgraf sistemine benzer iki bağlantı üzerinden konuşulacak şekilde kullanılmaya başlanmıştır Çoğu defa bir bağlantı demir tel, diğer bağlantı toprak olduğu için yitimler fazla ve sesler karışık olarak işitiliyordu Konuşma sayıları arttıkça bağlantılar yetişmemeye başladı

  Telefonda en büyük adımlardan biri operatör kullanmaksızın yapılan otomatik konuşmalardır 1891 yılında geliştirilen Strowger otomatik arayıcıyla araya operatör girmeden aboneler birbirine bağlanabilmiştir

  Edinburg doğumlu Alexsander Graham Bell, Amerikan yurttaşlığına geçmişti ve sağır bir kıza aşıktı Sağırlara nasıl yardımcı olabileceğini düşünüyordu Boston Üniversitesi’nde ses fizyolojisi profesörü iken sesleri mekanik olarak yeniden üretme fikri kafasını sürekli meşgul ediyordu Ses dalgaları, elektrik akımına dönüştürülebilirse, o zaman elektrik akımının da bir devrenin öteki ucunda yeniden sese dönüşürülebileceğini düşünüyordu 1876 yılıydı Bir gün sesi taşımak üzere tasarladığı bir araçla deney yaparken, pilin asiti pantolonuna döküldü Asistanı Thomas Watson‘dan, Watson’ın binanın başka bir tarafında olduğunu bilmeden yardım istedi

  Bundan sonra neler olduğunu laboratuvar notlarında şöyle anlatır: "Ağızlıktan şu tümceyi söylemiştim: ‘Bay Watson, buraya gelin Sizi görmek istiyorum’ Şaşılacak bir şey, ama geldi ve söylediklerimi duyup anladığını söyledi O’ndan sözlerimi yinelemisini istedim Harfi harfine yineledi Sonra yer değiştirdik Watson, kitabın birinden ağızlığa birkaç bölüm okurken alıcıdan dinledim Çıkan seslerin alıcıdan geldiğine hiç kuşku yoktu Duyulan ses yüksek, ama anlaşılmaz ve boğuktu Ne söylendiğini çıkaramadım, ama rastgele bazı sözcükler çok açıktı; en sonunda da çok açık ve anlaşılır biçimde "Bay Bell, söylediklerimi anladınız mı" tümcesi duyuldu

  Bell, bir yıl sonra telefonun patentini aldı Birkaç ay sonra Bağımsızlık Bildirgesi’nin yayımlanışının 100 yıl kutlamalarının en coşkulu günleriydi Konuk Brezilya İmparatoru 2Pedro, "Bu konuşuyor" diye haykırarak onu bütün dünyaya duyurdu


  Telefon bulunduğu sıralarda, Amerikalı bir belediye başkanı "Bir gün her kentte bir tane olacak" dediğinde cüretkar bir öngörü sayıldı İngiltere’de de Postane Başmühendisi Sir William Preece, bir halk komitesinde, "Amerikalıların telefona ihtiyaçları var, ama bizim yok Bizim elimizde bir yığın haberci çocuk var" dedi
  Arthur C Clarke, yirminci yüzyılın sonlarından önce dünyadaki her köyde değil, her evde bir telefon olacağını daha o günden tahmin etmişti

  Telefon Çok aşama kaydetti uydu telefonu, cep telefonu, internet telefonu derken baya bi gelişmeler yaşadırnrnTelefon ilk olarak telgraf sistemine benzer iki hat üzerinden konuşulacak şekilde kullanılmaya başlamıştır Çoğu defa bir hat demir tel, diğer hat ise toprak olduğu için kayıplar fazla ve sesler karışık olarak işitiliyordu Bakır alaşımlarının gelişmesiyle tel sayısı arttırıldı Konuşma sayıları arttıkça hatları yetişmemeye başladı 1886 senesinde tek devreden değişik frekanslarla ses gönderen bir aygıt (multiplex) devresi yapıldı Uzun hatlara konulan yükselticilerle kayıplar telafi edildirnrnTelefonda büyük adım, operatör kullanmaksızın yapılan otomatik konuşmalardır 1891 senesinde geliştirilen Strowger otomatik arayıcıyla araya operatör girmeden aboneler birbirine bağlanabilmiştir Bu sistem 1920 senesinde Bell sistemi olarak geliştirilmiştir 1948 senesinden sonra ise transistörün sahneye çıkmasıyla elektromanyetik röle sistemler yerini, elektronik devrelere bırakmıştır Elektronik arayıcı sistem ilk olarak 1965 senesinde ABD'de servise konulmuşturrnrnTelefonda atılan diğer büyük adım da, uzak mesafe konuşmalarında yüksek frekanslı radyo yayınlarından istifadedir 150-300 km aralıklarla yer alan röle istasyonları konuşmaları koaks kablolardan ve havadan elektromanyetik yayın şeklinde iletmektedir Frekans yükseldikçe tek hat üzerinden konuşma kanal sayısı da yükselmektedir Böyle bir sistemle iki röle istasyonu arasında aynı anda 3600 konuşma yapmak mümkündür Telefonda mikro dalga seviyesinde konuşmalara geçilmesi ile televizyon ve telefon sistemleri birleştirilmiş, yayınlar tek radyolink devreler üzerinden yapılmaya başlanmıştır Bu gelişmeyi uydular aracılığıyla yapılan konuşmalar takip etmiştirrnrnKıtalararası telefon konuşmaları 1915 senesinde başlamıştır İlk konuşma Paris'le ABD'de Arlington arasında yapılmıştır Kıtalararası telefon konuşmalarında güçlü radyo alıcı vericileri kullanılıyordu İyonosferin etkisi konuşmaları zorlaştırdığı için sualtı kabloları kullanılmaya başlandı İlk sualtı kablosuyla telefon görüşmeleri 1950 senesinde Florida ile Havana arasında 185 km'lik mesafede yapıldı Netîce tatminkar olduğu için 1956 senesinde New York ile Londra arasına aynı sistem kuruldurnrnUydu aracılığıyla kıtalararası ilk telefon konuşmaları 1960 senesinde başladı Echo 1 isimli uyduyla ABD'nin doğu yakası ile batı yakası arasında telefon irtibatı sağlanınca bunu Telstar I, Telstar 2 ve diğer uydular takip etti Bugün uyduların devreye girmesiyle gemi veya uçaklarla otomatik telefon konuşması yapılabilmektedir 1985 senesinde uzay mekiği Discovery'nin yörüngeye koyduğu uydulardan biri aynı anda 20000 konuşma yapabilmeye müsade edebilecek kapasitededir
+ Yorum Gönder
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 3 kişi