Virgül Ne işe Yarar Nerelerde Kullanılır

+ Yorum Gönder
Yudumla ve Soru(lar) ve Cevap(lar) Bölümünden Virgül Ne işe Yarar Nerelerde Kullanılır ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1

 2. 2
  Asel
  Özel Üye

  Cevap:
  Virgül Hakkında Bilgi

  Virgül ( , ) Nedir - Ne İşe Yarar - Nerelerde Kullanılır ?
  1. Birbiri ardınca sıralanan eş görevli kelime ve kelime gruplarının arasına konur:

  Fırtınadan, soğuktan, karanlıktan ve biraz da korkudan sonra bu sıcak, aydınlık ve sevimli odanın havasında erir gibi oldum.

  (Halide Edip Adıvar)

  Sessiz dereler, solgun ağaçlar, sarı güller

  Dillenmiş ağızlarda tutuk dilli gönüller

  (Faruk Nafiz Çamlıbel)

  Zindana atılan mahkûmlar gibi titreşerek, haykırarak geri geri kaçmaya uğraşıyorduk.
  (Hüseyin Rahmi Gürpınar)

  2. Sıralı cümleleri birbirinden ayırmak için konur: Bir varmış, bir yokmuş.

  Umduk, bekledik, düşündük. (Yakup Kadri Karaosmanoğlu)

  Fakat yol otomobillere yasak olduğundan o da herkes gibi tramvaya biner, kimse kendisine dikkat etmez.

  (Falih Rıfkı Atay)

  3. Cümlede özel olarak vurgulanması gereken ögelerden sonra konur:

  Binaenaleyh, biz her vasıtadan, yalnız ve ancak, bir noktainazardan istifade ederiz.
  (Mustafa Kemal Atatürk)

  4. Uzun cümlelerde yüklemden uzak düşmüş olan ögeleri belirtmek için konur:

  Saniye Hanımefendi, merdivenlerde oğlunun ayak seslerini duyar duymaz, hasretlisini karşılamaya atılan bir genç kadın gibi, koltuğundan fırlamış ve ona kapıyı kendi eliyle açmaya gelmişti.

  (Yakup Kadri Karaosmanoğlu)

  5. Cümle içinde ara sözleri ve ara cümleleri ayırmak için konur:

  Şimdi, efendiler, müsaade buyurursanız, size bir sual sorayım.

  (Mustafa Kemal Atatürk)

  6. Anlama güç kazandırmak için tekrarlanan kelimeler arasına konur:

  Akşam, yine akşam, yine akşam,

  Göllerde bu dem bir kamış olsam! (Ahmet Haşim)

  Kopar sonbahar tellerinden

  Derinden, derinden, derinden

  Biten yazla başlar keder musikisi (Yahya Kemal Beyatlı)

  7. Tırnak içinde olmayan aktarma cümlelerinden sonra konur: Datça’ya yarın gideceğim, dedi.

  Şehirde ilk önce hükûmet doktoruyla karşılaştım.

  – Bugünlerde başımı kaşımaya vakit bulamıyorum, dedi.

  (Reşat Nuri Güntekin)

  8. Konuşma çizgisinden önce konur:

  Bahçe kapısını açtı. Sermet Bey’e,

  – Bu anahtar köşkü de açar, dedi. (Ömer Seyfettin)

  9. Kendisinden sonraki cümleye bağlı olarak ret, kabul ve teşvik bil*diren hayır, yok, evet, peki, pekâlâ, tamam, olur, hayhay, başüstüne, öyle, haydi, elbette gibi kelimelerden sonra konur: Peki, gideriz. Olur, ben de size katılırım. Hayhay, memnun oluruz. Haydi, geç kalıyoruz.

  Evet, kırk seneden beri Türkçe merhale merhale Türkleşiyor.

  (Yahya Kemal Beyatlı)

  10. Bir kelimenin kendisinden sonra gelen kelime veya kelime grup*larıyla yapı ve anlam bakımından bağlantısı olmadığını göstermek ve anlam karışıklığını önlemek için kullanılır:

  Bu, tek gözlü, genç fakat ihtiyar görünen bir adamcağızdır.

  (Halit Ziya Uşaklıgil)

  Bu gece, eğlenceleri içlerine sinmedi.

  (Reşat Nuri Güntekin)

  11. Hitap için kullanılan kelimelerden sonra konur:

  Efendiler, bilirsiniz ki hayat demek, mücadele, müsademe demektir.

  (Mustafa Kemal Atatürk)

  Sayın Başkan,

  Sevgili Kardeşim,

  Değerli Arkadaşım,

  12. Sayıların yazılışında, kesirleri ayırmak için konur: 38,6 (otuz sekiz tam, onda altı), 25,33 (yirmi beş tam, yüzde otuz üç), 0,45 (sıfır tam, yüzde kırk beş).

  13. Bibliyografik künyelerde yazar, eser, basımevi vb. maddelerden sonra konur:

  Falih Rıfkı Atay, Tuna Kıyıları, Remzi Kitabevi, İstanbul, 1938.

  Yazarın soyadı önce yazılmışsa soyadından sonra da virgül konur:

  Ergin, Muharrem, Dede Korkut Kitabı, Ankara, 1958.


 3. 3
  Forumacil
  Özel Üye
  Virgül Ne Işe Yarar Nerelerde Kullanılır Kısaca

  Virgül ( , )
  1-Yazıda arka arkaya gelen eş görevli kelimeler arasına konur. Ali, Mahmut ve Veli samimi arkadaştırlar.
  2- Eş görevli cümleler arasına konur. Hızla içeri girdi, çantasını aldı.
  3- Cümle içindeki ara sözleri ayırmak için kullanılır. Bütün okullar, İstanbul Lisesi hariç, eylül sonunda açılıyor.
  4- Cümle içinde özel olarak vurgu yapılması gereken kelimeden sonra kullanılır. Böylece, her istediğini almış oldu.
  5- Sayılarda ondalık bölümleri ayırmak için kullanılır. 45,9 999,9 13,5 587,3
  6- Çok uzun cümlelerde özneden sonra kullanılır. 7.Tekrarlanan kelimeler arasına konur.Akşam,yine akşam.-A.Haşim.Ancak, ikilemelerde kelimeler arasına virgül konmaz. Akşam akşam, bata çıka.
  8- Hitap kelimelerinden sonra konur. Sayın Başkan, Sevgili kardeşim,
  9- Ve, veya bağlaçlarından önce ve sonra virgül kullanılmaz.Oradan buraya gelen ve gidenlerin arkası kesilmiyordu.
  10-Bir düşünceyi kabul veya kabul etmeme sözlerinden sonra kullanılır.Hayır, sizin gibi düşünmüyorum. Evet, sizi dinliyorum.’
  11-Yazışmalarda yer isimlerini tarihlerden ayırmak için kullanılır.
  Beşiktaş, 9 Aralık 1986, Ankara, 3 Mayıs 1960.
  12-Ünlem grubu oluşturmak için cümlede ünlem gibi kullanılan kelimeden sonra konur, ünlem ise cümle sonuna alınır.
  Arkadaş, yurduma alçakları uğratma sakın!
  13- Sayıların yazılışında, kesirleri ayırmak için konur. 38, 6 19,5 0,25
  14- Biyografik künyelerde yazar, eser, basım evi vb. maddelerden sonra konur
+ Yorum Gönder
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 3 kişi