Kimyasal Tepkime Gerçekleşirken Gözlenebilen Değişimler Nelerdir

+ Yorum Gönder
Yudumla ve Soru(lar) ve Cevap(lar) Bölümünden Kimyasal Tepkime Gerçekleşirken Gözlenebilen Değişimler Nelerdir ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  Ziyaretçi

  Kimyasal Tepkime Gerçekleşirken Gözlenebilen Değişimler Nelerdir

 2. 2
  Asya
  Bayan Üye

  Cevap: Kimyasal reaksiyonlarda değişen özellikler

  1. Atomların çapı ve hacmi,
  2. Elektron düzeni ve elektron sayıları
  3. Toplam potansiyel enerji
  4. Toplam mol ve molekül sayısı, hacim
  5. Katı, sıvı, gaz gibi fiziksel haller,
  6. Renk, koku, tat gibi fiziksel özellikler

  Kimyasal reaksiyonlarda değişmeyen özellikler
  1. Atom sayısı ve cinsi
  2. Toplam kütle
  3. Toplam proton sayısı
  4. Toplam elektron sayısı
  5. Toplam nötron sayısı
  6. Çekirdek kararlılıkları


  KİMYASAL TEPKİMELER

  a) Bir maddenin farklı maddelere ayrışmasına ya da farklı maddelerin etkileşerek yeni maddeler oluşturmasına kimyasal tepkime (reaksiyon) denir.

  b) Kimyasal tepkimeler, olaya giren maddelere ait taneciklerin (molekül, atom ya da iyon) çarpışmaları ile gerçekleşirler.Enerjileri yeterli olan taneciklerin çarpışmaları sonucunda kimyasal bağlar koparak moleküller atomlarına dağılır ve atomlar yeniden düzenlenerek farklı maddeler oluştururlar.Kimyasal tepkime, kimyasal değişim ve kimyasal olay eş anlamlıdır.Tepkimelerin sembol ve formüllerle gösterilmesine ise tepkime denklemleri adı verilir.

  ÖZELLİKLERİNE GÖRE :
  1. Yanma Tepkimeleri
  • Bir maddenin oksijenli verdiği tepkimelerdir.
  Yanma tepkimesi için: yanıcı madde, hava(oksijen), tutuşma sıcaklığı gerekir.
  Bu 3 faktörden birinin eksikliği yanmayı durdurur.CO2 gazının yangın söndürücü olmasının nedeni özkütlesinin havadan büyük olması ve yanıcı olmamasıdır.
  • Organik bileşikler yanarlar.
  Organik bileşiklerden yapılarında yalnız C ve H bulunduranlara hidrokarbon denir.Genel olarak CxHy formülü ile gösterilirler.Yapılarında C ve H’ın yanı sıra O, S, N ve halojen (F, Cl, Br, I) bulunduran organik bileşikler de vardır.
  • Organik bir bileşiğin yanması sonucunda: CO2 oluşması bileşiğin C içerdiğini, H2O oluşması bileşiğin H içerdiğini, SO2 oluşması bileşiğin S içerdiğini, NO2 oluşması bileşiğin N içerdiğini kanıtlar.Oksijen havadan geldiği için bileşikte oksijen bulunup bulunmadığı ürünlerin türüne bakarak anlaşılmaz.
  2. Sentez (Birleşme) Tepkimeleri
  Birden fazla maddenin birleşerek tek bir ürün oluşturduğu tepkimelerdir.Bu olayda yan ürün oluşmaz.
  3. Analiz (Ayrışma) Tepkimeleri
  Bir bileşiğin kendinden daha basit yapılı maddelere ayrıştırılması tepkimeleridir.Elektroliz yolu ile ya da ısı alarak ayrışan maddeler vardır.
  4. Yer Değiştirme Tepkimeleri
  • Aktif olan bir elementin, kendinden daha az aktif olan (pasif) bir elementle yer değiştirmesi ile gerçekleşen tepkimelerdir.
  • Sulu çözelti tepkimelerinin birçoğunda ise anyon ve katyonların her ikisi de yer değiştirir.
  Çökelme ve nötrleşme tepkimeleri de yer değiştirme tepkimeleridir.
  • Organik bileşiklerde de yer değiştirme tepkimeleri vardır.
  5. İyonik Tepkimeler
  Sulu çözeltilerde gerçekleşen tepkimeler iyonların etkileşmesine dayanır ve tepkime ürünlerinden biri çökerek (çökelme), sıvı (nötrleşme) ya da gaz halinde ortamdan ayrılabilir.İyonik tepkimelerde sadece tepkimeye giren iyonlar gösterilir.Böyle denklemlere net iyon denklemi denir.

  B) ENERJİ DEĞİŞİMLERİNE GÖRE:
  1. Ekzoterm Tepkimeler
  Oluşumu sırasında dışarıya enerji (ısı-ısşık) veren tepkimelerdir.Yanma tepkimeleri çoğunlukla ekzoterm tepkimelerdir.
+ Yorum Gönder
kimyasal tepkime gerçekleşirken gözlenen olaylar,  tepkime denklemlerinde degisen ve degismeyen ozellikler
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 2 kişi