İyilik ve Yardımseverlik ile ilgili Hadisler

+ Yorum Gönder
Yudumla ve Soru(lar) ve Cevap(lar) Bölümünden İyilik ve Yardımseverlik ile ilgili Hadisler ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  Ziyaretçi

  İyilik ve Yardımseverlik ile ilgili Hadisler

 2. 2
  Asya
  Bayan Üye

  Cevap: İyilik ve Yardımseverlik ile ilgili Hadisler


  Hz. Peygamber (sav) şöyle buyurmuştur: "Güneşin doğduğu her yeni günde kişiye, her bir mafsalı için bir sadaka vermesi gerekir. İki kişi arasında adalet yapman bir sadakadır. Kişiye hayvanım yüklerken yardım etmen bir sadakadır. Güzel söz sadakadır, namaza gitmek üzere attığın her adım sadakadır. Yoldan rahatsız edici bir şeyi kaldınp atman sadakadır.

  Kaynak: Buhari, Cihad 72, 128, Sulh 33; Müslim, Müsafirin 84, (720), Zekat 56, (1009)


  Cubeyr b. Mut'im'den (r.a.) nakledildiğine göre:

  Hz. Peygamber (a.s.): "Akraba ziyaretini kesen kimse Cennete giremez" buyurmuştur.
  Sahih-i Müslim'deki hadis numarası: 4636

  Enes b. Malik (r.a.)

  Allah Resulü'nün (a.s.) şöyle buyururken işittiğini söylemiştir: "Her kim rızkının bollaştırılmasını yahut ecelinin geciktirilmesini arzu ederse, sıla-i rahim yapsın."
  Sahih-i Müslim'deki hadis numarası: 4638

  Enes b. Malik'ten (r.a.) rivayet edildiğine göre:

  Resulü (a.s.): "Biribirinize kin tutmayın, biribirinizle hasetleşmeyin, biribirinizden sırt çevirmeyin. Ey Allah'ın kulları! kardeşler olunuz. Bir müslümanın din kardeşine küsüp, üç günden fazla ayrı durması helal değildir" buyurmuştur.
  Sahih-i Müslim'deki hadis numarası: 4641

  Ebu Eyyûb Ensari'den nakledildiğine göre:

  Resulü (a.s.) şöyle buyurmuştur: "Bir müslümanın din kardeşine üç günden fazla küsüp ayrı durması helal olmaz. Birbirleriyle karşılaştıklarında birisi yüzünü şu tarafa çevirir, öbürüsü de öte tarafa çevirir. Halbuki bunların en hayırlısı önce selam vermeye başlayandır."
  Sahih-i Müslim'deki hadis numarası: 4643

  Ebu Hureyre'den (r.a.) bildirildiğine göre:

  Allah Resulü (a.s.) şöyle buyurmuştur: "Su-i zandan çekininiz. Çünkü su-i zan sözlerin en yalanıdır. Birbirinizin eksikliğini görmeye ve işitmeye çalışmayınız. Birbirinizin özel hayatını araştırmayınız. Menfaatte bencillik yapmayınız. Hasetleşmeyiniz. Birbirinize nefret etmeyiniz. Birbirinize arka dönmeyiniz. Ey Allah'ın kulları! Hepiniz kardeşler olunuz."
  Sahih-i Müslim'deki hadis numarası: 4646

  Hz. Aişe (r.ah.)

  "Hastalığı, Allah Resulü'nden (a.s.) daha şiddetli olan hiçbir kimse görmedim" dedi.
  Sahih-i Müslim'deki hadis numarası: 4662

  Abdullah b. Mesûd (r.a.) şöyle anlatır:

  Allah Resulü'nün huzuruna girdim; kendisi şiddetli hasta idi. Elimle ona dokundum ve: Ey Allah'ın Resulü! Siz gerçekten çok ızdırap çekiyorsunuz dedim. Allah Resulü (a.s.): Evet Ben sizden iki kişinin çektiği kadar şiddetli bir ızdıraba maruz bulunuyorum dedi. Ben: Bu yüzden sizin için muhakkak iki kat ecir vardır, dedim. Bunun üzerine Allah Resulü: Evet dedikten sonra şöyle buyurdu: "Kendisine hastalık ve daha başka neviden herhangi bir eza isabet eden hiçbir Mümin yoktur ki Allah bu eza sebebiyle onun günahlarını, ağacın yapraklarını döktüğü gibi dökmesin."
  Sahih-i Müslim'deki hadis numarası: 4663

  Hz. Aişe (r.ah.)

  Allah Resulü'nü (a.s.) şöyle buyururken işittiğini söylemiştir: "Kendisine bir diken yahut ondan büyük bir şey batan hiç bir müslüman yoktur ki onun sebebiyle kendisine bir derece verilmesin ve bir günahı silinmesin."
  Sahih-i Müslim'deki hadis numarası: 4664

  Ebu Saîd Hudrî,

  Allah Resulü'nü şöyle buyururken işitmiştir: "Müslümana bir ağrı, bir meşakkat, bir hastalık, bir üzüntü, hatta kendisini bunaltan bir iç sıkıntısına varıncaya kadar herhangi bir şey isabet ederse günahlarından bir kısmı yokedilir."
  Sahih-i Müslim'deki hadis numarası: 4670

  Ebu Hureyre (r.a.) şöyle anlatır:

  Her kim bir kötülük yaparsa onun cezasını görürayeti nazil olunca bu ayet müslümanlara çok ağır geldi. Bunun üzerine Allah Resulü şöyle buyurdu:, "İşlerde orta bir yol tutunuz, daima doğru olanı arayınız. Müslümanın başına gelen her musibette bir keffaret vardır. Hatta meydana gelen bir sıyrıkta, yahut batan bir dikende bile."

  Sahih-i Müslim'deki hadis numarası: 4671

  Atâ b. Ebu Rebah

  İbn Abbas bana: Sana Cennet kadınlarından bir kadın göstereyim mi? dedi: Ben de evet göster dedim. İbn Abbas şöyle dedi: Şu siyah kadındır. Bu kadın bir kere Peygamber'e geldi ve: Ben sara hastalığına tutuluyorum, sara tuttuğu zaman üzerimi açıyorum. Allah'a benim için dua ediver dedi. Allah Resulü (a.s.): İstersen hastalığına sabret. Bunun mukabilinde sana Cennet vardır. İstersen sana şifa vermesi için Allah'a dua edeyim buyurdu. Kadın: Sabrederim, ancak ben açılıyorum. Allah'a dua et de açılmayayım, dedi. O da kendisine dua etti.
  Sahih-i Müslim'deki hadis numarası: 4673

  Abdullah b. Ömer (r.ahm.)

  Allah Resulü (a.s.): "Muhakkak ki zulüm Kıyamet gününde meşakkattir" buyurdu, demiştir.
  Sahih-i Müslim'deki hadis numarası: 4676

  İbn Ömer'den (r.ahm.) rivayet edildiğine göre:

  Allah Resulü (a.s.) şöyle buyurmuştur: "Müslüman müslümanın kardeşidir. Ona zulmetmez ve onu tehlikeye atmaz. Her kim bir kardeşinin ihtiyacını giderirse, Allah da onun ihtiyacını giderir. Her kim bir müslümanın sıkıntısını giderirse, Allah da o kimseden Kıyamet gününün sıkıntılarından bir sıkıntısını giderir. Her kim bir müslümanın kusurunu örterse, Allah da Kıyamet gününde onun kusurunu örter."
  Sahih-i Müslim'deki hadis numarası: 4677

  Ebu Musa'nın (r.a.) anlattığına göre
  :
  Allah Resulü (a.s.): "Şüphesiz Aziz ve Celil Allah zalime mühlet verir. Ama bir de onu yakalarsa bırakmaz" buyurdu. Sonra da: Rabbin, zulmeden memleketlerin halkını yakaladığı zaman böyle yakalar; yakalaması da şidettli ve elimdirayetini okudu.
  Sahih-i Müslim'deki hadis numarası: 4680

  Cabir'in (r.a.) anlattığına göre:

  Biri Muhacirlerden, öbürü de Ensar'dan iki genç biribiriyle dövüştü. Derken Muhacir yahut Muhacirler Ey Muhacirler! Yetişin! diye bağırdı. Ensari de: Ey Ensar, Yetişin! diye seslendi. Bunun üzerine Allah Resulü (a.s.) dışarı çıktı ve: "Ne bu cahiliyet ahalisinin davası?" diye sordu. Orada bulunanlar: Hayır, öyle birşey yok ya Resulüllah! Yalnız şu iki genç dövüşmüş de, biri diğerinin kıçına vurmuş, dediler. Allah Resulü: "O halde zararı yok. Kişi, zalim olsun, mazlum olsun kardeşine yardım etsin. Eğer kardeşi zalim ise onu zulmünden alıkoysun. Şüphe yok ki bu da o zalim için bir yardımdır. Kardeşi mazlum olmuş ise ona da yardım etsin" buyurdu.
  Sahih-i Müslim'deki hadis numarası: 4681

  Ebu Musa'nın (r.a.) anlattığına göre:

  Allah Resulü (a.s.): "Müminin Mümine bağlılığı, birbirini perçinleyen bina gibidir" buyurdu.
  Sahih-i Müslim'deki hadis numarası: 4684

  Numan b. Beşir (r.a.)

  Allah Resulü'nün (a.s.) şöyle buyurduğunu nakletmiştir: "Birbirlerini sevmekte, birbirlerine acımada, birbirlerine şefkât hususlarında müminlerin misali, vücut gibidir. O vücuttan bir organ hastalanınca vücudun diğer azaları, uykusuzluk ve ateşle ona katılmaya çağrışırlar."
  Sahih-i Müslim'deki hadis numarası: 4685 3. 3
  Ziyaretçi
  Allah razı olsun Hadisleri öğrendim+ Yorum Gönder
yardımseverlik ile ilgili hadisler,  iyilik ve yardımseverlik ile ilgili hadisler,  yardımseverlikle ilgili hadisler,  iyilik ile ilgili hadisler,  iyilikle ilgili hadisler
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 4 kişi