Kıyamet Günü ile ilgili Ayetler ve Hadisler

+ Yorum Gönder
Yudumla ve Soru(lar) ve Cevap(lar) Bölümünden Kıyamet Günü ile ilgili Ayetler ve Hadisler ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  Ziyaretçi

  Kıyamet Günü ile ilgili Ayetler ve Hadisler

 2. 2
  Asya
  Bayan Üye

  Cevap: Kiyametle ilgili Hadis-i Serif ler !!!

  5010 - Hz. Ali radıyallahu anh anlatıyor: "Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm (bir gün):

  "Ümmetim onbeş şeyi yapmaya başlayınca ona büyük belanın gelmesi vâcip
  olur!" buyurmuşlardı. (Yanındakiler "Ey Allah'ın Resûlü! Bunlar nelerdir?" diye
  sordular. Aleyhissalâtu vesselâm saydı:

  -Ganimet (yani milli servet, fakir fukaraya uğramadan sadece zengin ve mevki
  sahibi kimseler arasında) tedavül eden bir metâ haline gelirse,

  -Emanet (edilen şeyleri emânet alan kimseler, sorumlu ve yetkililer, memurlar)
  ganimet (malı yerini tutup, yağmalayıp nefislerine helal) kıldıkları zaman,

  -Zekât (ödemeyi ibadet bilmeyip bir angarya ve) ceza telâkki ettikleri zaman.

  -Kişi annesinin hukukuna riayet etmeyip, kadınına itaat ettiği;

  -Babasından uzaklaşıp ahbabına yaklaştığı;

  -Mescidlerde (rıza-yı ilâhi gözetmeyen husûmet, alış-veriş, eğlence ve siyâsiyâta
  vs. müteallik) sesler yükseldiği zaman.

  -Kavme, onların en alçağı (erzel) reis olduğu;

  -(Devlet otoritesinin yetersizliği sebebiyle tedhiş ve zulümle insanları sindiren
  zorba) kişiye zararı dokunmasın diye hürmet ettiği;

  -(Çeşitli adlarla imal edilen) içkiler (serbestçe) içildiği;

  -İpek (haram bilinmeyip erkekler tarafından) giyildiği;

  -(San'at, bale, konser gibi çeşitli adlar altında; bar, gazino, dansing ve salonlarda ve hatta televizyon ve filim gibi çeşitli vasıtalarla yaygın şekilde) şarkıcı kadınlar ve çalgı aletleri edinildiği;

  -Bu ümmetin sonradan gelen nesilleri, önceden gelip geçenlere (çeşitli ithamlar
  ve bahanelerle) hakâret ettiği zaman artık kızıl rüzgârı, (zelzeleyi), yere batışı
  (hasfı) veya suret değiştirmeyi (meshi) (veya gökten taş yağmasını, (kazfi)
  bekleyin."

  Tirmizi, Fiten 39, (2211).

  1005 - Ebu Ümâme (radıyallahu anh) anlatıyor: "Kim bizzat gazveye katılmaz
  veya bir gaziyi techiz etmez veya bir gazinin ailesini hayırlı bir şekilde himaye
  etmez ise, Allah kıyamet gününden önce ona hiç beklemediği bir musibet
  ulaştırır."

  Ebu Dâvud, Cihâd 18, (2503).
  4971 - Ümmü Seleme radıyallahu anhâ anlatıyor: "Resûlullah aleyhissalâtu
  vesselâm buyurdular ki:

  "Mehdi benim zürriyetimden, kızım Fâtıma'nın evladlarındandır."

  Ebu Davud, Mehdi 1, (4284).
  1007 - Seleme İbnu Nüfeyl el-Kindî (radıyallahu anh) anlatıyor: "Resûlullah
  (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki:

  "Ümmetimden bir grup, hak yolunda mücadeleye (hiç ara vermeden) devam
  edecek, Allah da, onlar(la mücâdele sebebi) ile bazı kavimlerin kalplerini
  saptıracak ve bunlardan (alınanlarla) onların rızkını sağlayacaktır, bu hal kıyamet
  gününe, Allah'ın va'dinin gelme anına kadar devam edecektir. Atın, kıyamete
  kadar alnında hayır bağlıdır. Rabbim bana, aranızda kalıcı değil, gidici
  olduğumu, ruhumu kabzedeceğini, sizin de beni, (birbirinizin boynunu vuran
  gruplar olarak) takib edeceğinizi bildirdi. Sakın birbirinizin boynunu vurmayın.
  Mü'minlerin (fitne sırasında emniyette olacakları) asıl yerleri Şam'dır."

  Nesâî, Hayl 1, (6, 214-215).
  1648 - Hz. Câbir (radıyallâhu anh) anlatıyor: "Resûlullah (aleyhissalâtu
  vesselâm) buyurdular ki: "Bana en sevgili olanınız, kıyamet günü de bana
  mevkice en yakın bulunacak olanınız, ahlâkça en güzel olanlarınızdır. Bana en
  menfur olanınız, kıyamet günü de mevkice benden en uzak bulunacak olanınız,
  gevezeler, boşboğazlar ve yüksekten atanlardır." (Cemaatte bulunan
  bâzıları): "Ey Allah'ın Resûlü! Yüksekten atanlar kimlerdir`?" diye sordular. "Onlar
  mütekebbir (büyüklük taslayan) kimselerdir!" cevabını verdi."

  Tirmizî, Birr '77, (2019).

  1689 - Abdullah İbnu Amr İbni'l-As (radıyallâhu anhümâ) anlatıyor: "Hz.
  Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki: "Adil olanlar, kıyamet günü,
  Allah'ın yanında, nurdan minberler üzerine Rahman'ın sağ cihetinde olmak
  üzere yerlerini alırlar. -Allah'ın her iki eli de sağdır Onlar hükümlerinde, aileleri ile
  velâyeti altında bulunanlar hakkında hep adâleti gözetenlerdir."

  Müslim, İmâret 18, (1827); Nesâî, Âdâb 1, (8, 221).
  Kıyamet günün zamanı


  Ve: "Eğer gerçekçiyseniz bu vaad ne zaman olacak?" diyorlar.

  De ki: "Size vaad edilen öyle bir gündür ki, ondan ne bir an geri kalabilirsiniz, ne de ileri geçebilirsiniz." (SEBE/29-30)

  Yaklaşan yaklaştı. Onu Allah'tan başka açığa çıkaracak yoktur. (NECM/57-58)

  (Onlar): "Doğru iseniz bu tehdit ne zaman olacak?" diyorlar

  De ki: "(O'na ait) bilgi, Allah'ın yanındadır. Ben ancak apaçık bir uyarıcıyım." (MÜLK/25-26)


  Kıyamet saatinden kaçış yoktur

  Günahkârlar ateşi görmüşler de artık ona düşeceklerini anlamışlardır. Fakat ondan kaçıp sığınacak bir yer bulamazlar. (KEHF/53)

  -  Yaklaşarak gelmektedir

  Bu kitabı ve ölçüyü hakla indiren Allah'tır. Ne bilirsin, belki de kıyamet saati yakındır! (ŞURA/17)

  İnsanların hesab (görme) zamanı yaklaştı. Onlar ise hâlâ gaflet içinde, yan çizip aldırmıyorlar. (ENBİYA/1)

  Yaklaşan yaklaştı. (NECM/57)

  -  Apansız gelecektir


  Onlar sadece bir tek çığlığa bakıyorlar, bir çığlık ki, onlar çekişip dururken kendilerini yakalayıverir.

  O zaman bir vasiyette bile bulunamazlar. Ailelerine de dönemezler. (YASİN/49-50)

  Doğrusu bu azap onlara ansızın gelecek de kendilerini şaşırtacaktır. Artık ne geri çevrilmesine güçleri yetecek, ne de kendilerine mühlet verilecektir. (ENBİYA/40)

  Artık onlar, kıyamet saatinin kendilerine ansızın gelivermesine mi bakıyorlar? Şüphesiz onun alametleri gelmiştir. Artık kıyamet kendilerine gelip çatınca anlamaları neye yarar? (MUHAMMED/18)

  Onlar kendileri farkına varmadan ansızın kıyâmetin başlarına gelmesini mi bekliyorlar? (ZUHRUF/66)

  -  Tek bir çığılıktan ibarettir


  Çünkü O (sura üfürmek) zorlu bir kumandadan ibarettir ki, derhal onların gözleri açılıverir. (SAFFAT/19)

  Onlar sadece bir tek çığlığa bakıyorlar, bir çığlık ki, onlar çekişip dururken kendilerini yakalayıverir. (YASİN/49)+ Yorum Gönder
kıyamet ile ilgili ayetler ve hadisler,  kıyametle ilgili ayetler ve hadisler,  kıyametle ilgili ayet ve hadisler,  kıyametle ilgili hadisler ve ayetler,  kıyamet günü ile ilgili ayetler ve hadisler
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 3 kişi