Vahiy çeşitleri Nelerdir Kısaca

+ Yorum Gönder
Yudumla ve Soru(lar) ve Cevap(lar) Bölümünden Vahiy çeşitleri Nelerdir Kısaca ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  Ziyaretçi

  Vahiy çeşitleri Nelerdir Kısaca

 2. 2
  Asya
  Bayan Üye

  Cevap: Vahyin Çeşitleri:


  a) Gayr-i İlahi Vahy: İma, işaret, konuşma ve telkinleri ifade eden vahiylerdir.
  1)“Böylelikle mihrabtan kavminin karşısına çıkıp onlara: “Sabah-akşam tesbih edin.” diye vahyetti.” (Meryem: 19/11)
  Buradaki vahiy, Zekeriyya’nın (a.s.) milletine yapmış olduğu ima ve işareti belirtmektedir.
  2)“Böylece her nebiye, onları aldatmak için birbirine süslü sözler vahyeden insan ve cin şeytanlarını düşman ettik.” (En’am: 6/112)

  Bu ayetteki vahiy, cin ve insan şeytanlarının verdiği vesveseler, fısıldamalar, gizlice söylemeler anlamına gelmektedir.
  3)“Gerçekten şeytanlar, sizinle mücadele etmeleri için kendi dostlarına vahyederler.” (En’am: 6/121)
  Bu ayetteki vahiy, telkin etmek, gizli-çağrılarda bulunmak, teşvik etmek ve söylemek anlamına gelmektedir.
  4) Vücut organlarıyla ima. Şairin şu sözünde olduğu gibi:
  “Ona bir bakış baktım, vasıflarının fevkaladeliğine düşüncenin incelikleri şaştı. Göz kırpışı ona, onu sevdiğini ima etti. İma, yanaklarında etki yaptı.”
  b) İlahi Vahiy: Allah tarafından gelen vahiydir. Kur’an’da 5 çeşidine rastlamaktayız:
  1) Yere ve göğe hitaben gelen vahiyler. Allah’ın emretmesi anlamındadır.
  “O gün haberlerini anlatacaktır. Çünkü senin Rabbin, ona vahyetmiştir.” (Zilzal: 99/4-5) “Böylece onları iki gün içinde yedi gök olarak tamamladı ve her bir göğe emrini vahyetti.” (Fussilet: 41/12)
  2) Hayvanlardan bal arısına gelen vahiy. İç güdü, ilham anlamındadır.
  “Rabbin arıya: “Dağlardan, ağaçlardan ve çardaklardan evler edin.” diye vahyetti.” (Nahl: 16/68)
  3)Meleklere hitaben gelen vahiy. Allah’ın emretmesi anlamındadır.
  “Rabbin meleklere: “Ben sizinle beraberim.” diye vahyediyor.” (Enfal: 8/12)
  4) İnsanlardan İsa’nın (a.s.) havarilerine ve Musa’nın (a.s.) annesine hitaben gelen vahiyler. İma, emir, rüya ve ilham manasındadır.
  “Hani Havarilere: “Bana ve rasullerime iman edin.” diye vahyetmiştim.” (Maide: 5/111) “Musa’nın annesine: “Onu emzir.” diye vahyettik.” (Kasas: 28/7)
  5) Hakiki Vahiy: Allah tarafından nebi ve rasullerine özellikle Muhammed’e (s.a.v.) ulaştırılan vahiydir. Vahyin dini terim olarak da anlamı budur. Kur’an-ı Kerim’de çeşitli ayetlerde ilahi vahye mazhar olan nebi ve rasullerden ve Rasulullah’ın vahye mazhar oluşundan bahsedilmektedir.
  “Nuh’a ve ondan sonraki nebilere vahyettiğimiz gibi, sana da vahyettik. İbrahim’e, İsmail’e, İshak’a, Yakub’a, torunlarına, İsa’ya, Eyyub’a, Yunus’a, Harun’a ve Süleyman’a da vahyettik. Davud’a da Zebur’u verdik.” (Nisa: 4/163) “Biz de Musa’ya: “Asanı fırlatıver.” diye vahyettik.” (A’raf: 7/117)
  “Kavmi kendisinden su istediğinde Musa’ya: “Asan’la taşa vur.” diye vahyettik.” (A’raf: 7/160) “Andolsun biz Musa’ya vahyetmiştik.” (Taha: 20/77)
  “Musa’ya: “Kullarımı gece yürüyüşe geçir, çünkü izleneceksiniz.” diye vahyettik.” (Şuara: 26/52)
  “Kendinden öncekini doğrulayıcı olarak sana Kitap’tan vahyettiğimiz gerçeğin ta kendisidir.” (Fatır: 35/31)
  “Sana ve senden öncekilere vahyolundu ki.” (Zümer: 39/65)
  “Ve sizi onunla korkutup-uyarmam için bu Kur’an bana vahyolundu.” (En’am: 6/19)
  “O hevasından konuşmaz. Onun söylediği kendisine vahyedilenden başkası değildir.” (Necm: 53/3-4)
  “Ben ancak bana vahyolunana tabi olurum.” (Yunus: 10/15)
  “Rabbinin Kitab’ından sana vahyolunanı oku!” (Kehf: 18/27)+ Yorum Gönder
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 2 kişi