Türkiyede Nüfusun Tarihsel Gelişimi Nedir

+ Yorum Gönder
Yudumla ve Soru(lar) ve Cevap(lar) Bölümünden Türkiyede Nüfusun Tarihsel Gelişimi Nedir ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  Ziyaretçi

  Türkiyede Nüfusun Tarihsel Gelişimi Nedir

 2. 2
  Ecrin
  Bayan Üye

  Cevap: Demografik Evrim Teorisi sanayileşme ile doğum ve ölüm oranları, dolayısıyla gelişme hızı arasındaki ilişkiyi açıklayan bir teoridir.
  Blacker’e göre, toplumlar demografik gelişme bakımından başlıca beş aşamadan geçmektedir. Birinci aşamada doğum ve ölüm oranları yüksektir. Nüfusun yüksek düzeyde durgun olduğu bu aşamayı, yüksek doğurganlığın devam ettiği, fakat ölümlerin azalmaya başladığı ikinci aşama izler. Üçüncü aşama doğurganlığın da azalmaya başladığı fakat ölüm oranlarının hızlanarak düştüğü aşamadır. Dördüncü aşamada ölümler ile doğumlar arasında bir denge kurulur. Beşinci aşamada doğumlar, ölümlerin altına iner ve nüfus azalmaya başlar.[3]
  Günümüzde Demografik Evrim Teorisi denince Blacker’in öngördüğü beş aşamalı evrim yerine üç aşamalı bir evrem anlaşılmaktadır[4].
  Birinci aşamada doğurganlık ve ölümlülük düzeyinde belli bir denge vardır. Geri kalmış ekonomi safhasında toplumlar ilkel tarım koşullarında yaşamlarını sürdürmektedirler. Ürünlerini kendi ihtiyaçları oranında gerçekleştirmektedirler. Teknoloji ya hiç değişmemekte ya da çok yavaş değişmektedir. Ölüm oranları yüksektir, bunun nedeni üretimin, hijyen bilgisinin ve tıbbi imkanlarının yetersizliği nedeniyle beslenme, bakım ve tedavi şartlarının elverişsizliğidir. Çocuk ekonomik bakımdan yararlı ve maliyeti yüksek olmayan bir araç niteliği taşımaktadır.
  İkinci aşamada ekonomik gelişme ile birlikte toplumda işbölümü artar, teknolojik gelişme başlar, toplum daha çok piyasa için üretime yönelir, ulaştırma ve haberleşme araçları gelişir. Yaşam düzeyindeki iyileşmelere paralel olarak sağlık koşullarında da düzelmeler olur. Böylece çocuk ölümlerinde de önemli azalışlar görülür. Genellikle Batı Avrupa ülkelerinin 18. Yüzyılın son yıllarında ve 19. Yüzyılda bu ikinci aşamadan geçtiği kabul edilmektedir.
  Üçüncü aşama olan gelişmiş ekonomi safhasında nüfus artışı çok yavaşlamaktadır. Ekonomik gelişme bir yandan çocuğun ekonomik alanda değerini azaltırken, bir yandan da kadının ekonomik rolünü artırmaktadır.+ Yorum Gönder
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 2 kişi