Aile Kurumunun Tarihsel Gelişimi Hakkında Bilgi

+ Yorum Gönder
Yudumla ve Soru(lar) ve Cevap(lar) Bölümünden Aile Kurumunun Tarihsel Gelişimi Hakkında Bilgi ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  Ziyaretçi


 2. 2
  DESTE
  Bayan Üye

  Cevap: Aile Kurumunun Tarihsel Gelişimi
  Ailenin tarihi geçmişi ilk toplum yapısı olan Klan a kadar gitmektedir. Klan, hem ilk aile hem de ilk topluluk biçimidir. Bu toplum yapısında, aynı toteme inanan klan üyeleri aynı aileden sayılıyordu. Aralarındaki akrabalık ilişkisi nedeniyle klan üyelerinin birbirleriyle evlenmeleri yasak ve dinen haramdı. Bu duamı klan dışından evlenmeyi zorunlu kılmıştır.

  Totem ailesi olarak tanımlanan bu aile tipi bize ilkel toplumlarda da kadın erkek ilişkilerinin ve beraberliğinin, kurallarla düzenli bir yapıya kavuşturulmaya çalışıldığını göstermektedir. Zadruga ailesinde Klan toprağa yerleşmiş, totem dininin yerini ecdat dini almış, totem akrabalığından kan hısımlığına geçilmiştir. Ailenin çerçevesi daralarak sınırları küçülmüş ve klandan ayrılmıştır. Ancak ailenin mülkü ve hukuki kimliği yoktur. Aile reisi, o ailenin erkek üyelerinden biridir. Aile reisi ailenin varlığını korumak ve sürdürmekle yükümlüdür. Bu aile yapısı daha sonraki pederşahi aile yapısının başlangıcı olmuştur.

  Pederşahi aile yapısında aile, baba tarafından yönetilir. Ailede babanın mutlak hâkimiyeti ve otoritesi vardır. Akrabalık kandaşlığa dayanır. Ecdat dinine bağlılık vardır. Aile reisi, ecdat dininin sembolüdür. Baba, aile ve aile üyelerinin özel yaşamlarına ait her türlü karar yetkisine sahiptir. Roma ailesi, pederşahi aile yapısının en açık örneği olarak görülmekte, bu aile tipinin özellikle Çin, Japonya ve Hindistan’da yaygın olduğu bilinmektedir.

  Maderşahi ailede ise, ananın ya da ana soyundan bir erkeğin hâkimiyeti esastır. Babanın haklarının bir kısmı aile reisi olan erkeğe devredilmiştir. Toplumsal değişme sürecinde büyük dinlerin, şehirleşmenin ve ekonomik ilişkilerin doğal sonucu olarak kayıtsız itaat ve sınırsız baba hâkimiyeti yerini daha esnek bir baba yönetimine bırakmıştır.

  Pederi ailede miras ve hısımlık hem baba soyunu hem de ana soyunu izler. Ziya Gökalp’e göre bu aile yapısı eski Türklerde en yaygın aile tipidir. Türkler ve Cermenler pederşahlık devrini yaşamadan pederi yapıya geçmiştir.

  Ailenin, modern ve demokratik aile yapısına geçişinde endüstri devrimi ve değişen ekonomik koşullar önemli bir rol oynamıştır. Aile, üye sayısı bakımından küçülmüş, eşitlikçi ve katılımcı bir yönetim şekline kavuşmuştur.

  Ana baba ve evlenmemiş çocuklardan oluşan bu küçük aile; yuva tipi aile, çekirdek aile, çağdaş aile gibi sözcüklerle adlandırılmaktadır.1804′de Fransızlar tarafından yapılan kanunla, aile hukukuna ilişkin kurallar yasallaşmıştır. Bu kanun daha sonra hazırlanan medeni kanunlara örnek olmuş, böylelikle aile işleri ve aile ilişkileri kanunla düzenlenmeye başlamıştır.

  Sosyologlara göre ailenin bu gelişim sürecini genellemek doğru olmaz. Bir başka deyişle bu aşamaların her toplumda benzer şekilde yaşandığını söylemek mümkün değildir. Değişmeyen tek gerçek, yapı ve işlevleri açısından farklılıklar olsa bile ailenin, her çağda ve her toplumda yer almış evrensel bir kurum olduğudur.+ Yorum Gönder
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 2 kişi